Nájom pôdy od štátu už nie je lacný

Cena nájmu poľnohospodárskej pôdy, ktorú súkromníkom prenajíma Slovenský pozemkový fond, sa zvyšuje. Koľko zaplatia farmári po novom?

28.07.2020 12:00
pole, úroda, farmár, úsmev, ovocie, zelenina,... Foto:
Najdrahšie sa pôda prenajíma v južných oblastiach, kde sú z pôdy najvyššie výnosy.
debata (8)

Poľnohospodári, ktorí si prenajímajú pôdu od Slovenského pozemkového fondu (SPF), dostali v posledných dňoch návrhy na uzatvorenie dodatkov k aktuálnym nájomným zmluvám. SPF takouto formu okrem iného chce zmeniť výšku doteraz dohodnutého nájomného. Roľníci by mali po podpise zmluvy platiť štátu za prenajaté pozemky nájomné vo výške takzvaného obvyklého nájomného.

Obvyklé nájomné predstavuje priemernú výšku nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastrálnom území. Poľnohospodárom, ktorí s dodatkom nesúhlasia, hrozí reálne riziko, že fond pristúpi k ukončeniu aktuálnych nájomných vzťahov. SPF pristupuje k zmene výšky nájomného už počas trvania aktuálne uzatvorených platných nájomných zmlúv a s účinnosťou od 1. januára 2020.

Obvyklú výška nájomného zverejnilo ministerstvo pôdohospodárstva prvýkrát za rok 2018. Zaviedla to novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov. Tá stanovila pre nájomcov povinnosť, podľa ktorej sú povinní viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembru.

Údaje a informácie z tejto evidencie sú povinní poskytnúť okresnému úradu do 31. januára. Údaje z formulárov sú následne použité na stanovenie obvyklej výšky nájomného za príslušný rok pre každé katastrálne územie na Slovensku. Obvyklá výška nájomného sa určuje a zverejňuje každoročne.

SPF prenajíma viac ako 453 000 hektárov poľnohospodárskej pôdy, čo je približne štvrtina pôdy, a je teda najväčším prenajímateľom pôdy na Slovensku. Poľnohospodári, ktorí majú od neho prenajatú pôdu, platili doteraz nájomné vo výške, ktorá je vypočítaná z bonity pôdy v jednotlivých lokalitách Slovenska. Minimálna výška ročných sadzieb nájomného sa upravovala o medziročnú priemernú infláciu vyhlásenú Štatistickým úradom.

Platné sadzby nájomného pre sledovaný rok zverejňuje fond na svojej webovej stránke najneskôr do 14 dní od oficiálneho vyhlásenia medziročnej priemernej inflácie. Od januára 2014 platia poľnohospodári Slovenskému pozemkovému fondu nájomné 2,2 percenta z hodnoty pôdy, čo v praxi prinieslo približné zvýšenie nájomného z jedného hektára poľnohospodárskej pôdy z 20 na 29 eur.

Ceny nájmov sa líšili podľa lokality a kvality pôdy. Pohybujú sa na úrovni okolo 90 až 100 eur na hektár v najprodukčnejších oblastiach a v hodnote nad 10 eur na hektár v menej produkčných oblastiach.

Najdrahšie sa pôda prenajíma v južných oblastiach, kde sú z pôdy najvyššie výnosy. Tu si ju možno prenajať zhruba za 60 eur za hektár ročne, smerom na sever ceny klesajú, pohybujú sa okolo 20 eur za hektár. Nájomné za poľnohospodársku pôdu sa pohybuje od 1,5 percenta po takmer 8 percent z hodnoty pôdy. Hodnota závisí od zaradenia pôdy do bonitných pôdno-ekologických jednotiek.

SPF prenajíma pozemky na poľnohospodárske účely podľa zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov. Nájomné za prenajatú poľnohospodársku pôdu podľa jednotlivých druhov pozemkov sa vypočíta dvoma spôsobmi. Ročné nájomné za prenajatú poľnohospodársku pôdu sa vypočítalo ročnou sadzbou 2,20 percenta z hodnoty poľnohospodárskej pôdy pri všetkých druhoch poľnohospodárskych pozemkov, vodných a ostatných plochách mimo zastavaných areálov hospodárskych dvorov.

Ročné nájomné za prenajaté zastavané plochy bez ohľadu na ich umiestnenie, ako aj pri všetkých pozemkoch v areáloch hospodárskych dvorov bez ohľadu na ich druh, sa vypočítalo ročnou sadzbou 3,667 percenta z hodnoty poľnohospodár­skej pôdy.

Doteraz SPF prenajímal poľnohospodárom poľnohospodársku pôdu za nájomné, ktorého výška sa určovala podľa bonity prenajímanej pôdy. Výška nájomného tak reagovala na kvalitu pôdy. „Logicky preto nájom pôdy, ktorá má nižšiu bonitu a teda aj nižší produkčný potenciál, bol lacnejší ako nájom pôdy v najvyššej bonite, ktorá poľnohospodárovi umožňovala dopestovať úrodu vo väčšom množstve a vyššej kvalite. Takýto postup výpočtu výšky nájomného je štandardný a uplatňuje sa aj v nájomných vzťahoch so súkromnými vlastníkmi pôdy,“ vysvetlil doteraz platné normy predseda SPPK Emil Macho.

Minister pôdohospodárstva SR Ján Mičovský reagoval na vyjadrenia farmárov. "Predchádzajúca vláda hrubo zanedbala povinnosti s prenájmom štátnej pôdy poľnohospodárom. Už v roku 2018 tu bola výzva na zjednanie trhu predaja štátnej pôdy, čo podporil aj Protimonopolný úrad SR, aby neboli také rozdiely v cenách pôdy. Nič sa však zrejme pre populizmus a obavy nezmenilo. Aj preto podáme trestné oznámenie na neznámeho páchateľa na zanedbanie povinnosti, ktoré pripravilo Slovensko o milióny. Naša vláda sa problém s podhodnoteným prenájmom pôdy od SPF rozhodla vyriešiť, aj keď môže ísť o nepopulárny krok,“ povedal Mičovský.

Až 77 % farmárov na Slovensku platí podľa Mičovského trhovú cenu prenájmu od SPF a doteraz nastavené pravidlá prenájmu neboli voči nim spravodlivé. „Títo farmári by na rozdiel od tých, ktorí dnes stáli pred Úradom vlády SR, možno povedali – konečne sa idú veci riešiť. Ceny pre zvyšných 23 % farmárov boli totiž mimoriadne podhodnotené a spravodlivosť nebola. Pre mňa ako agroministra je povinnosťou nastoliť dodatkami poriadok a začať proces, ktorý má cez dodatky prvky spravodlivosti. Bez dodatkov mali farmári pôdu veľmi výhodne prenajatú a produkcia bola v mnohých prípadoch nízka, poberali sa len výhodné dotácie z EÚ. Slovensku tak utieklo mnoho prostriedkov, čo nás v roku koronavírusu dobehlo,“ pokračoval Mičovský.

„Čo sa týka zdržania zvyšovania nájmu kvôli koronavírusu, odklad nebol možný, inak by predstaviteľom SPF hrozilo väzenie, pretože tá výška nájmu je už roky podhodnotená a aj eurokomisia požadovala jeho zvýšenie. Generálna riaditeľka SPF preto nemala inú možnosť, ako dodatky rozposlať,“ uzavrel agrominister.

© Autorské práva vyhradené

8 debata chyba
Viac na túto tému: #poľnohospodárska pôda #prenájom pôdy #nájom pôdy