O pandemické ošetrovné môžete žiadať aj elektronicky

Pre tých poistencov, ktorí využívajú e-schránky na portáli Slovensko.sk, pripravila Sociálna poisťovňa nové interaktívne formuláre žiadosti o dávku pandemické ošetrovné a čestného vyhlásenia k tejto žiadosti.

31.07.2020 15:43
socialna poistovna, dochodok, prvy pilier,... Foto: ,
Ilustračná snímka.
debata

Pre tých, ktorí nevyužívajú e-schránky, ale disponujú mobilným telefónom, Sociálna poisťovňa pripravila nové interaktívne elektronické formuláre, ktoré sú k dispozícii na portáli korona.gov.sk.

Vyplnenie týchto formulárov uľahčí poistencom samotné podanie žiadosti o pandemické ošetrovné a podanie čestného vyhlásenia k tejto žiadosti, pričom eliminuje chybovosť pri ich vyplnení. V prípade druhej vlny pandémie, resp. po otvorení školského roka 2020/2021 takto zaslané formuláre zjednodušia ich spracovanie na strane Sociálnej poisťovne. Poistenci, ktorí nemajú aktívnu e-schránku na portáli Slovensko.sk, resp. nemajú k dispozícii mobilný telefón, môžu naďalej využívať formuláre zverejnené na stránke Sociálnej poisťovne.

Interaktívne elektronické formuláre k pandemickému ošetrovnému budú môcť poistenci využiť od 31. júla 2020. K týmto elektronickým formulárom bude prístup cez portál Elektronických služieb Sociálnej poisťovne alebo priamo cez portál Slovensko.sk, resp. korona.gov.sk.

Odkazy na jednotlivé tlačivá a portály sú nasledovné:

  • portál elektronických služieb Sociálnej poisťovne nájdete tu (tento portál môžete využiť ako prepojenie na portál Slovensko.sk alebo korona.gov.sk)
  • portál Slovensko.sk – cez portál elektronických služieb Sociálnej poisťovne vyberte možnosť „Prihlásenie s eID“ (tieto odkazy použije poistenec, ktorý má aktivovanú e-schránku na portáli Slovensko.sk, t. j. komunikuje s orgánmi verejnej moci cez občiansky preukaz s čipom) – Žiadosť o pandemické ošetrovné, čestné vyhlásenie k žiadosti
  • portál korona.gov.sk (tieto odkazy použije poistenec, ktorý nemá aktivovanú e-schránku na portáli Slovensko.sk, ale má k dispozícii mobilný telefón, na ktorý mu môže byť doručený autorizačný sms kód) – Žiadosť o pandemické ošetrovné, čestné vyhlásenie k žiadosti. Na tento portál je aj prepojenie cez portál elektronických služieb Sociálnej poisťovne po výbere možnosti „Prihlásenie bez eID“.

Ak poistenec nevyužije jednu z uvedených možností, naďalej môže využiť formuláre zverejnené na stránke Sociálnej poisťovne, avšak vždy musí ísť o formuláre platné v čase ich podania, nakoľko tieto sa menia v súvislosti so zmenami protiepidemio­logických opatrení a legislatívy. Odkaz na aktuálnu Žiadosť o pandemické ošetrovné je tu a odkaz na aktuálne čestné vyhlásenie k tejto žiadosti je tu. Tieto formuláre môže poistenec vyplniť priamo alebo vytlačiť, vyplniť, naskenovať a odoslať emailom príslušnej pobočke. Prípadne môže tieto formuláre po ich vyplnení a podpísaní zaslať pobočke poštou alebo priniesť osobne.

Viac informácií o pandemickom ošetrovnom je na webovej stránke Sociálnej poisťovne: Pandemické ošetrovné.

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #ošetrovné #pandemické ošetrovné #formulár