Žijete v zahraničí a chystáte sa do penzie? Kde žiadať o dôchodok

Čo musí splniť človek, ktorý žije v zahraničí a v blízkej budúcnosti dosiahne dôchodkový vek? Kde žiadať o dôchodok?

, 21.08.2020 06:00
seniori, dôchodcovia, manželia, tablet, úsmev Foto:
Ilustračné foto.
debata

„Informácie sú určené poistencom, ktorí žijú v zahraničí, pracovali na Slovensku a v blízkej budúcnosti dovŕšia dôchodkový vek podľa právnych predpisov SR a budú žiadať o dôchodok zo Slovenska,“ hovorí riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder, ktorý odpovedá na otázky čitateľov Pravdy žijúcich v zahraničí.

V ktorom štáte mám požiadať o penziu ak žijem dlhodobo v zahraničí?

O dôchodok sa v zásade žiada v tom štáte, v ktorom má človek bydlisko, kde žije. Každý štát má svoje vlastné právne predpisy na vznik nároku na dôchodok a podľa toho aj koná.

Na Slovensku je podmienka vzniku nároku na starobný dôchodok aspoň 15 rokov obdobia poistenia a samozrejme poistenec musí dovŕšiť aj dôchodkový vek. Obe podmienky musia byť splnené naraz. V prípade, že takýto občan nezískal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia podľa slovenských právnych predpisov, ale získal obdobie poistenia aj v inom členskom štáte EÚ alebo zmluvnom štáte, na vznik nároku na dôchodok sa v prípade potreby prihliadne aj na obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov druhého štátu. Čiže práca v zahraničí sa mu pri odchode do dôchodku zhodnotí pre nárok na dôchodok, nie však pre sumu dôchodku. Suma dôchodku sa určí len z období poistenia získaných v SR.

Vždy je dobré, ak si občan archivuje doklady o práci v zahraničí a dôchodkovom poistení v každej krajine, kde pôsobil a číslo poistenia pridelené v danej krajine, pretože mu to môže výrazne urýchliť vybavovanie dôchodku. Čiže pred dovŕšení dôchodkového veku by mal venovať pozornosť zhromaždeniu dokladov a konzultácii v Sociálnej poisťovni, resp. v inštitúcii sociálneho zabezpečenia danej krajiny, kde pracoval a žije. Takto sa dozvie odpovede na otázky, ako ďalej postupovať v jeho konkrétnom prípade.

Sociálna poisťovňa pri výkone dôchodkovej agendy s cudzím prvkom aplikuje jednak koordinačné nariadenia EÚ o sociálnom zabezpečení a jednak medzinárodné zmluvy, ktoré okrem iného obsahujú aj základné zásady vzájomného priznávania a vyplácania dôchodkových dávok, vrátane zásady sčítania období poistenia získaných v druhom členskom/zmluvnom štáte na vznik nároku na dôchodkovú dávku podľa právnych predpisov SR. Ak o dôchodok z dôchodkového poistenia SR chce požiadať poistenec, ktorý býva mimo územia SR, miesto podania jeho žiadosti závisí od toho, či má bydlisko v štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia EÚ; v štáte, s ktorým má SR uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení (zmluvný štát) alebo v inom štáte (nezmluvný štát).

Ak má žiadateľ o dôchodok bydlisko v štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia EÚ alebo v zmluvnom štáte, žiadosť o starobný dôchodok je potrebné podať v inštitúcii sociálneho poistenia tohto štátu príslušnej podľa miesta žiadateľovho bydliska. Stačí podať len jednu žiadosť, ktorá sa potom považuje aj za žiadosť podanú voči druhému štátu, pokiaľ žiadateľ výslovne neuvedie, že nežiada o priznanie dôchodku z druhého štátu.

Ak má žiadateľ o dôchodok bydlisko v nezmluvnom štáte, o priznanie dôchodku môže požiadať osobne v ústredí Sociálnej poisťovne v Bratislave alebo prostredníctvom tlačiva Žiadosť o dôchodok pre osoby žijúce v cudzine, ktoré je k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Tu nájde aj podrobnejšie informácie o spôsobe podania žiadosti o dôchodok a dokladoch, ktoré je k žiadosti potrebné priložiť, ako aj vzor tlačiva žiadosti o dôchodok.

Zoznam štátov, ktoré aplikujú koordinačné nariadenia EÚ a zoznam zmluvných štátov si občania nájdu aj na internetovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk, rovnako aj adresár sociálnych inštitúcií: Adresár sociálnych inštitúcií Európskej únie.

Ako postupovať pri žiadosti a získaní/priznaní starobného dôchodku ak osoba žiadajúca o starobný dôchodok má odpracované roky na Slovensku a aj v zahraničí, konkrétne v Škótsku?

Škótsko je súčasťou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, vzťahujú sa na neho koordinačné nariadenia EÚ do konca roka 2020, čiže sa postupuje v zmysle týchto nariadení.

Ak občan žije v zahraničí (v štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia EÚ alebo v zmluvnom štáte), mal by sa obrátiť na tamojšiu inštitúciu sociálneho zabezpečenia.

Ak žije na Slovensku, mal by sa obrátiť na Sociálnu poisťovňu, pobočku v mieste trvalého bydliska a ešte pred dovŕšením dôchodkového veku prekonzultovať postup, úplnosť dokladov. Termín spísania žiadosti o dôchodok si zadá najskôr mesiac pred dovŕšením dôchodkového veku prostredníctvom Rezervačného systému na webovej stránke SP. Poradenstvo na základe konkrétnej životnej situácie poistenca poskytujú pobočky Sociálnej poisťovne, resp. sa môže informovať aj v Informačno-poradenskom centre Sociálnej poisťovne buď osobne v ústredí v Bratislave, telefonicky na bezplatnom čísle 0800 123 123 alebo mailom cez formulár pre otázky na webovej stránke v rubrike INFORMAČNO-PORADENSKÉ CENTRUM – Kontakty.

Aký formulár treba pri vypĺňaní žiadosti o dôchodok?

Občan žijúci v zahraničí (v štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia EÚ alebo v zmluvnom štáte) sa musí zaujímať o formulár a postup pri vybavovaní v krajine, v ktorej žije. Na Slovensku sa spisuje Žiadosť o dôchodok za osobnej účasti žiadateľa a zamestnanca Sociálnej poisťovne v pobočke Sociálnej poisťovne – formulár žiadosti sa vypĺňa v elektronickej podobe. Pre nezmluvnú cudzinu platí vyššie uvedené.

Ako priznávanie starobnej penzie ovplyvní tzv. tvrdý brexit?

Do konca roku 2020 sa stav sociálneho zabezpečenia nemení. Občania SR, ktorí v Spojenom kráľovstve pracujú, majú nárok na započítanie odpracovaného obdobia na všetky dávky a sociálne výplaty presne ako britskí občania (podpora v nezamestnanosti, materská dávka, prídavky na dieťa, príp. dôchodok). Dôchodky, ale aj ostatné vyplácané dávky, ktoré sú exportovateľné, budú vyplácané aj v prípade, že sa rozhodnú žiť v inej krajine.

Do skončenia prechodného obdobia (do 31. decembru 2020) EÚ a Spojené kráľovstvo hľadajú spoločnú reč na riešení do budúcnosti, a to pravdepodobne formou univerzálnej bilaterálnej zmluvy o sociálnom a zdravotnom zabezpečení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

V súvislosti s brexitom nájdete viac informácií na našom webe tu: Čo znamená brexit pre Slovákov žijúcich a pracujúcich vo Veľkej Británii a Severnom Írsku?

Na čo by mali Slováci, budúci penzisti žijúci v zahraničí myslieť pred tým, ako budú žiadať o dôchodok? Aké doklady potrebujú?

Vo vlastnom záujme by si mali uchovať doklady potvrdzujúce, že v určitom období v zahraničí skutočne pracovali – ide najmä o číslo sociálneho zabezpečenia, pracovné zmluvy či výplatné pásky. Rovnako opačne – v zahraničí (EÚ), kde žijú a pracujú, budú pri vybavovaní dôchodku potrebovať doklady, resp. potvrdenie o dôchodkovom poistení na Slovensku.

Pre výpočet dôchodku je však potrebné, aby daná inštitúcia potvrdila obdobia poistenia na príslušnom formulári. Tieto formuláre si inštitúcie potvrdzujú výlučne medzi sebou, avšak k potvrdeniu období poistenia je potrebné najmä číslo sociálneho poistenia pridelené v zahraničí, ako sme už vyššie uviedli.

Pracujúcim v zahraničí pomôže adresár sociálnych inštitúcií Európskej únie

Sociálna poisťovňa zverejnila na svojom webovom portáli www.socpoist.sk odkaz na adresár sociálnych inštitúcií Európskej únie. Vytvorila ho Európska komisia pre všetkých občanov členských krajín EÚ ako register, ktorý im pomôže pri rýchlom vyhľadávaní inštitúcií, s ktorými riešia svoje dôchodkové, ale aj iné nároky v oblasti sociálneho poistenia.

Občania si v ňom môžu vyhľadať základné údaje o inštitúciách, ktoré sú zapojené do elektronickej alebo papierovej výmeny údajov v oblasti sociálneho zabezpečenia, ako napríklad adresu danej inštitúcie a ďalšie kontaktné údaje. Register inštitúcií sa zobrazuje vo všetkých úradných jazykoch členských štátov.

Pre vysvetlenie a uľahčenie orientácie na stránke Európskej komisie zverejnila Sociálna poisťovňa k adresáru aj krátky návod na vyhľadávanie.

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #penzia #zahraničie #Dôchodcovia #poistenec