PORADŇA: Dávka v nezamestnanosti a živnosť

Pracujem na trvalý pracovný pomer ako zamestnanec a zároveň mám aktívnu živnosť. V práci chcem dať výpoveď a chcem sa zaevidovať na úrade práce ako do evidencie nezamestnaných. Budem mať nárok na podporu v nezamestnanosti aj keď nezruším živnosť? Prípadne môžem si nejakú sumu privyrobiť aj na živnosť popri poberaní dávky v nezamestnanosti?

27.08.2020 10:00
živnostník, práca, výbava, rukavice, kapsa Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ak občan ukončí pracovný pomer, ale zároveň má aktívnu živnosť, nemôže byť zaradený ako uchádzač o zamestnanie, pretože nespĺňa zákonom o službách zamestnanosti definíciu uchádzača o zamestnanie.

Tento občan môže byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zároveň požiadať o dávku v nezamestnanosti len v prípade, ak má ukončený pracovný pomer, ukončenú alebo prerušenú živnosť právoplatným rozhodnutím živnostenského ú­radu.

Základnou podmienkou nároku na dávku v nezamestnanosti je, aby poistenec v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní. O dávku v nezamestnanosti môže požiadať len evidovaný uchádzač o zamestnanie.

Nárok na dávku v nezamestnanosti posudzuje a v prípade priznania vypláca miestne príslušná Sociálna poisťovňa podľa trvalého bydliska žiadateľa.

Odpovedala: Mgr. Jana Lukáčová, riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

debata chyba
Viac na túto tému: #práca #zamestnanec #živnosť #výpoveď #dávka v nezamestnanosti #Úrad práce #pracovný pomer #podpora v nezamestnanosti