Nie každý pozemok možno vydržať

Ľudia často užívajú pozemky alebo obrábajú pôdu, ktoré im nepatria. Pri splnení určitých podmienok sa môžu stať ich vlastníkmi.

, 14.10.2020 10:00
traktor, radosť, poľnohospodár, farmár Foto:
V súčasnosti si notári za vydržanie účtujú minimálne 66 eur.

Vydržaním možno získať vlastnícke právo alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu. Pokiaľ sa chcete stať vlastníkom napríklad pôdy, ktorú obrábate, musíte ju mať v nepretržitej držbe pod dobu najmenej desať rokov. Podmienkou vydržania však je, aby bol vydržiteľ po celú dobu užívania pozemku dobromyseľný. Vydržiteľ sa musí domnievať, že je skutočným oprávneným držiteľom pozemku a nakladá s ním, akoby mu patril.

Plynutie vydržacej doby sa nepreruší ani tým, ak sa nehnuteľnosť stane predmetom dedičstva, a teda zmení sa jej vydržiteľ. Dedič vstúpi do práv predchodcu a môže si robiť nároky na pozemok. Dobu, počas ktorej bol poručiteľ dobromyseľným držiteľom pozemku, si dedič môže započítať do celkovej vydržacej doby.

Pri splnení zákonom stanovených podmienok vydržania získa vydržiteľ predmetný majetok do svojho vlastníctva. Za okamih vzniku vlastníckeho práva sa považuje samotné uplynutie vydržacej doby. Nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním osvedčuje notár vo forme notárskej zápisnice, ktorú notár pošle príslušnému katastru na zápis. Ten vykoná zápis na základe notárskeho osvedčenia vyhlásenia o vydržaní.

S advokátkou Janou Alušíkovou, partnerkou advokátskej kancelárie MPH, o kúpe pozemku - publikované 12. 6.

Pravidlá vydržania sa však v budúcnosti zmenia. Ministerstvo spravodlivosti plánuje upraviť legislatívu. Do medzirezortného pripomienkového konania ide zaradiť aj novelu zákona o civilnosporový poriadok. Významným opatrením pre zlepšenie prístupu k spravodlivosti, ktoré v rámci predkladanej novely Civilného mimosporového poriadku navrhujeme, je prenesenie rozhodovania o vydržaní z notárov na súdy, uvádza ministerstvo.

Prípadov, kedy prostredníctvom inštitútu vydržania prichádzalo k špekulatívnym prevodom pozemkov, pričom skutoční majitelia týchto pozemkov o tom často ani netušili, je známych viacero, mnohé z nich boli aj medializované.

„Preto sme sa rozhodli preniesť túto právomoc na súd a zaviesť nové civilné mimosporové konanie, konanie o potvrdení vydržania, ktorého základnou úlohou bude zabezpečiť efektívne a relatívne rýchle potvrdenie vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo potvrdenie vydržania práva zodpovedajúceho vecnému bremenu. Novinkou bude aj povinnosť zverejniť informácie o tom, že niekto chce niečo vydržať. Právoplatné uznesenie súdu o potvrdení vydržania nebráni tretím osobám, aby sa domáhali žalobou ochrany svojho vecného práva na príslušnom súde,“ uviedlo dnes ministerstvo.

Podľa nových pravidiel by mal súd skôr ako rozhodne, zverejniť výzvu na podávanie námietok proti uzneseniu o potvrdení vydržania. Lehota na predkladanie prípadných námietok má byť podľa návrhu minimálne pol roka. V prípade, ak sa ukáže opodstatnenosť námietok, súd konanie o vydržaní zastaví. Ak sa ukážu ako neopodsatnené, bude konanie pokračovať a súd ho uzavrie potvrdením vydržania.

Konanie vyjde navrhovateľa drahšie ako podľa doteraz platnej legislatívy, navrhovateľ by mal zaplatiť súdny poplatok 99,50 eura. V súčasnosti si notári za vydržanie účtujú minimálne 66 eur. Cena sa zvyšuje, ak je potrebné k rozhodnutiu urobiť ďalšie právne úkony, napríklad vyžiadať si rôzne dokumenty.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #vydržanie pôdy