Termín na podanie daňového priznania sa blíži!

Dokedy musíte dane zaplatiť? Aké sú pokuty? Prinášame vám praktické rady, termíny a užitočné návody.

, 23.10.2020 08:00
manželia, písanie, spolupráca, partneri,... Foto:
Aj napriek tohtoročným posunom termínov daňových priznaní je stále možné požiadať o odklad zaplatenia dane.
debata

2. november – to je konkrétny termín na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu za rok 2019.

Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19 upravila aj termín podania daňových priznaní.

„Podľa zákona sa pre účely Finančnej správy pandémia skončila 30. septembra, a teda daňové priznanie treba odovzdať do mesiaca po skončení pandémie. Daňové priznanie za minulý rok bude potrebné do 2. novembra nielen odovzdať, ale do rovnakého termínu sa musí daň aj zaplatiť,“ informovala prezidentka Finančnej správy Daniela Klučková.

Lehota na podanie daňového priznania z dani z príjmov a zaplatenie dane je presne síce 31. október, ale keďže pripadá tento dátum na sobotu, lehota sa predlžuje do pondelka 2. novembra. Termín na podanie daňového priznania za daň z príjmov za minulý rok býva každoročne posledný marcový deň. Pre daňovníkov, ktorí si daňové priznanie posúvajú, predstavuje tento dátum 30. jún.

Napriek tomu, že tento rok ich daňovníci nemuseli dodržať, Finančná správa evidovala ku koncu septembra viac ako 1 075 823 riadne podaných daňových priznaní za zdaňovacie obdobie 2019. Očakáva ešte približne 140 000 daňových priznaní.

Aj napriek tohtoročným posunom termínov daňových priznaní je stále možné požiadať o odklad zaplatenia dane. „V prípade nepriaznivej finančnej situácie môžu naši daňovníci požiadať správcu dane o povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach. Určite však odporúčame, aby kontaktovali v takomto prípade svojho správcu dane čo najskôr,“ poradila Klučková.

Daňovníci, ktorí budú podávať daňové priznanie, môžu prostredníctvom daňového priznania poukázať aj podiel zo zaplatenej dane priamo v daňovom priznaní. Tretí sektor tieto financie dostane do troch mesiacov, teda do 31. 1. 2021.

Viac času majú zamestnanci. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, musí vystaviť potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie. Zamestnávateľ je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15. novembra a zamestnanec tak môže darovať dve percentá podaním samostatného vyhlásenia o poukázaní podielu spolu s týmto potvrdením najneskôr do 30. novembra. Tretí sektor následne dostane tieto financie do konca februára 2021.

Prezidentka Finančnej správy vyzvala daňovníkov na využívanie elektronickej komunikácie s Finančnou správou: „Všetci vieme, že sa nachádzame vo veľmi krízovom období, preto chcem vyzvať občanov, aby obmedzili návštevy úradov na minimum a radšej preferovali iné spôsoby komunikácie. Pre doplňujúce otázky je k dispozícii call centrum, prípadne môžu telefonicky kontaktovať svojho správcu dane. Pre podávanie dokumentov odporúčame jednoznačne elektronickú komunikáciu prostredníctvom elektronickej podateľne Finančnej správy – portálu Finančnej správy“. Podnikateľské subjekty sú povinné s Finančnou správou komunikovať elektronicky. Ale elektronicky s Finančnou správou môže komunikovať ktokoľvek, nielen podnikatelia.

Aké pokuty vám hrozia za nezaplatenie dane? Správca dane za nesplnenie daňových povinností uloží alebo vyrubí daňovému subjektu pokutu za správny delikt ak nepodá daňové priznanie v ustanovenej lehote vo výške od 30 do 16 000 eur, taká istá pokuta hrozí aj v prípade ak to neurobí pod výzve správcu dane. Pokuta od 60 eur až do 32 000 eur hrozí daňovníkovi, ktorý nepodá daňové priznanie ani po ďalšej výzve správcu dane.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zaplatenie #daňové priznanie #daň z príjmu #daňové priznania
Flowers