Ako požiadať o dôchodok v pobočke pri oranžovom a červenom režime

V súčasnosti nie je možné osobne vyplniť žiadosť v priestoroch Sociálnej poisťovne. Aké sú teda ostatné spôsoby?

28.10.2020 10:00
penzistka, babička, dôchodkyňa, notebook,... Foto:
Žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok treba vyplniť elektronicky a poslať do Sociálnej poisťovne. Ďalej je potrebné dohodnúť si termín a prísť ju podpísať.
debata
 • V čase koronakrízy nie je možné o niektorú z dôchodkových dávok (dôchodok starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský/vdovecký, sirotský), žiadať a osobne spisovať žiadosť o penziu v pobočkách. Žiadateľ by si mal preveriť aktuálny režim fungovania miestne príslušnej pobočky cez Covid semafor, na webovej stránke Sociálnej poisťovne (www.socpoist.sk), prípadne kontaktovať priamo pobočku telefonicky alebo e-mailom a dohodnúť si ďalší postup.
 • V „oranžových“ a „červených“ pobočkách (podľa aktuálnej situácie aj v ďalších určených) si poistenec dohodne termín (deň, hodinu), kedy príde osobne do pobočky podpísať vyplnenú žiadosť o dôchodok. Tú pripraví zamestnanec pobočky po vzájomnej telefonickej komunikácii a na základe žiadosti o spísanie žiadosti o dôchodok, ktorú poistenec zaslal.

O spísanie žiadosti o dôchodok preto treba požiadať jedným z týchto spôsobov:

 • elektronicky cez webovú stránku SP v časti Rezervačný systém, ktorý žiadateľa krok po kroku celým procesom požiadania o zvolenú dôchodkovú dávku postupne prevedie až po elektronickú rezerváciu spísania žiadosti o dôchodok; alebo
 • vyplnením tlačiva na webovej stránke SP: Žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok, ktoré žiadateľ zašle cez e-schránku, e-mailom alebo poštou na adresu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne (podľa svojho trvalého pobytu): Kontakty – pobočky; alebo
 • vyplnením tlačiva Žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok, ktoré žiadateľ vhodí do schránky v priestoroch pobočky Sociálnej poisťovne v jej obmedzených úradných hodinách (pozri Covid semafor).
 • Pobočky žiadosti o spísanie žiadosti o dôchodok a rezervácie spracúvajú postupne, priebežne. Vzhľadom na momentálnu situáciu v súvislosti s pandémiou prosíme o zhovievavosť.

Postup pobočky vo vzťahu k žiadateľom o dôchodok je tento:

 • Zamestnanec pobočky žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok alebo rezerváciu zaeviduje a následne žiadateľa o dôchodok individuálne kontaktuje s cieľom prípravy žiadosti o dôchodok.
 • Po kompletnej príprave žiadosti o dôchodok zamestnanec pobočky žiadateľa o dôchodok opätovne kontaktuje a oznámi mu, že mu zasiela do e-schránky alebo e-mailom, alebo poštou tlačivo „Odsúhlasenie údajov“.
 • V nasledujúci pracovný deň zamestnanec pobočky žiadateľa opätovne kontaktuje, aby získal jeho vyjadrenie k správnosti údajov v žiadosti, resp. konzultoval s ním prípadné otázky a dohodol s ním ďalší postup pre skompletizovanie žiadosti.
 • Ak žiadateľ o dôchodok nemá zriadenú e-schránku, zamestnanec pobočky s ním dohodne aj dátum a presný čas, kedy si príde do pobočky osobne podpísať žiadosť o dôchodok.
 • V určený deň žiadateľ o dôchodok podpíše v pobočke svoju žiadosť. Musí sa pritom preukázať občianskym preukazom, resp. pasom. Žiadateľ dostane žiadosť v obálke, žiadosť vlastnoručne podpíše, vloží späť do obálky a zalepenú ju vhodí do určenej schránky v priestoroch pobočky.
 • Následne pobočka kompletnú žiadosť o dôchodok zaeviduje a zašle do ústredia Sociálnej poisťovne na ďalšie konanie o priznaní dôchodku.
 • Po posúdení všetkých zákonných podmienok na priznanie dávky vydá Sociálna poisťovňa, ústredie, rozhodnutie o dôchodku, ktoré do e-schránky alebo poštou doručí žiadateľovi.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #žiadosť o dôchodok #koronavírus #covid semafor