Sociálna poisťovňa: Ako žiadať o ošetrovné či dávku v nezamestnanosti?

Ľudia, ktorí chcú žiadať o ošetrovné, by mali pri žiadosti využívať predovšetkým elektronickú formu komunikácie. Táto cesta urýchli spracovanie ich žiadosti.

02.11.2020 10:00
výpoveď, rúško, nezamestnanosť Foto:
Od 1. júla 2020 si už poistenci môžu uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti spoločne so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie priamo na úrade práce.
debata

Žiadosť o ošetrovné zašlite elektronicky

  • Poistenec žiada o pandemické ošetrovné vyplnením žiadosti. Ten, kto nemá aktivovanú elektronickú schránku (na Slovensko.sk), ale má mobilný telefón, na ktorý môže byť zaslaná SMS notifikácia, využije tento formulár: Žiadosť o ošetrovné (počas krízovej situácie). Na záver do formulára doplní overovací kód z SMS a formulár jednoducho odošle do Sociálnej poisťovne.
  • Na konci mesiaca poistenec vyplní a zašle do Sociálnej poisťovne čestné vyhlásenie (pre vyplatenie ošetrovného je dôležitá informáciu o počte dní, počas ktorých ošetroval člena rodiny). Aj toto vyhlásenie je najlepšie vyplniť a zaslať elektronicky: Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné (počas krízovej situácie).
  • Pre tých poistencov, ktorí majú zriadenú elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk, je elektronická komunikácia so Sociálnou poisťovňou už dávnejšie samozrejmosťou. Tí sa prihlásia pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom (elektronickou identifikačnou kartou eID) tu: Žiadosť o ošetrovné (počas krízovej situácie). Na tomto portáli nájdu aj Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. Po vyplnení a odoslaní budú formuláre automaticky doručené do elektronickej schránky Sociálnej poisťovne.

Oba spôsoby zaslania elektronického webového formulára sú dostupné aj cez portál elektronických služieb Sociálnej poisťovne: e-Formuláre – Žiadosť o pandemické ošetrovné. Klient si len vyberie, či sa chce prihlásiť s elektronickým občianskym preukazom (Prihlásenie s eID), alebo bez neho (Prihlásenie bez eID).

Na základe doručenej prvej žiadosti o pandemické ošetrovné začne Sociálna poisťovňa konanie o nároku na ošetrovné. Rozhodnutie vydá v lehote 60 dní od doručenia žiadosti. Po vydaní rozhodnutia je ošetrovné vyplatené mesačne pozadu v lehotách určených pobočkou.

Ako sa budú vydávať akceptačné listy sporiteľom v II. pilieri

V súčasnej mimoriadnej situácii sa pobočky pri vybavovaní tejto agendy budú riadiť Covid semaforom Sociálnej poisťovne a osobné vybavenie akceptačného listu na počkanie bude dočasne možné len v „zelených“ pobočkách.

Pobočky, ktoré sú v Covid semafore označené ako „oranžové“ a „červené“, akceptačné listy na počkanie nebudú vydávať. Výkon tejto agendy je možné v plnom rozsahu zabezpečiť výlučne prostredníctvom elektronickej schránky klientov. V „oranžových“ a „červených“ pobočkách preto zamestnanci poisťovne klientov na základe telefonickej konzultácie usmernia, aby o vydanie akceptačného listu požiadali elektronicky z ich aktívnej elektronickej schránky zriadenej na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk). Do tejto schránky im Sociálna poisťovňa vyžiadaný akceptačný list následne zašle.

Ako požiadať o dávku v nezamestnanosti v skratke

Od 1. júla 2020 si už poistenci môžu uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti spoločne so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie priamo na úrade práce.

Ak ste zaradená/ý do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce a o dávku v nezamestnanosti ste nepožiadali na úrade práce, môžete o ňu požiadať v Sociálnej poisťovni vypísaním formulára Žiadosť o dávku v nezamestnanosti.

Ak ste v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie vykonávali zárobkovú činnosť na území iného členského štátu Európskej únie, k žiadosti, ktorú vybavujete v Sociálnej poisťovni, priložíte aj formulár – Skutočnosti vo vzťahu k výkonu zamestnania alebo SZČO v EÚ, formulár PD U1 (ak vám ho príslušná inštitúcia Európskej únie vystavila; v opačnom prípade si ho Sociálna poisťovňa vyžiada od príslušnej inštitúcie sama) a doklady preukazujúce výkon práce na území štátu Európskej únie (napr. pracovnú zmluvu, výplatné pásky atď.).

Všetky uvedené dokumenty doručíte pobočke Sociálnej poisťovne týmto spôsobom: e-mailom (aj po naskenovaní), poštou, vhodením žiadosti o dávku v nezamestnanosti do schránky pri vstupe do budovy pobočky Sociálnej poisťovne.

Kontakty na príslušné pobočky nájdete na: www.socpoist.sk, alebo: Kontakty – pobočky.

Po doručení sa začne konanie o dávke a Sociálna poisťovňa vydá rozhodnutie, ktoré doručí žiadateľovi.

Upozornenie: Podmienky nároku, všeobecné informácie o dávke v nezamestnanosti a ďalšie formuláre sa nachádzajú na internetovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk. V prípade nezrovnalostí vás bude kontaktovať pobočka Sociálnej poisťovne telefonicky, resp. e-mailom.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #dávka v nezamestnanosti #ošetrovné #akceptačný list #koronavírus #covid semafor