Aké povinnosti máte po smrti blízkej osoby

Ktorým úradom a inštitúciám treba úmrtie nahlásiť a vrátiť doklady? Treba odhlásiť dôchodok alebo dávku v nezamestnanosti? Čo sa deje s účtom, mobilnými službami, odberom energií alebo autom zosnulého?

02.11.2020 08:00
dôchodca, pracujúci, počítač, senior Foto:
Doklady zosnulého je potrebné odovzdať príslušnému orgánu Policajného zboru alebo obci.
debata (4)

Po smrti príbuzného čakajú pozostalých povinnosti voči rôznym úradom a inštitúciám. Myslieť treba na doklady, auto, dane, bankový účet, zdravotný preukaz, ale aj napríklad aj odber plynu, elektriny či zmluvu s mobilným operátorom.

V prípade, že držiteľ osobných dokladov (cestovný pas, vodičský preukaz) zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, je potrebné odovzdať jeho doklady orgánu Policajného zboru. V prípade občianskeho preukazu ten, kto obstaráva pohreb občana, je povinný bezodkladne odovzdať občiansky preukaz občana, ktorý zomrel, ktorémukoľvek úradu, ktorý občianske preukazy vydáva, ak nebol občiansky preukaz odovzdaný inou osobou.

Občiansky preukaz možno odovzdať aj obci príslušnej podľa miesta posledného trvalého pobytu občana, ktorý zomrel; obec neodkladne zabezpečí jeho odovzdanie okresnému riaditeľstvu Policajného zboru. Medzi doklady patrí aj zbrojný preukaz. Ten stráca platnosť dňom úmrtia držiteľa. Odovzdať ho treba do siedmich dní tomu, kto zbrojný preukaz vydal – príslušnému oddeleniu Policajného zboru.

Polícii treba oznámiť aj miesto uloženia zbrane, ktorú mal občan v držbe. Polícia následne zabezpečí jej prevzatie a uloží ju do dočasnej úschovy. Zbraň je účasťou dedičského konania a znovu môže byť vydaná len držiteľovi zbrojného preukazu – dedičovi alebo inej osobe, ktorá je držiteľom zbrojného preukazu a od dediča túto zbraň legálne získala.

Ak bol zosnulý vlastníkom auta, motorové vozidlo sa dá odhlásiť na nového držiteľa – vlastníka až od okamihu, keď bolo vozidlo zahrnuté do dedičského konania a toto konanie nadobudlo právoplatnosť. Takéto vozidlo sa dá odhlásiť priamo na inú osobu bez toho, aby vozidlo bolo najprv prehlásené na dediča.

Ak by si osoba, ktorá je podľa rozhodnutia o dedičstve novým držiteľom – vlastníkom chcela motorové vozidlo ponechať, je potrebné prísť na príslušný dopravný inšpektorát, vypísať žiadosť vo formáte A5.

Ak má nový držiteľ trvalý pobyt v rovnakom okrese ako zosnulý, je potrebné absolvovať s vozidlom kontrolu VIN a musí mať uzavreté PZP. Tento úkon v takomto prípade je oslobodený od poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. Osoba, ktorá nadobudla motorové vozidlo dedením a má trvalý pobyt v inom okrese ako zosnulý, musí ísť najprv na dopravný inšpektorát v príslušnom okrese, kde je vozidlo zaevidované, a odhlásiť ho na svoju osobu po predložení právoplatného rozhodnutia a až následne si ho prihlási do 30 kalendárnych dní na dopravnom inšpektoráte v okrese, kde má trvalý pobyt. Pri tomto prípade sa vyplňuje žiadosť vo formáte A3 a tento úkon je spoplatnený správnym poplatkom vo výške 33 eur, čo zahŕňa pridelenie jedného páru štandardných TEČ.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #oznamovacia povinnosť #smrť blízkej osoby #povinnosti pozostalých