Zdravotná poisťovňa môže vymáhať nedoplatky po zosnulom

Ktoré pomôcky je potrebné poisťovni vrátiť? A akým spôsobom uplatňuje svoje pohľadávky Dôvera, Všeobecná zdravotná poisťovňa a Union poisťovňa?

, 04.11.2020 10:00
hendikep, muž, barle, práca Foto:
Svoje pohľadávky uplatňuje každá poisťovňa iným spôsobom.
debata

Dôvera zdravotná poisťovňa

Povinnosť odovzdať zdravotný preukaz má iba poistenec. Príbuzní nie sú povinní vrátiť do poisťovne niektoré zdravotnícke pomôcky, ktoré mal poistenec schválené. Niektoré pomôcky je možné do poisťovne vrátiť, pretože ide o zdravotnícke pomôcky, ktoré sa repasujú, teda je možné ich poskytnúť ešte ďalším poistencom.

(V prípade, že sú v dobrom technickom stave, skontrolované technikom, vydezinfikované, v prípade potreby po oprave) a sú to prístroje na oxygenoterapiu k lôžku pacienta, ventilačné prístroje, ventilačné prístroje CPAP na terapiu spánkového apnoe, vozík mechanický špeciálne upravený, vozík elektrický, zdvihák vaňový, zdvihák univerzálny, posteľ polohovacia.

V prípade pohľadávky u zosnulého si ju uplatňujeme na okresnom súde alebo na príslušnom notárskom úrade (ak už bol poverený). Pohľadávka je zahrnutá do dedičského konania a po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o dedičstve prechádza dlh poručiteľa na dedičov, ktorí ho majú uhradiť.

Všeobecná zdravotná poisťovňa

V súlade s aktuálne platnou legislatívou – (zákon o zdravotnom poistení), nemajú pozostalí po zosnulom voči zdravotnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti. Oznámenie o úmrtí poistenca je zasielané zdravotnej poisťovni vo forme elektronickej dávky z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Ak mal zosnulý od zdravotnej poisťovne nejaké pomôcky, spravidla platí, že ak ide o zdravotnícku pomôcku so zvláštnym režimom výdaja (napr. vozíky, postele), je potrebné ich vrátiť do zdravotnej poisťovne, resp. poisťovňa si ich vyžiada od pozostalých. Pokiaľ ide o ostatné zdravotnícke pomôcky, pozostalí sa môžu informovať priamo v pobočke VšZP.

V prípade, že po zaevidovaní úmrtia budú zistené nezrovnalosti súvisiace napr. s nedoplatkom na poistnom, tieto sú následne riešené v rámci dedičského konania po zosnulom. Ak po smrti platiteľa poistného má niektorý z dedičov záujem uhradiť pohľadávku VšZP po zosnulom, je to možné a odporúčame kontaktovať najbližšiu pobočku VšZP.

Union poisťovňa

Príbuzní nemusia informovať zdravotnú poisťovňu o úmrtí. Túto povinnosť plní Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý túto informáciu získava z matričných úradov. Preukaz je potrebné do zdravotnej poisťovne vrátiť pri zmene zdravotnej poisťovne alebo pri vzniku rozhodných skutočností.

Zdravotná poisťovňa schvaľuje poistencom niektoré kategorizované zdravotnícke pomôcky bez zmluvy o výpožičke, a na niektoré kategorizované zdravotnícke pomôcky zmluvu o výpožičke uzatvára (ide o elektrické polohovacie postele, mechanické vozíky a zdviháky). Po úmrtí poistenca sa zdravotnej poisťovni vracajú iba tie zdravotnícke pomôcky, na ktoré bola uzavretá zmluva o výpožičke.

Odbor výberu poistného spravidla do piatich dní po prijatí oznámenia o úmrtí poistenca preverí, či poistenec bol samostatne zárobkovo činnou osobou a/alebo platiteľom podľa § 11 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení, ak áno, príslušný zamestnanec odboru výberu poistného do 30 dní vyčísli pohľadávku zdravotnej poisťovne príslušnému súdu, pričom k prihláške pohľadávky do dedičského konania prikladá doklady potvrdzujúce vznik pohľadávky. Po prijatí právoplatného uznesenia o dedičskom konaní pracovník ZP písomne vyzýva dediča/dedičov na úhradu dlhu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotná poisťovňa #vymáhanie #smrť blízkej osoby #povinnosti pozostalých
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy