Návod, ako sa platia odvody

Ako a dokedy treba zaplatiť odvody do Sociálnej poisťovne?

19.11.2020 08:00
vysvetľovanie, právnička, úradníčka,... Foto:
Mesačné odvody sa platia vždy mesiac dozadu. SZČO musia platiť najneskôr do ôsmich dní po uplynutí mesiaca.
debata

Dokedy treba zaplatiť: SZČO musí poistné zaplatiť do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Napríklad za január musí zaplatiť do 8. februára. Ak ôsmy deň v mesiaci pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, za deň splatnosti sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň.
Spôsoby platby: SZČO môže zaplatiť poistné bezhotovostným prevodom (platobným príkazom v banke), poštovým poukazom, v hotovosti alebo bankovou kartou v pobočke Sociálnej poisťovne

Zdravotná poisťovňa: povinnosť platiť mesačné odvody do zdravotnej poisťovne vzniká hneď od začatia živnosti. 70,91 eura platí SZČO bez zdravotného postihnutia – minimálna výška mesačného odvodu. Osoba so zdravotným postihnutím 41% a viac platí minimálny mesačný odvod vo výške 35,45 eura.

Mesačné odvody sa platia vždy mesiac dozadu. SZČO musia platiť najneskôr do ôsmich dní po uplynutí mesiaca. To znamená, že napr. za január 2020 zaplatí SZČO novú sumu odvodu najneskôr do 8.2.2020 .

Ako platiť:

Cez Elektronickú pobočku

  • Ak platíte odvody cez svoju Elektronickú pobočku, vyhnete sa prípadným chybám nielen pri uvádzaní platobných symbolov, ale aj sumy preddavku.

Cez mobilnú aplikáciu

  • V aplikácii nájdete jednoduchý návod, čo treba zaplatiť, dokedy a koľko. Za každý daný mesiac nájdete informáciu, čo bolo treba zaplatiť, čo ste zaplatili, prípadne čo nezaplatili. Následne zvolíte možnosť zaplatiť poistné.

Bankovým prevodom

  • Kvôli správnej identifikácii vašej platby, ktorá sa vykonáva automaticky v informačných systémoch, nezabudnite, prosím, uviesť všetky potrebné údaje úhrady (variabilný, konštantný a špecifický symbol).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #SZČO #návod #odvody do Sociálnej poisťovne