V dedičskom konaní sa pripravte na otázky notára

Majetok zosnulej osoby sa vysporadúva v rámci dedičského konania. Ako prebieha a na čo sa treba pripraviť?

13.11.2020 10:00
rodina, závet, písanie Foto:
Ak sa dedičom podarí v rámci dedičského konania uzavrieť dedičskú dohodu, malo by byť výsledkom dedičského konania vydanie uznesenia o dedičstve.
debata

Po úmrtí poručiteľa vystaví matričný úrad úmrtný list a odošle ho na príslušný okresný súd, zvyčajne podľa miesta trvalého bydliska poručiteľa. Následne spis dostáva súdom pridelené číslo konania a zasiela sa pridelenému notárovi.

Na začiatku dedičského konania notár z úmrtného listu zistí, kto sa postaral o pohreb. Túto osobu pozve do sídla notárskeho úradu, a to s cieľom spísania takzvanej zápisnice o predbežnom vyšetrení. Zvolá pozostalých, ktorí prichádzajú do úvahy ako prípadní dedičia na predbežné vyšetrenie. Súdny komisár poučí osobu, ktorá sa postarala o pohreb, že je povinná uviesť súdnemu komisárovi (notárovi) všetky informácie, ktoré sú pre dedičské konanie dôležité a relevantné. Veľmi často sa stáva, že už na toto prvé stretnutie – predbežné vyšetrenie – prídu na notársky úrad okrem osoby, ktorá sa postarala o pohreb, aj ostatní dedičia.

Video
Všetko o dedičskom konaní s advokátkou Janou Alušíkovou z právnickej kancelárie MPH - publikované 18. septembra 2020.

Cieľom stretnutia je urobiť predbežný zoznam aktív a pasív poručiteľa. Notár prešetruje aktíva a pasíva poručiteľa podľa dostupných možností. Komunikuje s úradmi, inštitúciami, organizáciami, so spoločnosťami a v prípade nutnosti aj so súdmi a s exekútormi. Notár kladie veľa otázok, pričom práve úplné odpovede na tieto otázky sú predpokladom pre zabezpečenie kvalitných podkladov pre dedičské konanie. Bez spolupráce nemá odkiaľ vedieť, či zosnulý mal deti, manželku, alebo súrodencov, alebo či vlastnil auto, cenný papier, alebo zbraň.

Pre hladký priebeh konania sa oplatí mať pripravené odpovede na otázky, ktoré vám môže notár položiť. Vedieť treba osobné údaje poručiteľových detí, manželky, súrodencov, rodičov, spolužijúcej osoby (druh, družka). Zamyslieť sa treba aj nad tým, aký mal zosnulý majetok – či vlastnil nehnuteľnosť (byt, dom, záhradu, vinicu alebo poľnohospodárske nehnuteľnosti), auto, prívesný vozík, zbraň, cennosti, originály obrazov, cenné papiere, alebo či bol členom pozemkového spoločenstva či iného družstva.

Po zhromaždení potrebných podkladov určí notár termín dedičského konania.

Ak sa dedičom podarí v rámci dedičského konania uzavrieť dedičskú dohodu, malo by byť výsledkom dedičského konania vydanie uznesenia o dedičstve. V ňom sú zhromaždené všetky aktíva a pasíva poručiteľa a súčasťou je dedičská dohoda, ktorú musí pri dodržaní zákona notár akceptovať. Po spísaní uznesenia o dedičstve je ešte 15-dňová lehota na jeho správoplatnenie, počas ktorej sa môžu dedičia proti tomuto dokumentu odvolať. Odvolania sa môžu vzdať priamo na dedičskom konaní a tým uznesenie nadobúda právoplatnosť.

Ak sú predmetom dedičstva len nehnuteľnosti, dedičské rozhodnutie zasiela na príslušný katastrálny odbor okresného úradu súd, dedič nemusí o nič žiadať. Ak sú predmetom dedičstva hnuteľné veci, dedičia dostanú potrebný počet uznesení o dedičstve, na ktorých si následne na súde dajú vyznačiť právoplatnosť a s nimi navštívia banku pri prepise účtu alebo vkladnej knižky, políciu pri prepise auta alebo daňový úrad pri vydaní napr. preplatku na dani z príjmu, poľnohospodárske družstvo pri vyplatení majetkového podielu.

Aké poplatky zaplatíte v dedičskom konaní

 • 23 eur – najnižší poplatok za dedičské konanie je táto suma, ale pri dedičstve prevyšujúcom sumu 663 800 eur sa do základu odmeny už nezapočíta.
 • aj úkony notára podliehajú zdaneniu, preto sa k všetkým sumám pripočítava 19-percentná DPH.
 • okrem odmeny notára sa platia náhrady hotových výdavkov celého konania (cestovné a telekomunikačné výdavky, zaplatená odmena za znalecký posudok, preklad, odpis, odmena a náhrada hotových výdavkov uhradená Notárskej komore Slovenskej republiky za prístup do centrálneho informačného systému a iné).
 • ak dedičské konanie notár zastaví pre nemajetnosť poručiteľa, vtedy platí trovy konania štát.

Koľko sa platí notárovi

 • za prejednanie dedičstva je odmena notára ako súdneho komisára stanovená percentom
 • základom je všeobecná hodnota dedičstva v čase smrti poručiteľa – čím je vyššia, tým je odmena nižšia
 • z prvých 3 300 eur základu 2 %,
 • z presahujúcej sumy až do 16 500 eur základu 1 %,
 • z presahujúcej sumy až do 33 100 eur základu 0,7 %,
 • z presahujúcej sumy až do 99 500 eur základu 0,4 %,
 • z presahujúcej sumy až do 663 800 eur základu 0,2 %
Zdroj: vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 31 z roku 1993 Zbierky o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #notár #dedičské konanie #dedenie