Sociálna poisťovňa zverejnila elektronickú Žiadosť o pandemické nemocenské

09.11.2020 09:22
sociálna poisťovňa
Autor: ,

Sociálna poisťovňa na svojej stránke socpoist.sk a na Ústrednom portáli verejnej správy správy (ÚPVS) slovensko.sk zverejnila elektronický formulár žiadosti o pandemické nemocenské.

Je určený pre poistencov, ktorí ním v čase pandemickej mimoriadnej situácie priamo požiadajú o priznanie a vyplatenie tejto dávky.

Postup je nasledovný: Lekár rovnako ako doteraz najprv zašle do evidencie Sociálnej poisťovne za poistenca potvrdenie o jeho dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie. Poistenec si následne sám vyplní žiadosť o pandemické nemocenské, ktorú zašle Sociálnej poisťovni. Takto sa skráti čas vybavovania, pretože nebude potrebná ďalšia telefonická komunikácia s poistencom.

Ak poistenec využíva občiansky preukaz s aktivovaným čipom, vyplní a odošle elektronický formulár zverejnený na portáli www.slovensko.sk (Žiadosť o pandemické nemocenské – nárok uplatnený počas krízovej situácie).

Ak poistenec nemá občiansky preukaz s aktivovaným čipom, vyplní a odošle formulár z e-Služieb Sociálnej poisťovne tu: Žiadosť o pandemické nemocenské – nárok uplatnený počas krízovej situácie

Vyplnené formuláre sú ihneď elektronicky doručené do informačného systému Sociálnej poisťovne a vybavenie pandemického nemocenského sa takto urýchli.

Dočasné pdf formuláre a wordové formuláre, ktoré Sociálna poisťovňa sprístupnila klientom 30. 10. 2020, a ktoré už poistenci vyplnili a zaslali pobočkám e-mailom, zostávajú v platnosti. Rovnako ich naďalej môžu využiť klienti, ktorí nemajú zriadenú elektronickú schránku na slovensko.sk alebo mobilný telefón.

0 debata debata
Viac na túto tému: #žiadosť #Sociálna poisťovňa #pandémia #nemocenské #koronavírus