Ktorým dôchodcom štát vráti dane?

Oplatí sa vám podať daňové priznanie? Ako požiadať štát o vrátenie daní? Ktoré príjmy sa zdaňujú a ktoré nie?

, 23.11.2020 06:00
manželia, seniori, jeseň, park Foto:
Ilustračné foto.
debata

Dane je povinný zaplatiť každý dôchodca, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2019 presiahli sumu 1 968,68 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňujú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane z príjmov oslobodené.

Pre koho je výhodné podať daňové priznanie

Ak daňovník poberajúci dôchodok dosiahol v roku 2019 príjem zo závislej činnosti neprevyšujúci sumu 1 968,68 eura, nevznikla mu povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019.

Ak mu však zamestnávateľ zrážal z príjmu preddavky na daň, bolo pre neho výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A, aj keď jeho zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 1 968,68 eura. V podanom daňovom priznaní dôchodcovi vznikne daňový preplatok a daňový úrad mu vráti tento daňový preplatok na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania.

Daňový preplatok sa vráti iba v prípade, že je väčší ako päť eur. Ak tento daňový preplatok je menší ako päť eur, nevzniká nárok na jeho vrátenie.

Ako požiadať o vrátenie daní

Od dane je oslobodený príjem do výšky polovice nezdaniteľnej časti základu dane (1 968,68 eura).

Postup pri vrátení daní:

 • Ak chcete získať naspäť zaplatené dane, musíte mať podané daňové priznanie. Zamestnanci podávajú daňové priznanie typu A, potrebné je potvrdenie od zamestnávateľa o výške príjmu a zrazených daní a odvodov.
 • V prípade ak požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní, vám daňový úrad nevráti žiadne dane. Výhodnejšie je preto, ak sami podáte daňové priznanie.
 • V daňovom priznaní je aj kolónka, do ktorej sa uvádza výška celoročného dôchodku. Výšku dôchodku uvádzajú tí penzisti, ktorých dôchodok je nízky, a preto im vznikne nárok aspoň na časť nezdaniteľného minima. Ak niekto žiada o vrátenie preplatku, ktorý mu vznikol z dôvodu, že jeho zárobok bol nižší ako polovica nezdaniteľného minima, výšku dôchodku nemusí uviesť.
 • Žiadosť o vrátenie preplatku je priamo súčasťou daňového priznania – jedenásty oddiel daňového priznania typu A. Peniaze si môžete dať poslať poštou alebo prevodom na účet. Ak nevyplníte žiadosť o vrátenie preplatku, budete musieť poslať samostatnú žiadosť, inak vám ho daňový úrad nevráti.
 • O vrátenie daní možno požiadať aj spätne. Dodatočné daňové priznanie možno podať do uplynutia piatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať riadne daňové priznanie. To znamená, že v roku 2020 si penzista môže spätne uplatniť nárok na vrátenie daní za roky 2014 až 2019. Daňové priznania za jednotlivé roky treba podať na tlačivách daňových priznaní platných pre príslušné zdaňovacie obdobia.
 • Podať dodatočné daňové priznanie môžu penzisti aj v prípade, ak požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní. V tomto zúčtovaní si totiž nemožno uplatniť oslobodenie od platenia daní pri príjme do polovice nezdaniteľnej časti základu dane. K takémuto dodatočnému priznaniu treba priložiť ročné zúčtovanie.

Typ daňového priznania pre dôchodcov:

Ak dôchodca dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti – teda zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce, podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A.

Ak dosiahol aj iné druhy zdaniteľných príjmov, napríklad príjem z prenájmu nehnuteľností alebo príjem z nepeňažnej výhry, alebo príjem z predaja nehnuteľnosti, alebo príjem z vyplatenia podielového listu, podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typu B.

Ktoré príjmy sa nezdaňujú

Dôchodkové dávky vyplácané v SR a dávky rovnakého druhu vyplácané z povinného zahraničného poistenia sú od dane z príjmov oslobodené. Medzi takéto dôchodkové dávky patrí napríklad:

 • starobný dôchodok
 • predčasný starobný dôchodok
 • invalidný dôchodok
 • vdovský a vdovecký dôchodok
 • sirotský dôchodok
 • výsluhový dôchodok

Dôchodca a uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka

Ide o daňovníkov, ktorí sú na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu alebo výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia, alebo ak im dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia.

Poberateľ dôchodku, ak bol poberateľom tohto dôchodku k 1. 1. 2019, má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane iba v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2019 v úhrne nepresahuje sumu 3 937,35 eura. Potom nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje rozdiel medzi sumou 3 937,35 eura a vyplatenou sumou dôchodku.

Ak sa fyzická osoba stala poberateľom starobného dôchodku v priebehu roka 2019 (nebola poberateľom dôchodku k 1. 1. 2019), vzniká jej nárok na celú nezdaniteľnú časť vo výške 3 937,35 eura, pokiaľ základ dane nepresiahol sumu 20 507 eur.

Ak daňovníkovi dôchodcovi vznikne nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, môže si ju uplatniť len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z takzvane aktívne vykonávanej práce, a to v závislosti od vykázaného základu dane.

Čiastkový základ dane vyčíslený z takzvaných pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu) nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane.

Dôchodca a uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa

Ak dôchodca poberal v roku 2019 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 3 120 eur alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 3 120 eur a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti uplatní si daňový bonus na dieťa. S účinnosťou od 1. apríla 2019 sa zvýšila suma daňového bonusu u daňovníka, ktorý vyživuje dieťa do šiestich rokov veku na sumu 44,34 eura mesačne na každé takéto vyživované dieťa.

Do príjmov na uplatnenie daňového bonusu sa nezahŕňajú pasívne príjmy ako napríklad príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu.

Dôchodca a zamestnanecká prémia

Ak je daňovník poberateľom dôchodku na začiatku zdaňovacieho obdobia (1. 1. 2019) alebo mu dôchodok bol priznaný spätne k 1. 1. 2019, nemá nárok na uplatnenie zamestnaneckej prémie.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pracujúci dôchodcovia #daňové priznanie #pracujúci penzisti
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy