Aké dane zaplatia dôchodcovia, ktorí prenajímajú byt + príklady

, 24.11.2020 06:00
dom, zmluva, prenájom, podpis
Príjem z prenájmu nehnuteľností je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur za príslušné zdaňovacie obdobie. Autor:

Niektorí dôchodcovia sa plateniu daní nevyhnú. Ak prenajímate byt, patríte k nim. Aké dane zaplatíte? Ukážeme vám na príkladoch.

Daňovú povinnosť z dosiahnutých príjmov z prenájmu je každý daňovník, teda aj dôchodca, povinný vysporiadať podaním daňového priznania k dani z príjmov FO za príslušné zdaňovacie obdobie. Urobiť tak musí za predpokladu, že mu vznikne povinnosť podať daňové priznanie.

Daňovník je v tomto roku povinný podať daňové priznanie v tom prípade, ak úhrn všetkých jeho zdaniteľných príjmov (teda aj príjmov zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, z kapitálového majetku alebo z ostatných príjmov) za zdaňovacie obdobie roku 2019 presiahne sumu 1 968,68 eura.

Príjem z prenájmu nehnuteľností je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur za príslušné zdaňovacie obdobie. Daňovník preto zahrnie do základu dane len príjem z prenájmu nehnuteľností presahujúci sumu 500 eur.

Pri príjmoch z prenájmu nehnuteľností si daňovník môže uplatniť len preukázateľné výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z prenájmu na základe vedeného účtovníctva (jednoduchého alebo podvojného) alebo na základe evidencie (§ 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov). Tieto výdavky si však daňovník nemôže uplatniť v plnej výške, ale musí ich zistiť rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu zahrnutých do základu dane v daňovom priznaní k celkovým príjmom z prenájmu.

Príklady

Príklad č. 1:

Dôchodca v roku 2019 prenajímal byt, pričom nájomca mu uhradil celkom sumu 2 000 eur. Iné zdaniteľné príjmy dôchodca nemal.

V uvedenom prípade si daňovník môže uplatniť oslobodenie od dane v sume 500 eur (2 000 – 500), t. j. po odpočítaní mu zostane na zdanenie suma 1 500 eur. Nakoľko však nemal žiadne iné zdaniteľné príjmy, nemá za zdaňovacie obdobie 2019 povinnosť podať daňové priznanie, lebo nepresiahol sumu 1 968,68 eura (hranicu pre povinnosť podať daňové priznanie).

Príklad č. 2:

Dôchodcovia manželia prenajímajú nehnuteľnosť, ktorú majú v bezpodielovom spoluvlastníctve. V roku 2019 dosiahli len príjem z prenájmu nehnuteľnosti v sume 4 200 eur.

Manželia si uvedené príjmy môžu rozdeliť napríklad v rovnakom pomere, t. j. na každého pripadne príjem 2 100 eur. Každý z nich si môže uplatniť oslobodenie v sume 500 eur, t. j. zdaniteľný príjem každého z nich po odpočítaní 500 eur predstavuje 1 600 eur. Nakoľko v roku 2019 nedosiahli žiadne iné zdaniteľné príjmy (poberaný starobný dôchodok sa nepovažuje za zdaniteľný príjem), nevzniká ani jednému z nich povinnosť podať daňové priznanie, nakoľko u každého z nich zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 1 968,68 eura.

Príklad č. 3:

Penzista prenajímal celý minulý rok byt za 100 eur mesačne. Okrem dôchodku je to jeho jediný príjem.

Jeho celoročný príjem z prenájmu teda dosiahol 1 200 eur. Z tejto sumy si môže odpočítať 500-eurovú nezdaniteľnú časť. Po odpočítaní tejto sumy mu zostane 700 eur. Keďže táto suma je nižšia ako polovica nezdaniteľnej časti základu dane (1 968,01 eura), nebude platiť žiadnu daň.

Príkald č. 4:

Dôchodca prenajímal byt za 380 eur mesačne. Jeho mesačné výdavky spojené s prenájmom sú 140 eur.

Celoročný príjem z prenájmu dosiahol 4 560 eur a výdavky 1 680 eur. Zo svojho príjmu si odpočíta 500-eurovú nezdaniteľnú časť a do daňového priznania uvedie len príjem vo výške 4 060 eur. Keďže sem zapíše len 89,035 percenta zo svojho príjmu, uvedie sem takisto rovnaké percento zo svojich výdavkov. Do kolónky výdavky preto uvedie sumu 1 495,79 eura. Jeho zisk preto dosiahne 2 564,21 eura. Na dani zaplatí 19 percent zo zisku, čo je 487,19 eura.

Príklad č. 5:

Manželia dôchodcovia prenajímali celý rok byt za 400 eur mesačne. Ich mesačné výdavky spojené s prenájmom sú 160 eur. Byt vlastnia v bezpodielovom spoluvlastníctve.

Ich celoročný príjem z prenájmu dosiahol 4 800 eur. Tento príjem si môžu rozdeliť podľa vlastnej dohody, v tomto prípade ho môžu rozdeliť aj na polovicu. Každý z nich tak zarobí 2 400 eur. Obaja si môžu odpočítať 500-eurovú nezdaniteľnú časť, čo znamená, že každý z nich bude mať príjem vo výške 1 900 eur. Keďže táto suma je nižšia ako polovica nezdaniteľnej časti základu dane, nemusí ani jeden z nich podať daňové priznanie ani zaplatiť daň.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

2 debata
Viac na túto tému: #prenájom bytu #penzisti #dane