Plánujete darovať majetok?

Darovanie nehnuteľnosti si vyžaduje dobre napísanú darovaciu zmluvu. Čo musí obsahovať, aby bola platná? Kedy ju možno napadnúť? Možno darovanú nehnuteľnosť pýtať späť?

23.11.2020 10:00
rodina, zmluva, podpis zmluvy Foto:
Darovacia zmluva by mala obsahovať aj podmienky, na základe ktorých sa môže majiteľ domáhať vrátenia daru.
debata

Pokiaľ sa majiteľ rozhodne darovať byt, dom, či iný nehnuteľný majetok, zákon vyžaduje, aby mala darovacia zmluva v tomto prípade písomnú podobu. Podľa právničky Petry Kováčovej si darovaciu zmluvu môžu ľudia spísať aj sami. Samozrejme, väčšiu istotu získate, keď sa obrátite na právnika. Nemusí to byť len notár, darovaciu zmluvu možno dať vypracovať aj advokátovi alebo konzultovať s komerčným právnikom.

Video
Právnička Jana Alušíková (advokátska kancelária MPH) o darovaní a darovacích zmluvách - publikované 13. 11. 2020.

"Vo všeobecnosti musí byť zo zmluvy jasné, kto je darca, kto je obdarovaný, predmet darovania, ktorý musí byť spôsobilý byť predmetom darovania, a výslovná vôľa darcu, že chce darovať, a obdarovaného, že dar prijíma. Ak ide o nehnuteľnosti, podpis darcu musí byť osvedčený (na matrike alebo notárom) alebo musí byť zmluva spísaná notárom vo forme notárskej zápisnice, alebo advokátom ako autorizovaná zmluva. Zmluvné prejavy účastníkov musia byť jasné, zrozumiteľné, nesmú byť vykonané pod nátlakom alebo v omyle.

Ľudskou rečou musia účastníci vedieť, čo robia, nesmú byť k tomu prinútení alebo zavádzaní druhou zmluvnou stranou, musia byť spôsobilí na právne úkony. Musíme si však uvedomiť, že darovacia zmluva je bezodplatná, to znamená, že v zmysle ustanovenia § 628 Občianskeho zákonníka: Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Nie je to niečo za niečo. Často sa stáva, že darcovia darujú nehnuteľnosť, ak sa o nich niekto postará. V tomto prípade už ide o iný vzťah medzi účastníkmi a práve preto je vhodné, aby zmluvu spisoval odborník, ktorý účastníkov usmerní," odporúča notár Peter Šulai.

Darovacia zmluva musí spĺňať podmienky stanovené zákonom, v opačnom prípade je neplatná. V prípade, ak predmetom darovania má byť nehnuteľnosť (pozemok, dom, byt, nebytový priestor), tak v záujme zabezpečenia ochrany vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam platný právny poriadok vyžaduje, aby darovacia zmluva týkajúca sa nehnuteľností, okrem všeobecných náležitostí predpísaných pre každý zmluvný typ, spĺňala aj ďalšie osobitné náležitosti. Tieto osobitné náležitosti však nie sú upravené len v ustanoveniach Občianskeho zákonníka, ale aj v ustanoveniach ďalších právnych predpisov.

Darovacia zmluva by mala obsahovať aj podmienky, na základe ktorých sa môže majiteľ domáhať vrátenia daru. Občiansky zákonník stanovuje presné podmienky na základe ktorých sa možno domáhať vrátenia daru a znamená to, že majiteľ nemôže darovanú nehnuteľnosť len tak svojvoľne pýtať späť. Súd rozhodne v prospech bývalého majiteľa žiadajúceho o navrátenie daru, len ak sa k nemu obdarovaný správal tak, že svojím správaním hrubo porušoval dobré mravy alebo sa tak správal k členom darcovej rodiny. Za hrubé porušenie mravov sa považuje napríklad fyzické napadnutie darcu obdarovaným, neposkytnutie pomoci v starobe, chorobe a to isté platí aj voči členom darcovej rodiny.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #nehnuteľnosť #darovacia zmluva