Ako sa prepisuje auto

Prepis auta pozostáva z dvoch častí - z odhlásenia v jednom okrese a prihlásenia do druhého okresu. Čo všetko musíte predložiť a koľko to bude stáť?

, 22.12.2020 09:00
žena, auto, kľúče, radosť Foto:
Nový držiteľ vozidla je povinný si do 30 dní od dňa odhlásenia z okresu pôvodného držiteľa prihlásiť vozidlo na príslušnom pracovisku evidencie vozidiel.
1

Prepis auta v okrese

Pri zmene držiteľa (prepise) vozidla v okrese, musia byť prítomní obaja, teda pôvodný aj nový držiteľ, aj s dokladmi totožnosti. V prípade ak pôvodný držiteľ vykoná iba odhlášku na nového držiteľa, tento je povinný si do 30 dní od dňa vykonania prevodu držby (odhlásenia z pôvodného držiteľa) prihlásiť vozidlo.

Od 1. 12. 2019 už nie je potrebné podľa zákona č. 393/2019 Z.z. pristaviť vozidlo na kontrolu.

Od 1. 8. 2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

Pri zmene držiteľa (prepis) v okrese je držiteľ vozidla povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť:

 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa
 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii, alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii, časť I, ak bolo vydané
 • nový držiteľ predloží doklad o predbežnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie)
 • ak kupujúci vozidla (nový držiteľ), nie je osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, tak je pôvodný držiteľ pri oznámení zmeny držby vozidla povinný predložiť písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla, alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla
 • správny poplatok podľa výkonu vozidla a dátumu prvej evidencie

Možné je požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii, časť I, do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 30 eur.

Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie – 165,50 eura.

Zmenu vlastníctva vykoná orgán Policajného zboru, kde je vozidlo evidované.

Odhlásenie vozidla do iného okresu

Od 1. 8. 2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

Pri odhlásení vozidla do iného okresu je držiteľ vozidla povinný v pôvodnom okrese evidencie vozidla preukázať svoju totožnosť a predložiť:

 • osvedčenie o evidencii, časť II, alebo technický preukaz vozidla
 • platný doklad totožnosti
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa
 • v prípade, že o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je potrebný úradne osvedčený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie
 • platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie)
 • písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla, alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla

Upozornenie: Povinnosť predloženia písomného plnomocenstva alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom neplatí, ak:

a) je kupujúci vozidla (nový držiteľ) osobne prítomný na orgáne Policajného zboru,

b) sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla (príbuzný v priamom rade, ide o rodiča, potomka, súrodenca, manžela alebo manželku žiadateľa) alebo

c) ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.

Pristavenie vozidla na kontrolu nie je potrebné. Správny poplatok sa platí až pri prihlasovaní vozidla z iného okresu, odhlásenie vozidla je bez poplatku. V tomto prípade ostávajú na vozidle pripevnené tabuľky s evidenčným číslom.

Je nutné si uvedomiť, že pri zmene držiteľa vozidla je nutné uskutočniť tak úkon odhlásenia vozidla (pôvodný držiteľ), ako aj jeho následného prihlásenia (nový držiteľ). Preto dávame do pozornosti životnú udalosť Prihlásenie vozidla z iného okresu.

V prípade zmeny bydliska držiteľa vozidla do iného okresu (presťahovanie) nie je potrebné vykonať odhlásenie vozidla do iného okresu, ale len prihlásenie, resp. zmenu trvalého pobytu v novom okrese.

V prípade evidenčného úkonu odhlásenia vozidla do iného okresu je možné poistenie vozidla preukázať nielen poistkou pôvodného majiteľa, ale aj nového majiteľa vozidla, ale pre použitie vozidla v cestnej premávke platí predchádzajúci od­sek.

Nový držiteľ vozidla je povinný si do 30 dní od dňa vykonania prevodu držby (odhlásenia z pôvodného držiteľa) prihlásiť vozidlo na príslušnom pracovisku evidencie vozidiel podľa trvalého bydliska držiteľa vozidla, resp. podľa sídla firmy, ktoré je uvedené v platnom výpise z obchodného alebo živnostenského registra.

Prihlásenie vozidla do iného okresu

Nový držiteľ vozidla je povinný si do 30 dní od dňa vykonania prevodu držby (odhlásenia z pôvodného držiteľa) prihlásiť vozidlo na príslušnom pracovisku evidencie vozidiel podľa trvalého bydliska držiteľa vozidla, resp. podľa sídla firmy, ktoré je uvedené v platnom výpise z obchodného alebo zo živnostenského registra.

Od 1. 12. 2019 už nie je potrebné podľa zákona č. 393/2019 Z.z. pristaviť vozidlo na kontrolu.

Od 1. 8. 2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

Pri prihlásení vozidla z iného okresu je držiteľ vozidla povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť:

 • osvedčenie o evidencii, časť II, so zápisom odhlásenia alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii, alebo technický preukaz vozidla so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii, časť I, ak bolo vydané
 • platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
 • ak vozidlo nebolo prihlásené ani do 30 dní, aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom „spôsobilé“
 • správny poplatok podľa výkonu vozidla a dátumu prvej evidencie + 33 € za štandardné 2 ks plechových TEČ, vozidlá iba s jednou TEČ 1 × 16,50 eura; pri presťahovaní pôvodného držiteľa sa správny poplatok za prevod držby neplatí; platí sa len poplatok 33 € za 2 ks TEČ alebo 16,50 za 1 ks TEČ

Možné je požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii, časť I, do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 30 eur.

Je nutné si uvedomiť, že pri zmene držiteľa vozidla je potrebné uskutočniť tak úkon odhlásenia vozidla (pôvodný držiteľ), ako aj jeho následného prihlásenia (nový držiteľ). Preto dávame do pozornosti i agendu Odhlásenie vozidla do iného okresu.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
1 debata chyba
Viac na túto tému: #evidencia vozidiel #auto