Vrátenie darčeka si nemýľte s reklamáciou

Aj darček či iný tovar kúpený v kamennom obchode možno vrátiť. Obchodníkovi to však neprikazuje zákon. Ide o jeho dobrú vôľu, že takúto možnosť zákazníkovi ponúka.

07.01.2021 08:00
Vianoce, darček, nevhodný darček Foto:
Spotrebiteľ by sa mal vždy podľa odporúčaní SOI ešte pred kúpou výrobku v kamennej prevádzke u predávajúceho informovať na možnosť vrátenia tovaru, prípadne či výmenu tovaru predávajúci umožňuje a za akých podmienok.
debata

Vianočný darček, ale aj hocijaký iný tovar kúpený v kamennom obchode nemôže kupujúci vrátiť len na základe toho, že sa mu nepáči, nepotrebuje ho alebo v prípade oblečenia mu nesedí veľkosť. Mnohí spotrebitelia sú však prekvapení, že obchodník nechce prijať tovar, vrátiť peniaze, prípadne výrobok vymeniť za iný.

Pri klasickej forme predaja, teda kamennej prevádzke, podľa Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) vo všeobecnosti platí, že ak zakúpený tovar nevyhovuje, či už veľkosťou, tvarom, cenou, farbou, alebo ide o nevhodný výber darčeka či duplicitu, nejde o chybu výrobku. Kupujúci teda nemá zákonom upravené právo vynucovať od predávajúceho výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí, ak výrobok nemá chyby. Žiadny právny predpis nestanovuje predávajúcemu povinnosť vrátiť kupujúcemu peniaze alebo poskytnúť výmenu za iný tovar, ak ide o bezchybný výrobok. Záleží len na vzájomnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim a ochote predávajúceho vyhovieť spotrebiteľovi.

Video
Právnička Katarína Kasalová (advokátska kancelária MPH) o vrátení tovaru a reklamáciách - publikované 20. 11. 2020.

"To, že niektorí predávajúci poskytujú výhodu možnosti vrátenia tovaru do určitých dní od zakúpenia výrobku, je len v rámci ich obchodnej politiky a vtedy si podmienky stanovujú sami (počet dní, výmena za poukážky, nákupný kredit, výmena za iný tovar, originál balenia, pôvodné visačky…), " uvádza SOI.

Za iný prípad sa však považuje, ak predávajúci možnosť vrátenia výrobku alebo možnosť výmeny za iný tovar deklaruje „verejným prísľubom“ písomne nápisom v predajni alebo vo všeobecných obchodných podmienkach. Vtedy je povinný dodržiavať ním stanovené podmienky.

Nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie je právne vymáhateľný. „Predávajúci však v rámci svojich obchodných podmienok môže lehotu na vrátenie spotrebiteľovi poskytnúť, pričom verejným prísľubom v rámci obchodnej a marketingovej praktiky určuje dĺžku tejto lehoty aj podmienky vrátenia tovaru, teda napríklad či spotrebiteľovi vráti zaplatenú sumu, či mu poskytne iný tovar v rovnakej hodnote podľa výberu spotrebiteľa, prípadne či mu ponúkne nákupný kredit – poukážku – v danej výške pre budúci nákup a podobne,“ uvádza SOI.

Spotrebiteľ by sa mal vždy podľa odporúčaní SOI ešte pred kúpou výrobku v kamennej prevádzke u predávajúceho informovať na možnosť vrátenia tovaru, prípadne či výmenu tovaru predávajúci umožňuje a za akých podmienok. Zákonné odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu je totiž možné pri zmluvách uzatvorených na diaľku alebo pri zmluvách uzavretých mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Vrátiť nechcený darček teda môžete do 14 dní napríklad ak ste ho kúpili cez internet.

Pokiaľ ste však na zakúpenom výrobku našli chybu, počas plynutia záručnej lehoty máte ako kupujúci právo uplatniť si riadnu reklamáciu.

Čo sa zmenilo pri reklamáciách

Od leta 2020 sa zmenila legislatíva, ktorá okrem iného upravuje aj právne predpisy týkajúce sa reklamačného konania a súvisiacich lehôt. Na základe novej úpravy platí, že

  • predávajúci nemá povinnosť umiestňovať reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi; povinnosť predávajúceho riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv zostáva zachovaná
  • povinnosť mať reklamačný poriadok sa nevzťahuje na zariadenia spoločného stravovania
  • ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, keď predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie
  • predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #darček #reklamácie #vrátenie tovaru