Ktorým penzistom sa oplatí podať daňové priznanie?

Ak mal penzista v roku 2020 zdaniteľné príjmy, musí podať do konca marca daňové priznanie.

, 08.03.2021 06:00
seniori, manželia, papier, rozhovor,... Foto:
V daňovom priznaní je aj kolónka, do ktorej sa uvádza výška celoročného dôchodku. Jeho výšku ale uvádza len ten dôchodca, ktorého penzia je nízka, a preto mu vzniká nárok aspoň na časť nezdaniteľného minima.
debata

Daňové priznanie k dani z príjmov je povinný podať každý daňovník, teda aj penzista, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2020 presiahli sumu 2 207,10 eura. V prípade, ak takýto daňovník poberajúci dôchodok dosiahol v roku 2020 príjem zo závislej činnosti neprevyšujúci sumu 2 207,10 eura, nevzniká mu povinnosť podať daňové priznanie za minulý rok.

Ak dôchodca pracoval a zamestnávateľ zrážal z príjmu preddavky na daň, je pre neho výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby na tlačive typu A, aj keď jeho zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 2 207,10 eura. V takomto podanom daňovom priznaní dôchodcovi vznikne daňový preplatok a daňový úrad mu vráti tento daňový preplatok na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku. Žiadosť je súčasťou daňového priznania. Pozor však, preplatok daňový úrad vráti iba v prípade, že je väčší ako 5 eur.

Dôchodca v žiadosti vyznačí, či chce peniaze poslať poštou, alebo prevodom na účet. Ak niekto nevyplní žiadosť o vrátenie preplatku, bude musieť poslať samostatnú žiadosť, inak mu ho daňový úrad nevráti. Tí, ktorí nepodajú daňové priznanie v riadnom termíne, ešte stále potom môžu podať dodatočné daňové priznanie. Keďže pracujúci dôchodca si v ňom uplatní oslobodenie od platenia daní do výšky polovice nezdaniteľného minima, a teda jeho výsledná daň bude nižšia ako pôvodne, nehrozí mu za podanie dodatočného daňového priznania pokuta.

Podať dodatočné daňové priznanie môžu penzisti aj v prípade, ak požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní. V tomto zúčtovaní si totiž nemožno uplatniť oslobodenie od platenia daní pri príjme do polovice nezdaniteľnej časti základu dane. K takémuto dodatočnému priznaniu treba priložiť ročné zúčtovanie.

Dôchodca, ktorý dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti – teda zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce, podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A. V prípade, ak mal aj iné druhy zdaniteľných príjmov, napríklad príjem z prenájmu nehnuteľností, alebo príjem z nepeňažnej výhry, alebo príjem z predaja nehnuteľnosti, alebo príjem z vyplatenia podielového listu, podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

V daňovom priznaní je aj kolónka, do ktorej sa uvádza výška celoročného dôchodku. Jeho výšku ale uvádza len ten dôchodca, ktorého penzia je nízka, a preto mu vzniká nárok aspoň na časť nezdaniteľného minima. Ak niekto žiada o vrátenie preplatku, ktorý mu vznikol z dôvodu, že jeho zárobok bol nižší ako polovica nezdaniteľného minima, výšku dôchodku nemusí uviesť.

Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahŕňajú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane z príjmov oslobodené. Dôchodkové dávky a dávky rovnakého druhu vyplácané z povinného zahraničného poistenia sú od dane z príjmov oslobodené. Patria sem starobný, predčasný, invalidný, vdovský a vdovecký, sirotský a výsluhový dôchodok.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #seniori #daňové priznanie #pracujúci penzisti
Flowers