Podanie daňového priznania si môžete posunúť. Ak o to požiadate

Streda 31. marec je termín, do ktorého treba odovzdať priznanie k dani z príjmu. Pokiaľ si chcete túto povinnosť posunúť, treba o tom informovať daňový úrad.

, 25.03.2021 07:00
právnici, kolegovia, úsmev, tím Foto:
Finančná správa vyšla v ústrety klientom, ktorí s ňou komunikujú len „papierovou formou“. Po novom môžu požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania takíto daňovníci emailom.
debata

Ak ste mali minulý rok zdaniteľné príjmy, musíte podať do konca tohto mesiaca daňové priznanie k dani z príjmov. Povinný je tak urobiť každý daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2020 presiahli sumu 2 207,10 eura.

Pozor však, priznanie nepodávajú len firmy, podnikatelia alebo drobní živnostníci, či iné SZČO. Táto povinnosť prislúcha aj fyzickým osobám. Vyplniť tlačivo daňového priznania sa netýka zamestnancov. Urobiť tak nemusia vtedy, ak zamestnanec daňovník dosiahol v príslušnom zdaňovacom období iba príjmy zo závislej činnosti na Slovensku a požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.

V prípade, ak nemôžete lehotu 31. marec dodržať, môžete si daňové priznanie odložiť, a to na základe oznámenia daňovému úradu. Lehotu si možno predĺžiť najviac o tri celé kalendárne mesiace, teda do konca júna. Najviac o šesť mesiacov si možno podanie priznania na zaplatenie dane odložiť v prípade, ak súčasťou príjmov daňovníka sú zdaniteľné prímy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo. Nájdete ho aj na internetovej stránke Finančnej správy.

Všetko o daňovom priznaní s daňovou poradkyňou Alicou Orda - Oravcovou. Odvysielané 10. 3. 2021.

Finančný úrad ale túto povinnosť niektorým daňovníkom uľahčil a urobil odklad výrazne jednoduchší. Finančná správa vyšla v ústrety klientom, ktorí s ňou komunikujú len „papierovou formou“. Po novom môžu požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania takíto daňovníci emailom. Ušetria tak nielen čas, ale vyhnú sa aj frekventovaným miestam, čím znížia prípadné riziko nákazy koronavírusom.

„Klientom na podanie daňového priznania k dani z príjmov za minulý rok zostávajú viac ako dva týždne, lehota sa totiž neposúva. Plošné zákonné posunutie lehoty pre všetkých by totiž mohlo spôsobiť viaceré komplikácie, ako sa ukázalo aj v období prvej vlny pandémie. Týkali sa najmä neskorších vracaní preplatkov nárokovaných v podanom daňovom priznaní, nutnosti platenia vyšších preddavkov na základe dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, plošné zákonné posunutie lehoty pre všetkých by spôsobilo aj neskoršie poukázanie prostriedkov z asignácie dane neziskovým organizáciám,“ uviedla Finančná správa dôvod, prečo neposúva zatiaľ termín na podávanie daňových priznaní.

Daňovníci, ktorí nemusia komunikovať s daňovým úradom elektronicky, teda môžu poslať oznámenie o odklade aj elektronicky. „Namiesto toho, aby takéto oznámenie zasielali poštou, kuriérom či osobne doniesli na daňový, úrad stačí, ak napíšu email na podnety@financnasprava.sk,“ uvádza Finančná správa. Oznámenie musí obsahovať tieto údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, DIČ alebo rodné číslo (dátum narodenia, ak ide o zahraničnú osobu), adresa trvalého pobytu, nová lehota na podanie DP (30. 4., 31. 5., 30. 6.) (na účely odvodov), obchodné meno a IČO ( v prípade PO-nepodnikateľ).

Ak Finančnej správe pošlete takýto email, nemusíte už doručiť oznámenie do piatich dní aj v listinnej podobe. Tento spôsob oznamovania môžu okrem fyzických osôb využiť napríklad aj neziskové organizácie či zahraničné osoby bez rodného čísla. Po zaslaní emailu dostane každý klient potvrdenie o zaevidovaní oznámenia. Novinka sa netýka tých daňovníkov, ktorí musia s finančnou správou komunikovať elektronicky. Tí už v súčasnosti zašlú oznámenie o predĺžení lehoty elektronicky jednoduchým spôsobom prostredníctvom portálu Finančnej správy.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #daňové priznanie #daň z príjmu #odloženie daní
Flowers