0

Ako si znížiť dane

autor: , 27.03.2021 09:00
muž, papier, čítanie, rozmýšľanie
Daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, a to v závislosti od vykázaného základu dane. Autor:

Možnosti sú nasledovné: Daňový bonus, doplnkové dôchodkové sporenie, kúpeľná starostlivosť a nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka či manžela/ku.

Daňový bonus:

Daň z príjmu zníži aj daňový bonus, ktorý si môžu uplatniť rodičia detí, ak mali v roku 2020 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 3 480 eur alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 3 480 eur a vykázali základ dane. Na vyživované dieťa si v takomto prípade jeden z rodičov môže uplatniť daňový bonus na dieťa do 6 rokov veku sumu 45,44 eura a na dieťa nad 6 rokov veku sumu 22,72 eura mesačne.

Doplnkové dôchodkové sporenie:

Znížiť základ dane možno aj o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier). Môže sa uplatniť iba zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo základu dane z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo z ich úhrnu v preukázateľne zaplatenej výške v úhrne najviac 180 eur za rok.

Aby si daňovník mohol odpočítať túto nezdaniteľnú časť základu dane, musí spĺňať tieto podmienky: príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. 12. 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu, daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.

Všetko o daňovom priznaní s daňovou poradkyňou Alicou Orda - Oravcovou. Odvysielané 10. 3. 2021.

Kúpeľná starostlivosť:

V roku 2018 bola zavedená nová nezdaniteľná časť základu dane, ktorou sú preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou. Odpočítať si môžete maximálne 50 eur, pričom za nezdaniteľnú časť základu dane daňovníka sa považujú aj tieto zaplatené úhrady za manželku (manžela) a dieťa, a to v úhrne najviac do výšky 50 eur za rok, za každého z nich.

Ak nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane na dieťa daňovníka spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, nezdaniteľná časť základu dane, ktorou sú úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami, sa uplatňuje v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

Daňový bonus na zaplatené úroky

Vzťahuje sa len na úroky pri úveroch na bývanie. Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom. Daňový bonus na zaplatené úroky sa môže uplatniť zo zmluvy o úvere uzatvorenej po 31. 12. 2017.

Ak bol daňovníkovi poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 1. 1. 2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky prvýkrát vznikne daňovníkovi až v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, za ktorý poslednýkrát vznikol nárok na štátny príspevok alebo príspevok pre mladých. Daňovník má nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z úveru, ak splní tieto podmienky: ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie má najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov.

Zároveň jeho priemerný mesačný príjem dosiahnutý za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie, nepresiahol 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok predchádzajúci roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie.

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok. Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov, počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie. O sumu daňového bonusu na zaplatené úroky sa znižuje daň daňovníka.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo ich úhrnu, teda z aktívne vykonávanej práce, a to v závislosti od vykázaného základu dane. Čiastkový základ dane vyčíslený z tzv. pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu či predaja nehnuteľnosti, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z vyplatenia podielového listu) nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane.

Ak je základ dane daňovníka v roku 2020 rovný alebo je nižší ako 19 506,56 eura, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je 4 414,20 eura. Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 19 506,56 eura, nezdaniteľná časť je rozdiel medzi sumou 9 290,84 eura a jednou štvrtinou základu dane daňovníka; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

Nezdaniteľná časť základu dane uplatnená na manželku/manžela

Daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo ich úhrnu, teda z aktívne vykonávanej práce, a to v závislosti od vykázaného základu dane. Čiastkový základ dane vyčíslený z pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu) nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane.

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môže daňovník uplatniť iba v prípade, že s ním manželka žije v domácnosti a: starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, poberala peňažný príspevok na opatrovanie, bola zaradená do evidencie nezamestnaných, považuje sa za občana so zdravotným postihnutím alebo za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ak sú splnené uvedené podmienky iba jeden alebo niekoľko mesiacov v zdaňovacom období, môže si daňovník znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku zodpovedajúcu 1/12 sumy nezdaniteľnej časti za každý mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo. Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
0 debata debata
Viac na túto tému: #kúpeľný pobyt #doplnkové dôchodkové sporenie #daňový bonus