Predaj a prenájom poľnohospodárskych pozemkov

Vlastníte pôdu? Ako ju môžete výhodne predať alebo prenajímať? Ako ju zmeníte na stavebný pozemok?

13.04.2021 08:00
pole, muž, traktor, notebook Foto:
Ak majiteľ nechce alebo nevie pôdu sám využívať, môže zvážiť predaj alebo prenájom. Predať sa oplatí napríklad malé pozemky, ktoré skupujú podnikatelia v poľnohospodárstve.
debata

Pozor si treba dať najmä pri predaji pôdy. Nielenže je dôležité dodržať všetky právne náležitosti, ovplyvňujúce platnosť zmluvy o prevode vlastníctva, myslieť treba aj na cenu. Platí, že cenu pôdy ovplyvňujú rôzne skutočnosti. Dôležité je uvedomiť si, že cena pôdy, ktorá sa využíva na pestovanie plodín, je odlišná ako cena pozemkov, ktoré môžu byť využité na stavebné účely. Cena poľnohospodárskej pôdy je nízka, nedosahuje sumy, za ktoré sa predávajú stavebné pozemky.

Ak majiteľ nechce alebo nevie pôdu sám využívať, môže zvážiť predaj alebo prenájom. Predať sa oplatí napríklad malé pozemky, ktoré skupujú podnikatelia v poľnohospodár­stve. Samozrejme, urobiť tak treba, ak sa v blízkosti pozemkov nepočíta s výstavbou. V prípade, ak na vašich pozemkoch ani v okolí nie je plánovaná výstavba, čím by sa cena pozemku zvýšila, je pre majiteľa výhodnejší dlhodobý prenájom.

Suma, za ktorú pozemky nakoniec predáte, závisí od dohody predávajúceho a kupujúceho. Žiaden právny predpis neurčuje, aká musí byť cena. Pri prevode vlastníctva sa vychádza z odhadu trhovej ceny poľnohospodárskeho pozemku. Legislatíva neustanovuje žiaden jednotný cenový predpis, ktorý by stanovil výšku ceny poľnohospodárskej pôdy. Existuje ale viacero právnych predpisov, ktoré stanovujú cenu pôdy v závislosti od účelu, na ktorý sa cena zisťuje (prevod vlastníctva poľnohospodárskej pôdy, na daňové účely, určenie výšky nájomného, cena pri znaleckom posudku pri žiadosti o úver…).

Výslednú cenu možno zvýšiť tým, ak vám to lokalita a iné okolnosti dovolia, že poľnohospodársku pôdu premeníte na stavebný pozemok. Pôda, ktorá je v katastri evidovanú ako orná pôda, chmeľnica, vinica, záhrada, ovocný sad alebo trvalý trávnatý porast patrí pod označenie poľnohospodárska pôda. Na to, aby ste takéto pozemky zmenili na stavebné, potrebujete súhlas príslušných úradov. Získať musíte rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy, vydávajú ho pozemkové a lesné odbory príslušného okresného úradu. Lehota na vydanie rozhodnutia je 30 dní od podania kompletnej žiadosti.

Prenájom poľnohospodárskej pôdy takisto nie je vo väčšine prípadov vysokozisková záležitosť. Obávať s však nemusíte, že vám nájomca bude platiť menej, ako je trhová cena nájomného. V spolupráci s okresnými úradmi ministerstvo pôdohospodárstva zverejňuje priemerné výšky nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy. Údaje o obvyklej výške nájomného sú zverejnené podľa jednotlivých katastrálnych území a nájdete ich na webovej stránke ministerstva pôdohospodárstva.

Zverejnenie obvyklého nájomného chráni majiteľov poľnohospodárskej pôdy pred neprimerane nízkymi cenami a tiež poskytuje východiskový bod pre stanovenie ceny nájmu. Všetky návrhy zmlúv už musia obsahovať cenu, ktorá je minimálne na úrovni obvyklej výšky nájomného platnej pre dané katastrálne územie. Ak nájomca navrhne nižšiu cenu ako obvyklú, vlastník môže takúto cenu odmietnuť.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predaj pôdy #poľnohospodárska pôda #prenájom pôdy