Ste na péenke? Môžete žiadať o jej predĺženie

Sociálna poisťovňa od 1. mája 2021 predĺži práceneschopným poistencom poberanie dávky nemocenské.

03.05.2021 12:40
nemocenské, nemocenská, dávka, peniaze,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení. „Poistenci mohli doteraz túto dávku poberať maximálne 52 týždňov, po novom ju môžu dostávať dlhšie, najviac o ďalší rok. O predĺženie je potrebné požiadať. Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne posúdia splnenie podmienok a určia aj dĺžku predĺženej výplaty dávky,“ vysvetľuje Zuzana Dvoráková, hovorkyňa Sociálnej poisťovne.

sociálna poisťovňa Čítajte aj Dôchodky a iné dávky už vybavíte od pondelka aj osobne

Poistenec potrebuje na účely predĺženia podporného obdobia poberania nemocenského splniť súčasne tri podmienky:

  1. jeho dočasná pracovná neschopnosť musí trvať,

b)dôvodom na jej trvanie po uplynutí podporného obdobia je sťažený prístup k poskytovanej zdravotnej starostlivosti v súvislosti s krízovou situáciou a

  1. je predpoklad, že nebude mať po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

O predĺženie poberania nemocenského môže poistenec požiadať pobočku Sociálnej poisťovne najskôr od 1. mája 2021 prostred­níctvom určeného tlačiva. Formulár Žiadosť o predĺženie podporného obdobia na výplatu nemocenského je zverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Poistenec zasiela žiadosť príslušnej pobočke buď mailom, poštou alebo ju môže priniesť osobne.

žena, práca, papier, sústredenie, čítanie Čítajte aj Ako požiadať o zvýšenie invalidného dôchodku

„Po podaní žiadosti posudkový lekár Sociálnej poisťovne posúdi splnenie vyššie uvedených podmienok, a to po predchádzajúcom vykonaní kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu u ošetrujúceho lekára (ide o kontrolu opodstatnenosti trvania PN). Ak posudkový lekár poistencovi podporné obdobie na výplatu nemocenského predĺži, musí zároveň určiť aj presnú dĺžku predĺženia. Podporné obdobie možno predĺžiť aj opakovane, avšak v úhrne najdlhšie o jeden rok,“ vraví Dvoráková.

Ako dodala, pobočka následne automaticky vyplatí dávku na posudkovým lekárom stanovené predĺžené podporné obdobie. O výplate nemocenského počas predĺženého podporného obdobia nebude vydávať rozhodnutie, dávku iba vyplatí vo výške priznanej pri vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti. „Predpokladom vyplatenia nemocenského za jednotlivé mesiace predĺženého podporného obdobia bude predloženie Preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti (tzv. „lístok na peniaze“) zo strany poistenca, ktorý mu vystaví ošetrujúci lekár,“ uviedla Zuzana Dvoráková.

Počas predĺženého podporného obdobia na čerpanie nemocenského nie je zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) a dobrovoľne poistená osoba povinná platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti.

otec, dieťa Čítajte aj Veľká zmena v materskej otcov od 1. mája: Čo bude inak?

Po uplynutí predĺženého podporného obdobia na čerpanie nemocenského sa zamestnancovi a SZČO povinné poistenie prerušuje. Zamestnávateľ a SZČO sú povinní oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie povinného poistenia zamestnanca/SZČO z dôvodu uplynutia predĺženého podporného obdobia na čerpanie nemocenského, a to do 8 dní od prerušenia povinného poistenia prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby (RLFO).

Predĺžením podporného obdobia na výplatu nemocenskej dávky pomôže Sociálna poisťovňa tým poistencom, ktorí mali počas krízovej situácie od 12. marca 2020 sťažený prístup k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti a v dôsledku nepriaznivej epidemickej situácie u nich došlo napr. k odkladu operačných zákrokov či odborných vyšetrení.

debata chyba
Viac na túto tému: #dávky #nemocenské #nemocenské dávky #péenka #poistenec