Chcete výhodne predať pôdu? Zmeňte ju na stavebný pozemok

Ceny pozemkov sa na Slovensku výrazne líšia. Poľnohospodárska pôda sa predáva horšie ako pozemok, na ktorom je povolená výstavba. Pomôcť pri predaji môže vyňatie pôdy z pôdneho fondu.

, 10.05.2021 08:00
žena, farmár, pôda, papier, zmluva, radosť,... Foto:
Podľa zákona na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy. Žiadať o odňatie netreba pri každej výstavbe.
debata

Na pôde v katastri evidovanej ako orná pôda, chmelnica, vinica, záhrada, ovocný sad alebo trvalý trávnatý porast sa nesmie stavať. Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy totiž nepovoľuje výstavbu na každom pozemku. Vo vymedzených prípadoch ale možno požiadať o takzvané vyňatie z pôdneho fondu.

Vlastník na to ale potrebuje súhlas štátu. Ak by totiž budúci majiteľ chcel stavať na pôde mimo hraníc zastavaného územia obce, napríklad teda na ornej pôde alebo vo vinohrade, musel by k žiadosti o stavebné povolenie doložiť rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy na základe zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Tento právne záväzný dokument potrebuje majiteľ aj vtedy, ak chce takúto parcelu predať ako stavebnú. Rozhodnutie od odňatí vydávajú pozemkové a lesné odbory príslušného okresného úradu. Lehota na vydanie rozhodnutia je 30 dní od podania kompletnej žiadosti, v ktorej nesmie chýbať žiaden doklad.

Podľa zákona na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy. Žiadať o odňatie netreba pri každej výstavbe. Legislatíva presne určuje, kedy vlastník pôdy nemusí žiadať o odňatie a stačí podať na príslušný úrad žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde. Rozhodnutie o odňatí nie je potrebné vydať v prípade, ak ide o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku s výmerou do 5 000 m2 a zároveň ak sa tento pozemok nachádza v hraniciach zastavaného územia obce.

muž, pole, pozemok, pôda, lopata Čítajte viac Ako sa predáva a prenajíma poľnohospodársky a lesný pozemok

Rozhodnutie o odňatí je podkladom pre zmenu druhu pozemku v katastri na ostatnú plochu. Nemení sa druh pozemku na celej parcele, vyníma sa iba tá časť, ktorá bude zastavaná stavbou. Zastavanou plochou sa rozumie len pozemok priamo pod rodinným domom s príslušenstvom, čo sú napríklad prístupové cesty a chodníky. Určená výmera je oslobodená od platenia odvodov, ak ju žiadateľ prekročí, za výmeru nad oslobodenie zaplatí odvody podľa tabuliek v prílohe nariadenia vlády.

Pri trvalom zábere poľnohospodárskej pôdy je v niektorých prípadoch zo zákona nutné zaplatiť odvod, ktorého výšku presne určuje nariadenie vlády. Ustanovené sú základné sadzby odvodu za trvalé a dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa kódov bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) a zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v príslušných katastrálnych územiach podľa kódu BPEJ, ktoré podliehajú odvodovej povinnosti.

Platí sa za záber najkvalitnejšej pôdy s bonitou podľa BPEJ 1. až 4. skupiny. Platiť sa nemusí v prípade, ak ide o odňatie poľnohospodárskej pôdy pre individuálnu bytovú výstavbu na pozemku do 1 000 m2. Ale v prípade, ak sa v katastrálnom území obce nachádza vhodný pozemok zaradený podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do 6. až 9. skupiny, platí sa aj pri zábere do 1 000 m2.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predaj pôdy #stavebný pozemok
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy