Ako prebieha vydržanie nehnuteľnosti

Vydržanie je spôsob získania vlastníctva, pri ktorom sa z oprávneného držiteľa nehnuteľnosti stane po splnení podmienok jej vlastník. Od 1. mája tohto roka riešia vydržanie už len súdy a advokáti, celý proces sa od tohto času riadi už novými pravidlami. Notári už nemajú právo osvedčovať vydržanie. Proces má štyri etapy. Ako prebieha vydržanie vlastníctva po novom?

, 01.06.2021 10:00
spravodlivosť, súd, právnik Foto:
Námietky voči zámeru vydržať nehnuteľnosť môžu oprávnené osoby podať až do vydania uznesenia o potvrdení vydržania, pričom táto lehota nemôže byť kratšia ako šesť mesiacov.
debata

1. Etapa – Advokátsky prieskum a predprípravné štádium

Úvodná etapa získavania vlastníctva je v celom procese kľúčová. Podstatou je, aby advokát dôkladne vyhodnotil predpoklady splnenia hmotno-právnych podmienok vydržania. V advokátskom prieskume sa preveria predpoklady vzniku vlastníckeho práva, najmä oprávnenosť držiteľa, historicko-právne súvislosti, spôsobilosť predmetu a navrhovateľa, potenciálne nároky zo strany dotknutých osôb, plynutie lehôt a ich preukázanie, „silu konkurenčných“ práv iných subjektov a pod.

Zákon vyžaduje, aby bol navrhovateľ dobromyseľným držiteľom nehnuteľnosti najmenej 10 rokov.

Ide o právo: S advokátkou Janou Alušíkovou (advokátska kancelária MPH) o vydržaní - odvysielané 11. 6. 2021.

Ak sú podmienky splnené, advokát spracuje a podá na súd písomný návrh na začatie konania o potvrdení vydržania. Do súdneho návrhu sa premietnu výsledky advokátskeho prieskumu. Príslušný na konanie je okresný súd, v obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza. Súd v tomto predprípravnom štádiu posúdi dôvodnosť podania a ak je nekvalifikované alebo nie sú splnené podmienky na vydržanie, podanie zamietne. Ak súd podanie nezamietne, postupuje sa do druhej etapy vydržania – tzv. vyzývacieho konania.

Ako sa v dôvodovej správe k novele Ministerstva spravodlivosti SR uvádza, cieľom predprípravného štádia je vylúčiť z konania nedôvodné a neopodstatnené návrhy a nezaťažovať nimi súdy ani ostatných účastníkov. Účasť advokáta pri prieskume a spísaní kvalifikovaného návrhu výslovne zákon nevyžaduje, jeho účasť v prieskume a súdnom konaní je nezastupiteľná a môže podstatne zvýšiť úspech v procese vydržania. Odborne a procesne náročná je aj tretia etapa vydržania, keď bude potrebné pred súdom preukázať, že prípadné námietky tretích strán sú nedôvodné.

Súdny poplatok za návrh je 99,5 eura.

muž, traktor, pôda, poľnohospodár, farmár, úsmev Čítajte viac Zmena pravidiel vydržania: Ako získať pôdu do vlastníctva

2. Etapa – Vyzývacie súdne konanie

Druhá etapa procesu vydržania prebieha na súde. Ak je žiadateľ v prvej etape úspešný, súd vydá takzvané vyzývacie uznesenie, ktorým dotknuté subjekty vyzve, aby voči zámeru navrhovateľa vydržať nehnuteľnosť uplatnili námietky. Vyzývacie uznesenie súd zverejňuje v Obchodnom vestníku, doručuje ho účastníkom konania, obci aj katastru na vyznačenie informatívnej poznámky na liste vlastníctva.

Účastníkom konania je aj Slovenský pozemkový fond (SPF) a správca lesného pozemku. Tieto subjekty však môžu ostať v súdnom konaní nečinné, ak sa ich predmet konania, resp. nehnuteľnosť netýka.

Námietky voči zámeru vydržať nehnuteľnosť môžu oprávnené osoby podať až do vydania uznesenia o potvrdení vydržania, pričom táto lehota nemôže byť kratšia ako šesť mesiacov. Námietky sa podávajú na súde, ktorý vyzývacie uznesenie vydal a treba ich náležite zdôvodniť. Ak budú námietky nekvalifikované alebo budú podané oneskorene, súd ich odmietne.

3. Etapa – Súdne prejednanie a rozhodnutie

Po podaní námietok môže súd vykonať šetrenie, ktorým overí tvrdené skutočnosti, a to aj na pojednávaní. Ak námietky preukážu, že podmienky na vydržanie nie sú splnené a existuje „silnejšie právo“, súd návrh zamietne. Právoplatné rozhodnutie o zamietnutí sa oznamuje tiež katastru za účelom výmazu zapísanej poznámky. Okamih „vzniku“ vlastníckeho práva bude uvedený v samotnom súdnom rozhodnutí.

Ak sa podklady v návrhu na priznanie vlastníctva vydržaním preukážu, súd vydá rozhodnutie, ktorým potvrdí vydržanie vlastníckeho práva, resp. práva zodpovedajúceho vecnému bremenu.

4. Etapa – Zápis do katastra nehnuteľností

Posledná etapa je administratívno-formálna. Súd doručí právoplatné rozhodnutie o potvrdení vydržania príslušnému katastru, ktorý v rámci záznamového konania vykoná zápis vlastníka do katastrálneho operátu. Ako vlastníka kataster zapíše osobu, ktorá s súdnom konaní preukázala vznik vlastníckeho práva vydržaním. Záznamové konanie je bez poplatku.

Zdroj: Realitná únia SR

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zmeny v zákone #vydržanie pôdy
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy