Komunikácii s exekútorom sa nevyhýbajte, spolupracujte

Neplatenie účtov a dlhov vedie k exekúcii. Ako postupovať, keď sa ocitnete v exekučnom konaní?

28.06.2021 08:00
manželia, problémy, dlhy, starosti Foto:
Je chybou myslieť si, že problém sa vyrieši, ak ho budete ignorovať tým, že nepreberiete poštu a nebudete komunikovať s exekútorom. Tento spôsob vás môže pripraviť aj o strechu nad hlavou.
debata

Každá exekúcia má svoj dôvod. Nezáleží na tom, či ste zabudli zaplatiť pokutu v mestskej hromadnej doprave, máte dlhy v zdravotnej alebo Sociálnej poisťovni či nevládzete splácať úvery, dlh splatiť musíte. Každý veriteľ má nárok na peniaze, a pokiaľ neplatíte, má právo ich vymáhať v exekučnom konaní.

„Pripravte sa na to, že v rámci exekúcie nezaplatíte len svoje dlhy a úroky z omeškania, ale aj trovy exekúcie. Tie spočívajú v odmene exekútora, náhrade vynaložených výdavkov a náhrade za stratu času. Odmena sa vypočítava ako 20 percent sumy z vymoženej pohľadávky (pri zaplatení v lehote na podanie návrhu na zastavenie, čo je 15 dní), plus paušálna náhrada hotových výdavkov. Ak je exekútor platiteľom dane s pridanej hodnoty, trovy sa navyšujú aj o príslušnú DPH, ktorá je príjmom štátneho rozpočtu. Argument, že veď ste dlhovali len 5 eur veriteľovi, je v tomto prípade zbytočný,“ upozorňuje Slovenská komora exekútorov.

Video
Dlhy sa platiť oplatí. Čo robiť, ak to naozaj nejde? S Martinom Musilom, prezidentom Asociácie slovenských inkasných spoločností - odvysielané január 2020.

Zároveň upozorňuje na to, že je chybou myslieť si, že problém sa vyrieši, ak ho budete ignorovať tým, že nepreberiete poštu a nebudete komunikovať s exekútorom. Toto je podľa komory ten najhorší možný spôsob, ktorý vás pri zlej súhre okolností môže pripraviť aj o strechu nad hlavou. Pokiaľ komunikujete, vždy sa ľahšie nájde riešenie – môžete si dohodnúť splátkový kalendár, ktorý je teraz do úhrnnej sumy dvetisíc eur možný aj bez súhlasu veriteľa, a teda si ho dohodnete priamo s exekútorom. „Podmienkou je uhradenie prvej splátky v minimálnej výške 50 eur v lehote na zastavenie a potom treba rozvrhnúť vaše splátky tak, aby bola exekúcia uhradená maximálne na desať splátok. V tomto prípade sa v exekúcii iným spôsobom nepokračuje, čiže máte povolený odklad exekúcie. Sú to určite všetko bolestivé spôsoby, ale splateniu vašich záväzkov sa vyhnúť nedá,“ uvádza Slovenská komora exekútorov.

manželia, kuchyňa, papiere, rozmýšľanie, problémy, dlhy Čítajte viac Nevládzete splácať dlhy?

Vyhýbať sa plateniu sa nevypláca, aj keď mnohí to dokážu dlhé roky. V dôchodku ich to potom dobehne a exekúcie sa začnú splácať z dôchodku. Len čo majú takíto ľudia totiž nárok na dôchodok, veritelia, a teda aj exekútori, si ich nájdu. Rokmi neplatené záväzky sa takto podpíšu sa na životnom štandarde ich dôchodkových rokov. Pozor však, exekútor vám môže siahnuť aj na majetok, ktorý len v budúcnosti nadobudnete. Zamestnáte sa, siahne vám na mzdu, zdedíte majetok, môže vám ho speňažiť.

Neoplatí sa ani zatajovať výšku majetku. Ak vás exekútor vyzve na súčinnosť, aby ste mu oznámili výšku svojho majetku, nepochodíte so zavádzaním. V zmysle platných ustanovení exekučného poriadku ste povinný mu takéto vyhlásenie podať na predpísanom tlačive, prípadne do zápisnice na exekútorskom úrade. Exekútor komunikuje s úradmi a bankami a napokon si výšku vášho majetku aj tak zistí. Ak máte peniaze v hotovosti doma, môže ich nájsť pri domovej prehliadke. Za odmietanie súčinnosti môžete navyše dostať poriadkovú pokutu.

Ako riešiť situáciu

Môžete okamžite zaplatiť dlžnú sumu spolu s odmenou pre exekútora a jeho výdavkami na váš prípad. Ak zaplatíte v spomenutej lehote na podanie návrhu na zastavenie, odmena exekútora sa znižuje na polovicu.

Ak nemáte peniaze na zaplatenie celej dlžoby, skúste sa dohodnúť na splátkovom kalendári.

V prípade, že váš dlh vymáhajú na základe právoplatného rozsudku súdu, ale je možné proti nemu podať dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok, môžete požiadať súd o odklad vykonateľnosti rozsudku. Vtedy exekútor nemôže speňažovať majetok dlžníka.

Neplaťte bez písomného dokladu. Ak takýto doklad máte a zaplatíte, žiadajte exekútora o potvrdenie, že exekučné konanie skončil.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #exekúcie #exekučné konanie