Chystáte sa do penzie? Čo vás čaká pri jej vybavovaní a kedy o ňu môžete žiadať

Máte približne rok do riadnej starobnej penzie? Prípravu na túto životnú zmenu nepodceňte. Ak si pripravíte všetky doklady vopred, nemalo by sa potom stať, že vám budú nejaké chýbať a priznanie dôchodku sa predĺži.

08.07.2021 06:00
UP-sob-titulka-5x Foto: ,
debata (5)

„Na starobný dôchodok má nárok každý poistenec, ktorý odpracoval najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. Poistenec oň môže požiadať najskôr v deň dovŕšenia dôchodkového veku prostredníctvom pobočky Sociálnej poisťovne v mieste trvalého pobytu,“ priblížila podmienky priznania starobnej penzie hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.

žena, starosti, problémy, dlhy, papier, čítanie Čítajte aj Dôchodok je príjem, na ktorý môže siahnuť exekútor

„S prípravami na odchod do dôchodku odporúčame začať aspoň jeden rok pred dovŕšením dôchodkového veku. Je to čas potrebný na zhromaždenie dokumentov, kontrolu, či všetky odpracované obdobia, čiže obdobia dôchodkového poistenia, sú evidované v Sociálnej poisťovni a podobne. Odporúčame požiadať Sociálnu poisťovňu o vyhotovenie a zaslanie informácie o stave a zmenách stavu individuálneho účtu poistenca, z ktorej sa poistenec dozvie dôležité a potrebné údaje k dôchodku. Zároveň zistí, ak mu niektoré obdobie v evidencii chýba, a v čase prípravy na dôchodok si ho môže pokojne a včas zdokladovať a doplniť do evidencie,“ vysvetľuje postup Dvoráková.

Ako uviedla, spravidla nie je v Sociálnej poisťovni evidované obdobie štúdia. „Možno ho dokladovať výučným listom, maturitným vysvedčením, vysokoškolským diplomom alebo potvrdením školy odkedy – dokedy štúdium trvalo. SP tiež nepozná obdobie starostlivosti o dieťa, treba ho zdokladovať rodným listom dieťaťa, základná vojenská služba sa dokladuje vojenskou knižkou alebo potvrdením vojenského archívu v Trnave. Ďalej to môže byť obdobie evidencie na úrade práce, ktoré treba zdokladovať. Ak chýba obdobie zamestnania, poistenec sa môže obrátiť na svojho bývalého zamestnávateľa, aby mu vystavil evidenčný list dôchodkového zabezpečenia/po­istenia a zaslal ho do poisťovne,“ uviedla.

penzisti, seniori, mince, rast Čítajte aj Viac ako tisíc eur penzia? Má ju pár tisíc dôchodcov

Táto príprava je veľmi dôležitá a môže potom výrazne skrátiť čas samotného vybavenia dôchodku.

Po spísaní žiadosti o dôchodok a predložení všetkých potrebných dokladov pobočka Sociálnej poisťovne spísanú žiadosť spolu s potrebnými dokladmi postúpi ústrediu, ktoré rozhodne o nároku na penziu a o jej sume písomným rozhodnutím, ktoré dostanete poštou.

„Sociálna poisťovňa je povinná o dôchodku rozhodnúť najneskôr do 60 dní od spísania žiadosti. V mimoriadne zložitých prípadoch je možné túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní, čo však poistencovi písomne oznámi. Ak si poistenec včas zhromaždí všetky potrebné doklady, výrazne si urýchli vybavenie svojho dôchodku. Ak poisťovňa musí neskôr zisťovať chýbajúce obdobia poistenia, toto spravidla celé konanie o dôchodku predĺži,“ upozorňuje Dvoráková.

dôchodcovia, penzisti, manželia, úsmev Čítajte aj Starobný dôchodok - podmienky: Odpracované roky a dôchodkový vek. Aký je v súčasnosti?

Človek, ktorý dovŕši dôchodkový vek, ale do penzie sa nechystá a ani o ňu nepožiada, by si mal postrážiť, aby o penziu požiadal do troch rokov od dosiahnutia dôchodkového veku. Ak poistenec dovŕši dôchodkový vek, nemusí hneď požiadať o dôchodok. Môže naďalej pracovať bez toho, aby dôchodok poberal. Ak sa po nejakom čase rozhodne požiadať o dôchodok, môže oň požiadať aj spätne.

Vyplatený mu však môže byť najviac tri roky spätne od uplatnenia nároku na dôchodok, ale len za obdobie po dovŕšení dôchodkového veku. Napríklad, ak dôchodkový vek dovŕšil v roku 2014 a o dôchodok požiada v roku 2021 so spätnou platnosťou, bude mu vyplatený iba od roku 2018, čiže najviac tri roky spätne.

5 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #poistenec #suma penzie