Návrat zo zahraničia: do karantény nemusia všetci. Kto nemá výnimku?

Pravidlá na hraniciach sa tento týždeň zmenili. Pri vstupe na Slovensko platia nové podmienky, ktoré presne vymedzujú, kto musí ísť do domácej izolácie a absolvovať PCR test a kto nemá takmer žiadne povinnosti.

23.07.2021 08:00
leto, dovolenka, letisko, rodina, cestovanie Foto:
Ak sa na Slovensko vraciate letecky, musíte ešte pred vstupom vyplniť príslušný formulár.
debata (14)

Dovolenková sezóna je tento rok pre opatrenia v súvislosti s ochorením na covid iná. Ľudia cestujúci do zahraničia musia splniť rôzne podmienky, rovnako aj pri návrate na Slovensko. Režim návratu na Slovensko zo zahraničia v súčasnosti upravuje nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a platí od pondelka rána. Nastavený je v nej približne rovnaký režim na hraniciach ako v predchádzajúcej vyhláške, ktorej účinnosť pozastavil Ústavný súd SR. V novej vyhláške sú zapracované výhrady Ústavného súdu SR, ktoré sa týkali osôb krátko po prvej dávke vakcíny.

Platná právna úprava sa nevrátila k cestovateľskému semaforu, ktorý delil krajiny na bezpečné a menej bezpečné a podľa farby krajiny bol občan vracajúci sa z dovolenky povinný ísť do karantény, na PCR test alebo sa ho tieto povinnosti netýkali. V týchto dňoch sa to, či musíte do domácej izolácie, alebo vám stačí len registrácia na e-Hranici, odvíja od toho, či ste očkovaní, alebo nie.

Slováci trávia zahraničnú dovolenku najčastejšie v okolitých krajinách, Chorvátsku alebo Taliansku. Pri návrate z nich záleží na tom, či ste osoba zaočkovaná vakcínou proti covidu, alebo nie. Ak áno, vaša situácia je jednoduchá. Pred návratom sa stačí zaregistrovať na cez formulár eHanica a žiadne ďalšie povinnosti sa vás netýkajú. Pozor však, po novom sa zmenila definícia plne zaočkovanej osoby.

Za zaočkovanú sa podľa vyhlášky považuje osoba, ktorá je najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny, najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii jednodávkovej vakcíny, alebo najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19. Zaočkované osoby po vstupe na SR nemajú nariadenú karanténu.

Okrem Covid preukazu EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku je pri vstupe na SR možné preukazovať sa aj potvrdeniami z iných krajín. Podmienkou je, aby toto potvrdenie bolo v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Pre ľudí, ktorí sa dali zaočkovať pred 9. júlom 2021 a po novom nespĺňajú definíciu plne zaočkovanej osoby, sa izolácia skončí po negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, pričom laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať už v prvý deň a vzťahuje sa na ľudí, ktorí na Slovensko prídu do 2. augusta 2021 do šiestej ráno. Na ľudí, ktorí sa dali zaočkovať po 9. júli 2021, sa toto prechodné ustanovenie vzťahovať nebude. Platí pre nich povinnosť domácej karantény, pričom test proti COVID-19 je možné podstúpiť najskôr na piaty deň. Ak je výsledok testu negatívny, karanténa sa končí.

Ak sa ale vraciate letecky, musíte ešte pred vstupom vyplniť formulár na www.mindop.sk/covid. Ak sa ale vraciate z krajín, ktoré nie sú na zozname vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva, musí aj zaočkovaná osoba absolvovať po prílete PCR test.

V prípade, ak ste nezaočkovaná osoba, musíte sa registrovať cez formulár eHranica pri každom návrate zo zahraničia. Po príchode máte povinnosť zostať v karanténe, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením 14. dňa. Karanténa platí aj pre všetkých členov spoločnej domácnosti, ktorí nie sú zaočkovaní alebo nemajú inú výnimku z karantény. Karanténu môžete ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, na ktorý možno ísť najskôr na piaty deň.

dovolenka, cestovanie, rodina, výlet Čítajte aj Dovolenku nevynechajte! Psychológovia varujú pred pandemickou únavou

Cestujete do zahraničia? Kedy musíte do karantény?

Režim na hraniciach Slovenska upravuje od 19. júla vyhláška č. 231, ktorá stanovuje, aké pravidlá platia pri návrate zo zahraničia.

Všeobecné pravidlá pri príchode zo zahraničia:

 • Najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie SR sú osoby povinné registrovať sa na korona.gov.sk/eh­ranica a byť schopné preukázať sa na požiadanie potvrdením o registrácii aj počas pobytu na území SR.
 • Ak na územie SR osoba vstupuje letecky, musí pred vstupom zároveň vyplniť formulár na https://www.mindop.sk/covid/. Pri prílete z krajiny, ktorá nie je uvedená na zozname, je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie staršieho než 72 hodín.
 • Všetky nezaočkované osoby, ktoré vstúpia na územie SR, sú povinné ísť do karantény, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu bez otestovania skončí dovŕšením 14. dňa.
 • Ak sa po návrate zo zahraničia u niekoho objavia príznaky COVID-19, je povinný to ohlásiť svojmu všeobecnému lekárovi či pediatrovi. Ak na území SR lekára nemá, nahlási to lekárovi príslušného samosprávneho kra­ja.

Podmienky platné pre zaočkované osoby

Za zaočkovanú sa považuje osoba:

 • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
 • najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii jednodávkovej vakcíny,
 • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Postup zaočkovaných pri príchode zo zahraničia:

 • Osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica, prvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov.•
 • Zaočkované osoby po vstupe do SR nemajú nariadenú karanténu.
 • Okrem COVID-preukazu EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku je pri vstupe na SR možné preukazovať sa aj potvrdeniami z iných krajín. Podmienkou je, aby toto potvrdenie bolo v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Vstup na územie SR letecky:

 • Ak na územie SR osoba vstupuje letecky, musí pred vstupom vyplniť formulár na www.mindop.sk/covid
 • Pri prílete z krajiny mimo uvedeného zoznamu je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším než 72 hodín.
 • Zoznam krajín, z ktorých pri návrate nie je potrebný test: Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko,Holan­dsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Južná Kórea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Španielsko, USA, Mexiko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

Podmienky platné pre nezaočkované osoby

 • Nezaočkovaná osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica pri každom návrate zo zahraničia.
 • Po príchode je povinná zostať v karanténe, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením 14. dňa. Karanténa platí aj pre všetkých členov spoločnej domácnosti, ktorí nie sú zaočkovaní alebo nemajú inú výnimku z karantény.
 • Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň. Test je v tomto prípade hradený štátom. Na PCR vyšetrenie bude osoba objednaná automaticky po registrácii v eHranici.

Vstup na územie SR letecky:

 • Ak na územie SR osoba vstupuje letecky, musí mať v čase príletu platnú registráciu na eHranica a zároveň vyplnený formulár na www.mindop.sk/covid
 • Pri prílete z krajiny mimo uvedeného zoznamu je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším než 72 hodín.
 • Zoznam krajín, z ktorých pri návrate nie je potrebný test: Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Južná Kórea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macao, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Španielsko, USA, Mexiko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.
Do 1. septembra 2021 stačí pendlerom jedna... Foto: SHUTTERSTOCK
auto, jazda, vodoč, šofér Do 1. septembra 2021 stačí pendlerom jedna registrácia cez formulár eHranica.

Výnimnka z karantény

Nezaočkované osoby majú výnimku z karantény ak:

 • nemôžu byť zaočkované zo zdravotných dôvodov, predložia o tom lekárske potvrdenie od špecialistu a zároveň majú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín
 • majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a sú občanmi SR – musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.
 • prekračujú hranicu SR výhradne s cieľom výkonu práce z/do krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Ukrajiny, majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, resp. v uvedených krajinách, a majú potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone práce – musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.
 • poskytujú neodkladnú starostlivosť o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu (resp. za týmto účelom vstupujú na Slovensko zo susedného štátu)-musia mať potvrdenie o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka, čestné prehlásenie o rodinnom vzťahu (oboje v slovenčine) a negatívny RT-PCR test nie starší ako 7 dní.
 • preukázateľne prekračujú hranicu z/do okolitých štátov z dôvodu obhospodarovania pozemkov, ktoré sa nachádzajú do 10 km od hranice SR, a majú negatívny RT-PCR test nie starší ako 7 dní.•
 • sa na nich v rámci výkonu povolania vzťahuje výnimka z karantény – ide napríklad o posádky lietadiel, vlakov, vodičov nákladných vozidiel, pracovníkov pohrebnej služby pri prevoze ostatkov. Tieto osoby sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na COVID-19 ani sa registrovať na eHranici
 • patria medzi vybrané profesijné skupiny (napr. delegácie zastupujúce SR, poslanci Európskeho parlamentu či zamestnanci medzinárodných organizácií, umelci pri cezhraničnej produkcii, vyslaní redaktori, športová reprezentácia a iné; podrobne v § 8 vyhlášky) – pri vstupe na Slovensko povinnosť preukázať sa dokladom o danej skutočnosti a povinný negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín.
 • ide o krátkodobý vstup s cieľom účasti na pohrebe blízkej osoby, pričom nezaočkovaná osoba sa preukáže negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín.

Pravidlá pre pendlerov

Pendleri sú osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v iných krajinách EÚ alebo na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo vo Švajčiarsku, pričom za posledných 14 dní navštívili iba tieto krajiny a cestujú iba za prácou.

 • Patria sem aj osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v krajinách Európskej únie okrem SR, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo vo Švajčiarsku a v prípade Ukrajiny do 100 km cesty od otvoreného hraničného priechodu, miesto výkonu práce na území SR a cestujú iba za prácou.

Režim na hraniciach pre pendlerov:

 • Do 1. septembra 2021 stačí jedna registrácia cez formulár eHranica
 • Do 1. septembra 2021 majú výnimku z karantény ak: majú potvrdenie od zamestnávateľa o mieste výkonu práce, majú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.
 • Zaočkovaným pendlerom platí registrácia na eHranici 6 mesiacov, po vstupe na územie SR nemajú nariadenú karanténu, ani sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu.
rodina, dovolenka, leto, prázdniny, radosť, cestovanie Čítajte viac Ponuka, ktorá sa neodmieta! Talianske mesto rozdáva týždňové pobyty úplne zdarma

Pravidlá pre deti

eHranica:

 • Deti do 12 rokov sa nemusia registrovať
 • Deťom vo veku 12 až 18 rokov platí prvá registrácia do 9. augusta 2021.

Karanténa

 • Dieťa do 12 rokov sa nemusí testovať, karanténa sa mu končí, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti (napr. po 5 dňoch po negatívnom PCR teste).
 • Osoby od 12 do 18 rokov veku nemusia ísť do karantény, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemá povinnú karanténu (napr. ak sú obaja rodičia zaočkovaní) – prechodne do 9. augusta 2021, po tomto termíne bude rozhodovať, či je osoba nad 12 rokov zaočkovaná.

Vstup na územie SR letecky:

 • Ak deti do 12 rokov prichádzajú na územie SR letecky z krajín, ktoré nie sú uvedené vo vyhláške, na rozdiel od starších spolucestujúcich sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu.
Študenti, ktorí aktívne navštevujú školu v... Foto: SHUTTERSTOCK
škola, štúdium, študent Študenti, ktorí aktívne navštevujú školu v susedných štátoch, nemusia podstúpiť karanténu, ak majú potvrdenie o prezenčnom štúdiu.

Pravidlá pre študentov

 • Deti, žiaci a študenti ktorí aktívne navštevujú materskú, základnú, strednú alebo vysokú školu v susedných štátoch (alebo, naopak, majú pobyt v týchto krajinách a navštevujú školu na Slovensku) nemusia podstúpiť karanténu, ak majú potvrdenie o prezenčnom štúdiu.
 • Ak majú do 26 rokov, trvalý pobyt v SR, štatút žiaka základnej/strednej školy či študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a zúčastňujú sa tréningového procesu ako riadni členovia športového klubu v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a majú o tom potvrdenie od príslušnej inštitúcie, nemusia po prekročení hraníc podstúpiť karanténu.
 • Žiaci a študenti od 12 rokov musia mať zároveň negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu nie starší ako 7 dní.• Tieto podmienky sa vzťahujú aj na jednu sprevádzajúcu osobu, tá sa okrem negatívneho testu (PCR nie starší ako 7 dní) musí vedieť preukázať potvrdením o statuse sprevádzajúcej o­soby.
 • Pozor však, študenti musia prekračovať hranice z dôvodu aktívneho štúdia (to znamená, že musí prebiehať prezenčná výučba, režim si študenti nemôžu uplatniť v období, keď je výučba prerušená, ako napr. počas letných prázdnin).

Pravidlá pre pacientov

 • Osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktoré vstupujú alebo opúšťajú Slovensko pre diagnostiku a liečbu, ako aj ich blízke osoby majú výnimku z karantény
 • Ak ich pobyt nepresiahne 12 hodín, nemusia žiadať výnimku, musia však vedieť preukázať účel cesty (pozvanie/pot­vrdenie od lekára).
 • Ak ich pobyt presiahne 12 hodín, musia požiadať o posúdenie žiadosti na webstránkehttps://ces­tujem.standar­dnepostupy.sk
 • Registrácia na eHranici je platná jeden týždeň.

Preprava na letisko

 • Osoby, ktoré prepravujú svojich blízkych z/na medzinárodné letiská na území Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska, sa najneskôr pri odchode zo Slovenska musia zaregistrovať na https://naletisko.mzv.sk/.
 • Pri kontrole sa musia preukázať vytlačeným potvrdením tejto registrácie a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou.
 • Najneskôr pri návrate na územie SR sa musia zaregistrovať cez formulár eHranica (ak nemajú už platnú registráciu).
 • Cestu sú povinné vykonať výhradne cez územie členských štátov EÚ, bez zastavenia (s výnimkou zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných látok a nástup či výstup prepravovanej osoby).
 • Pri dodržaní týchto pravidiel je možné vstúpiť na územie Slovenska aj bez platného negatívneho testu a bez karantény.

Výnimky pre nezaočkované osoby

Ak ste doteraz neabsolvovali žiadne očkovanie proti COVID-19, stále si môžete uplatniť jednu z viacerých výnimiek z povinnej domácej izolácie. Tieto výnimky sú rozdelené na základe podmienok, ktoré musíte spĺňať pri ich uplatnení:

 • trvalé kontraindikácie očkovania na základe potvrdenia od lekára
 • krátkodobo vstupujete alebo opúšťate Slovensko s cieľom účasti na pohrebe blízkej osoby alebo ste sprevádzajúca osoba a máte o tom potvrdenie
 • vykonávate politickú funkciu (oficiálne návštevy, delegácie, poslanci EP, zastupiteľské ú­rady)
 • výnimky udeľované ministerstvami
 • hráči športového tímu, členovia realizačného výboru alebo rozhodcovia
 • pracujete v kultúre alebo vo výskume (redaktori, herci, reštaurátori a podobne)
 • pendleri
 • žiaci a študenti
 • osoby starajúce sa o blízkych príbuzných
 • poľnohospodári
 • žiaci a študenti
 • Vodiči alebo členovia posádky (dopravy – železničná, osobná, letecká, nákladná, autobusová, lodná, preprava osôb na letiská, repatriácia osôb, pohrebná služba, zdravotná služba – transport pacientov, orgánov a krvi)
 • Výnimky udeľované ministerstvami

© Autorské práva vyhradené

14 debata chyba
Viac na túto tému: #štátna hranica #koronavírus #karanténa #PCR testy