Odvody sú dôležité pri výpočte dôchodku

Na príkladoch vám ukážeme, ako sa vypočíta výška dôchodku a ktoré veličiny sú tu dôležité. Kto si môže doplatiť odvody, ak nemá dosť odpracovaných rokov?

30.07.2021 06:00
muž, senior, dôchodca, počítanie, papiere,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (3)

Doplatiť odvody do Sociálnej poisťovne si nemôže každá osoba. Zákon o sociálnom poistení totiž stanovuje, že zaplatiť poistné na dôchodkové poistenie dodatočne je možné iba v striktne vymedzených prípadoch. Doplatiť možno odvody až za obdobie najskôr od roku 2004, a to za obdobie, počas ktorého fyzická osoba bola zaradená do evidencie nezamestnaných občanov alebo sa sústavne pripravovala na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku.

Takisto je možné dodatočne zaplatiť poistné za obdobie, keď mala fyzická osoba prerušené poistenie napr. z dôvodu čerpania pracovného voľna bez náhrady mzdy alebo z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, alebo bola zamestnancom, ktorý si uplatňoval odvodovú úľavu.

V prípade dodatočného zaplatenia poistného sú za jednotlivé roky od roku 2004 stanovené minimálne vymeriavacie základy, pričom maximálny vymeriavací základ stanovený nie je. Fyzická osoba pri dodatočnom zaplatení poistného platí poistné 18 % na starobné poistenie a 6 % na invalidné poistenie. Pri spätnom doplatení si fyzická osoba teda sama určuje vymeriavací základ (konkrétnu sumu), z ktorého si doplatí poistné na dôchodkové poistenie.

Koľko doplatíte na odvodoch
Rok Vymeriavací základ v eurách Mesačné poistné v eurách
2004 224,24 53,81
2005 238,41 57,21
2006 262,64 63,02
2007 286,69 68,80
2008 311,37 74,72
2009 334,36 80,24
2010 361,51 86,76
2011 372,25 89,33
2012 384,50 92,28
2013 393,00 94,32
2014 402,50 96,60
2015 412,00 98,88
2016 429,00 102,96
2017 441,50 105,96
2018 456,00 109,44
2019 477,00 114,48
2020 506,50 121,56
2021 546,00 131,04
manželia, vysvetľovanie, tablet, počítač, pomoc, technická podpora Čítajte viac Kedy si môžete doplatiť pred dôchodkom odvody?

Prečo sú odvody dôležité pri výpočte dôchodku

Suma dôchodku ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok sa určí ako:

POMB x ODP x ADH

POMB = priemerný osobný mzdový bod
ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok
ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku

Suma dôchodku poistenca, ktorý bol dôchodkovo poistený po vzniku nároku na starobný dôchodok (hoci aj len jeden deň) a nepoberal tento dôchodok alebo jeho časť, sa určí tak, že
1. najprv sa vypočíta základná suma starobného dôchodku ku dňu vzniku nároku (pozri bod vyššie),
2. k základnej sume sa pripočíta suma dôchodku patriaca za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku (po odpočítaní dôb, ktoré sa na účely zvýšenia nezapočítavajú do obdobia dôchodkového poistenia), ktorá sa vypočíta ako

∑ OMB x ADH

∑ OMB = súčet osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku
ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku

3. k takto určenej sume dôchodku sa ďalej pripočíta suma percentuálneho zvýšenia dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia získané po vzniku nároku na dôchodok (po odpočítaní dôb, ktoré sa na účely zvýšenia nezapočítavajú do obdobia dôchodkového poistenia), ktoré predstavuje 0,5 % za každých celých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia. Na zvyšky dní sa pri výpočte dní, za ktoré patrí toto zvýšenie, neprihliada. Ak je počet dní po vzniku nároku na dôchodok nižší ako 30, zvýšenie o 0,5 % sa neposkytne. Za 365 dní sa poskytne zvýšenie o 6 %.

Na určenie osobného mzdového bodu za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Ak bol poistenec po vzniku nároku na starobný dôchodok dôchodkovo poistený vo viacerých kalendárnych rokoch, od 1. augusta 2006 sa na určenie osobného mzdového bodu za predposledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

manželia, seniori, úsmev Čítajte aj Kto si môže platiť dobrovoľné dôchodkové poistenie?

Príklad č. 1

Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok 1. januára 2021. Od tohto dňa aj požiadal o priznanie starobného dôchodku.
Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012 (to znamená, že mal vymeriavací základ v rozhodujúcom období v priemere približne na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky).
K 1. januáru 2021 získal 15 942 dní obdobia dôchodkového poistenia, ktoré po prepočítaní na roky predstavujú 43,6768 roka obdobia dôchodkového poistenia (15 942 : 365 = 43,6768).
Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2021 je 14,2107 eura.

Suma starobného dôchodku patriaca od 1. januára 2021 sa určí takto:
1,0012 × 43,6­768 × 14,2107 = 621,50 eura mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).

Suma starobného dôchodku sa následne od 1. januára 2021 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu zvýšenia určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2020, to znamená najmenej o 9,40 eura mesačne. Starobný dôchodok je zvýšený o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, čo je o 16,20 eura mesačne na 637,70 eura mesačne, pretože táto suma je vyššia ako pevná suma zvýšenia 9,40 eura mesačne.

Príklad č. 2

Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok 1. januára 2021. Od tohto dňa aj požiadal o priznanie starobného dôchodku.
Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 0,5416.
K 1. januáru 2021 získal 15 988 dní obdobia dôchodkového poistenia, ktoré po prepočítaní na roky predstavujú 43,8028 roka obdobia dôchodkového poistenia (15 988 : 365 = 43,8028).
Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2021 je 14,2107 eura.

Suma starobného dôchodku patriaca od 1. januára 2021 sa určí takto:
0,5416 × 43,8­028 × 14,2107 = 337,20 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).

Suma starobného dôchodku sa následne od 1. januára 2021 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu zvýšenia určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2020, to znamená najmenej o 9,40 eura mesačne. Starobný dôchodok je zvýšený o pevnú sumu zvýšenia, o 9,40 eura mesačne na 346,60 eura mesačne, pretože táto suma je vyššia ako suma zvýšenia o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, čo predstavuje 8,80 eura mesačne.

žena, pracujúci penzisti, úsmev, práca, notebook Čítajte viac Čím viac odpracovaných rokov a vyšší plat, tým lepšia penzia

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodkové poistenie #informatívny výpočet penzie #odvody do Sociálnej poisťovne