Viete, ako napísať testament?

Prinášame 5 vzorov, ako sa dá napísať testament. Niektoré boli napísané vlastnou rukou, iné nie; tu boli potrební svedkovia.

, 06.09.2021 08:00
žena, dôchodkyňa, rozmýšľanie, písanie, práca Foto:
Ilustračné foto.

Vzor č.1: Vlastnoručne napísaný a podpísaný závet

Závet

Ja, Anton Novák, narodený 1. februára 1960 v Košiciach, r.č. 12345678/9876, bytom Astrová 1, 01234 Košice, týmto vyjadrujem svoju poslednú vôľu pre prípad svojej smrti, úplne vážne, slobodne, jasne, zrozumiteľne, bez nátlaku a pri plnom vedomí, uvedomujúc si všetky vyplývajúce dôsledky.

Svoj majetok, ktorý tvorí nehnuteľnosť – rodinný dom, nachádzajúci sa na Astrovej ulici v Košiciach, zapísaný v katastri nehnuteľnosti v Košiciach, pod č. LV 123, katastrálne územie Košice, týmto odkazujem rovným dielom svojim dvom synom:
Petrovi Novákovi, narodenému 2. marca 1990, bytom Levanduľová 5, 23456 Bratislava a
Pavlovi Novákovi, narodenému 3. apríla 1995, bytom Ružová 5, 23456 Trenčín

Testament je napísaný mojou vlastnou rukou.

V Košiciach dňa 24. augusta 2021

vlastnoručný podpis Antona Nováka

Na otázky o testamente odpovedá advokátka Jana Alušíková z právnickej kancelárie MPH - publikované 25. septembra 2020.

Vzor č.2: Závet napísaný vlastnou rukou

Závet

Poručiteľ:
Milan Kováč
Pekná 10
12345 Bratislava
r.č. 123456/7890

Svedok:
Martin Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210

Svedok: Michal Múdry
Mýtna 12
821 01 Bratislava
r.č. 147258/3690

Ja, dolu podpísaný Milan Kováč, bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, r.č. 123456/7890, vyhotovujem pre prípad svojej smrti a po zrelej úvahe tento závet: Za dediča všetkého svojho majetku ustanovujem svoju dcéru Katarínu Mokrú, rodenú Kováčovú, bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, rodné číslo: 963852/7410.

Predmetný závet je napísaný mojou rukou.

V Bratislave, dňa 24. augusta 2021

Podpisy:
Milan Kováč – poručiteľ
Svedkovia: Martin Pekný a Michal Múdry

Jana Alušíková, Ide o právo Čítajte viac Ako napísať závet, ktorý nik nespochybní? A kam ho uložiť?

Vzor č.3: Závet, ktorý nie je napísaný vlastnoručne

Závet

Poručiteľka
Jana Majerová
Orechová 30, 85103 Bratislava
r. č.: 123456/8963

Svedok:
Marcela Kocková
Dubová 13, 85103 Bratislava
r. č. 569789/8963

Svedok:
Alena Kocková
Dolnozemská 10, 854 23 Bratislava
r. č. 458966/7896

Ja, dolu podpísaná Jana Majerová, vyhotovujem pre prípad svojej smrti tento závet:

1. Všetky nehnuteľnosti nachádzajúce sa v mojom výlučnom vlastníctve, teda:

  • byt v Bratislave, Orechovej 30, 8510 03
  • stavebnú parcelu č. 123/45. výmera 400 m2 (zastavaná plocha)
  • pozemková parcela č. 123/7, výmera 200 m2 (záhrada)

1.2 Všetky nehnuteľnosti sú zapísané v katastri nehnuteľností na príslušnom katastrálnom úrade v Bratislave na LV č. 10, pre katastrálne územie Bratislava, mesto Bratislava.

odkazujem rovným dielom
Michaela Biela, bytom Trnavská 18, 800 00 Bratislava, r. č. 123456/8966 (prvý dedič)
Žaneta Majerová, bytom Hlavná 29, 800 00 Bratislava, r. č. 789658/8596 (druhý dedič)

2. Automobil zn. Škoda Octavia, evidenčné číslo BA 123 AA odkazujem
Zdenovi Peknému, bytom Romanova 10, 800 00 Bratislava, r. č. 123456/9696 (tretí dedič).

3. Ostatné hnuteľné veci a finančnú hotovosť odkazujem
Petrovi Majerovi, bytom Romanova 18, 800 00 Bratislava, r. č. 12598/8796 (štvrtý dedič).

V Bratislave, dňa 24. augusta 2021

Podpisy
poručiteľka: Jana Majerová
svedkovia
Marcela Kocková
Alena Kocková.

Potvrdzujeme svojimi podpismi, že 24. augusta 2021 Jana Majerová pred nami vlastnoručne napísala a podpísala vyššie uvedený závet, a že listina závetu obsahuje jej poslednú vôľu.

manželia, seniori, papiere, dlhy, problémy, čítanie Čítajte viac Otázky a odpovede o dedení zo závetu. Aké možnosti má opomenutý dedič?

Vzor č.4: Závet, ktorý nie je napísaný vlastnoručne

Poručiteľ:
Martin Kováč
Hrobáková 10
851 03 Bratislava
r.č. 123456/7890

Svedok:
Michal Novák
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210

Svedok: Miloš Múdry
Mýtna 12
821 01 Bratislava
r.č. 147258/3690

Ja, dolu podpísaný Martin Kováč, bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, r.č. 123456/7890, vyhotovujem pre prípad svojej smrti a po zrelej úvahe tento závet: Za dediča všetkého svojho majetku ustanovujem svoju dcéru Máriu Petrášovú, bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, rodné číslo: 963852/7410.

V Bratislave, dňa 24. júna 2019

Podpisy:
Matin Kováč – poručiteľ
Svedkovia: Michal Novák a Miloš Múdry

Potvrdzujeme svojimi podpismi, že dnes pán Martin Kováč pred nami podpísal vyššie uvedený závet, a že jeho listina závetu obsahuje jeho poslednú vôľu.

V Bratislava, dňa 24. augusta 2021

rodina, závet, písanie Čítajte viac Rozdelenie dedičstva v závete - na čo si dať pozor

Vzor č.5: Závet, ktorý nie je napísaný vlastnoručne

Ja, Milan Šedivý, narodený 10. júna 1945 v Trenčíne, bytom Fialková 10, 01234 Trenčín, týmto vyjadrujem svoju poslednú vôľu pre prípad svojej smrti, úplne vážne, slobodne, jasne, zrozumiteľne, bez nátlaku a pri plnom vedomí, uvedomujúc si všetky vyplývajúce dôsledky, za prítomnosti svedkov a to:

MUDr. Františka Krivého, narodeného 18. októbra 1980, bytom Ružová 2, 01234 Trenčín

a

Evy Modrej, narodenej 4. novembra 1960, bytom Orgovánová 10, 01234 Trenčín

Svoj majetok, ktorý tvorí nehnuteľnosť – rodinný dom, nachádzajúci sa na Sedmokráskovej ulici v Trenčíne, zapísaný v katastri nehnuteľností v Trenčíne, pod č. LV 456, katastrálne územie Trenčín, týmto odkazujem
Adele Novotnej, narodenej 6. januára 1979, bytom Ruská 2, 23456 Bratislava a
Mariánovi Novotnému, narodenému 11. februára 2005, bytom Ruská 4, 23456 Bratislava

Predmetný závet nie je napísaný mojou rukou, avšak pred prítomnými svedkami vyhlasujem, že je vyjadrením mojej vôle a pred prítomnými svedkami ho vlastnoručne podpisujem. Prítomní svedkovia potvrdzujú svojimi podpismi vyhlásenie poručiteľa Milana Šedivého.

Podpis: MUDr. František Krivý Podpis: Eva Modrá

V Trenčíne dňa 24. augusta 2021

vlastnoručný podpis Milana Šedivého

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #závet #vzor #testament