Ako sa dedí na Slovensku

Občiansky zákonník stanovuje, že v našej krajine sa dedí zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Platí, že ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona a ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšnú časť dedičia zo zákona. Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, pripadne štátu.

07.09.2021 10:00
knihy, váhy, kladivko, spravodlivosť Foto:
Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou.
debata

Dedenie zo zákona

 • dedenie zo zákona nastáva, ak poručiteľ nezanechal žiadny závet, ale aj vtedy, ak poručiteľ síce zanechal závet, ale vynechal v ňom neopomenuteľných dedičov.
 • dedenie zo zákona nastane aj vtedy, ak predmetom závetu nie je rozdelenie celého majetku poručiteľa, alebo ustanovený dedič bude v čase smrti poručiteľa nespôsobilý dediť, odmietne dedičstvo alebo zomrie skôr ako poručiteľ.
 • pri dedení zo zákona treba upozorniť na to, že do dedičovho podielu sa započíta všetko, čo za života poručiteľa dedič od poručiteľa bezplatne dostal. Výnimku predstavujú obvyklé (príležitostné) dary, napríklad k sviatkom či výročiam.
 • pri dedení zo zákona sa dedičia podľa Občianskeho zákonníka delia do štyroch dedičských skupín
 • v prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.
 • ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.
 • ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
 • dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.
 • ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
 • ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.
 • ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti.
Video
Všetko o dedičskom konaní s advokátkou Janou Alušíkovou z právnickej kancelárie MPH - publikované 18. septembra 2020.
okuliare, kniha, práca, rozmýšľanie Čítajte viac Advokát: Aj listinu o vydedení možno napadnúť

Uznesenie o dedičstve

Uznesenie o dedičstve vydáva notár a uznesením
a) potvrdí nadobudnutie dedičstva jedinému dedičovi
b) potvrdí, že dedičstvo, ktoré nenadobudol žiadny dedič, pripadlo štátu
c) schváli dohodu dedičov o vysporiadaní dedičstva; veriteľ poručiteľa je účastníkom dohody, ak sa vysporiadava jeho pohľadávka
d) schváli dohodu o prenechaní predloženého dedičstva na úhradu dlhov
e) potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov, ak medzi účastníkmi nedôjde k dohode, alebo vykoná vysporiadanie medzi dedičmi a rozhodne o tom, čo ktorý z dedičov nadobudol
f) neschváli dohodu o vysporiadaní dedičstva a potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov alebo vykoná vysporiadanie medzi dedičmi a rozhodne o tom, čo ktorý z dedičov nadobudol

žena, notárka, právnička, práca, spravodlivosť Čítajte aj Dedičská nespôsobilosť: Kto po vás nemôže dediť?

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dedenie #dedenie zo zákona