Rozdelenie dedičstva v závete - na čo si dať pozor

Platný závet musí obsahovať dátum a podpis. Sú tu však aj pravidlá ohľadne delenia majetku medzi právoplatných dedičov...

, 08.09.2021 10:00
rodina, závet, písanie Foto:
Zákon hovorí, že maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona a potomkom plnoletým aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona.
debata

V závete môže poručiteľ určiť za dedičov svojho majetku kohokoľvek, nemusí ísť len o najbližších príbuzných. So svojím majetkom môže naložiť tak, ako uzná za vhodné, a ostatní musia rešpektovať jeho vôľu. Koho ale vynechať zo závetu ale podľa zákona nemôže sú jeho potomkovia (pokiaľ ich nevydedil). Zákon hovorí, že maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona a potomkom plnoletým aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona, pričom pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný.

Na otázky o testamente odpovedá advokátka Jana Alušíková z právnickej kancelárie MPH - publikované 25. septembra 2020.

Príklad č. 1: Delenie peňazí

Zomrel poručiteľ a zanechal po sebe finančnú hotovosť v hodnote 30-tisíc eur. Po poručiteľovi zostala manželka, jedno maloleté a jedno plnoleté dieťa. Ak by sa dedilo zo zákona, každý z nich by zdedil jednu tretinu z uvedenej sumy, pretože všetci traja dedičia patria do prvej dedičskej skupiny, v ktorej každý z nich dedí rovným dielom.

Neplnoleté dieťa by teda dostalo 10-tisíc eur, teda jednu tretinu z uvedenej sumy rovnako ako dieťa plnoleté a manželka. Ak by ale poručiteľ nechal závet, tak môže so sumou naložiť inak. Zo závetu musí neplnoleté dieťa dostať 10-tisíc eur, teda podiel, ktorý by dostalo aj zo zákona. Plnoletý súrodenec musí dostať sumu minimálne 5-tisíc eur, teda polovicu svojho zákonného podielu. Manželka nemusí zo závetu dostať nič, zvyšné peniaze môže poručiteľ odkázať komukoľvek, manželka medzi neopomenuteľných dedičov nepatrí, a preto zo závetu nemusí dostať žiaden majetok. Aby sa poručiteľ vyhol čiastočnej neplatnosti závetu, musí ale obom potomkom odkázať spolu sumu 15 000 eur.

Ak však poručiteľ tak neurobí a jedného z neopomenuteľných dedičov, teda jedno z detí, prípadne obe, opomenie, závet sa nestáva automaticky neplatným. Závet bude platný dovtedy, kým sa jeden z dotknutých dedičov nezačne dovolávať neplatnosti právneho úkonu, teda neplatnosti závetu.

žena, kancelária, práca, právnička, rozmýšľanie, snívanie, pero Čítajte viac Ako sa delia dedičské podiely

Príklad č. 2: Nárok na dom a chatu

Poručiteľ v závete zanechal dvom potomkov finančný obnos pre každého vo výške 5000 eur, pred časom každému z nich daroval majetok vo výške približne 15 000 eur. Dom, v ktorom býval, a chatu zdedila jeho súčasná manželka, ide o majetok v hodnote asi 150 000 eur. Majú súrodenci nárok na byt, auto a chatu?

Občiansky zákonník stanovuje, že pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovanie. Pri dedení zo závetu sa však toto započítanie nerobí automaticky. Urobí sa len vtedy, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 Občianskeho zákonníka (teda neopomenuteľnému dedičovi) neodôvodnene zvýhodnený.

Ak každému otec zanechal závetom len 5 000 eur, môžu potomkovia závet napadnúť pre neplatnosť z dôvodu, že sa im nedostalo toľko, koľko by sa im malo dostať pri dedení zo zákona (teda aspoň jedna polovica dedičského podielu zo zákona).

Ak by deti závet napadli a súd by vyhlásil závet otca v tejto časti za neplatný, mohli by zdediť väčší majetok. Polovicu majetku by ale nezdedili vtedy, ak by byt aj chata boli v podielovom spoluvlastníctve otca a jeho ženy. Teda predmetom dedenia bude len otcova polovica domu a chaty. Otec zanechal dvoch potomkov a manželku, zo zákona patrí každému z dedičov po tretine z dedičstva, teda po 1/6 z bytu a chaty by malo zdediť každé z detí a manželka otca.

žena, dôchodkyňa, rozmýšľanie, písanie, práca Čítajte viac Viete, ako napísať testament?

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dedičstvo #závet #testament #platný závet
Flowers