Darovacia zmluva nesmie klásť podmienky

Darovanie využívajú najmä ľudia, ktorí chcú usporiadať svoj majetok a ešte počas života ho previesť na deti, príbuzných alebo iné osoby.

13.09.2021 10:00
tablet, manželia, seniori Foto:
Obdarovať možno hocikoho. Zákon povoľuje darovať nehnuteľnosť a iný majetok napríklad aj neplnoletým deťom.
debata

Princíp darovacej zmluvy spočíva v bezodplatnom prevode vlastníctva medzi darcom a obdarovaným a odovzdaním a prevzatím daru. Okrem toho si vyžaduje dohodu oboch zmluvných strán, súhlasiť musí aj darca, aj obdarovaný. Dohoda sa môže dosiahnuť dvojakým spôsobom, a to prijatím daru alebo výslovným prejavom vôle, ktorým sa prijme sľub daru. Ak niekto dar odmietne, znamená to, že darovanie nie je platné.

Podstatnou náležitosťou darovacej zmluvy je bezodplatnosť, čo v praxi znamená, že darca za svoj dar nedostane žiadnu protihodnotu. Ak darca požaduje za svoj dar nejakú protislužbu, výkon alebo činnosť, nemožno hovoriť o darovacej zmluve. Ak rodičia chcú darovať synovi dom a podmienkou je, že sa musí rozviesť s im nesympatickou nevestou, darovacia zmluva je v takomto prípade neplatná. O darovanie nejde ani vtedy, ak niekto požaduje za dar podstatne zníženú sumu oproti bežnej sume, za akú sa napríklad byt predáva. Kombinácia darovacej a kúpnej zmluvy je neprípustná.

Darovacia zmluva musí mať písomnú podobu, ak ide o darovanie nehnuteľnosti. Pozor však, vlastníctvo sa nenadobúda na základe darovacej zmluvy, ale až vkladom do katastra nehnuteľností. Darovacie zmluvy týkajúce sa hnuteľných vecí sa musia uzatvoriť písomne len vtedy, ak nedochádza súčasne aj k odovzdaniu daru a obsahom zmluvy je len sľub daru a prijatie tohto sľubu. Obdarovanému ale aj na základe takejto zmluvy vzniká žalovateľný nárok na odovzdanie daru.

otec, dcéra, notebook, pomoc, vysvetľovanie Čítajte viac Všetko dôležité o zmluve s vecným bremenom + vzory

Darovacia zmluva by mala obsahovať aj podmienky, na základe ktorých sa môže majiteľ domáhať vrátenia daru. Občiansky zákonník stanovuje presné podmienky, na základe ktorých sa možno domáhať vrátenia daru, a znamená to, že majiteľ nemôže darovanú nehnuteľnosť len tak svojvoľne pýtať späť. Súd rozhodne v prospech bývalého majiteľa žiadajúceho o navrátenie daru len vtedy, ak sa k nemu obdarovaný správal tak, že svojím správaním hrubo porušoval dobré mravy alebo sa tak správal k členom darcovej rodiny.

Za hrubé porušenie mravov sa považuje napríklad fyzické napadnutie darcu obdarovaným, neposkytnutie pomoci v starobe, chorobe a to isté platí aj voči členom darcovej rodiny," upozorňuje právnička. Právo si vrátenie daru darca uplatňuje u obdarovaného. Obdarovaný môže odoprieť vrátenie daru tým, že poprie existenciu zákonných dôvodov na vrátenie daru, vtedy musí darca svoj nárok uplatniť na súde.

Jana Alušíková, Ide o právo Čítajte viac Ako dožiť v darovanej nehnuteľnosti. Dá sa zrušiť vecné bremeno?

Obdarovať možno hocikoho. Zákon povoľuje darovať nehnuteľnosť a iný majetok napríklad aj neplnoletým deťom. Ak chce niekto obdarovať maloleté dieťa, môže tak urobiť, dieťa však musí zastupovať zákonný zástupca. Pokiaľ ide o darovanie daru počas manželstva, treba rozlišovať dve situácie. Ak je dar darovaný výslovne jednému z manželov, dar nadobúda do výlučného vlastníctva len obdarovaný manžel napriek tomu, že existuje bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a bežne majetok nadobúdajú do toho spoluvlastníctva.

V prípade, ak sú obdarovaní obaja manželia spoločne, dar nadobúdajú do podielového spoluvlastníctva napriek tomu, že ostatný majetok nadobúdajú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak chcú majetok darovať manželia, a majú napríklad byt v bezpodielovom spoluvlastníctve, musia sa darovaním súhlasiť obaja, inak je právny úkon darovania neplatný.

matka a dcéra, rodič, dieťa, darovanie, zmluva, podpis Čítajte viac Otázky a odpovede o darovaní majetku

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #darovanie #darovacia zmluva