Zmena zdravotnej poisťovne: Komu sa oplatí?

Potrebujete sa objednať k lekárovi špecialistovi a nedarí sa vám k nemu dostať? Alebo vám vaša zdravotná poisťovňa odmietla kúpeľnú liečbu či drahé lieky? Do konca septembra sa môžete rozhodnúť pre zmenu.

17.09.2021 08:00
doktorka, pacientka, papiere, rozhovor Foto:
Občas sa stane, že poistenca niekto prepoistí bez jeho vedomia. Vtedy treba kontaktovať svoju nov poisťovňu a požiadať ju, aby vzala prihlášku späť.
debata

Ľudia zvyčajne menia poisťovňu podľa toho, či ich lekár má s danou poisťovňou uzavretú zmluvu, ale aj podľa toho, či poisťovňa uhrádza napríklad plánovaný operačný zákrok. Zmenu si však treba dobre zvážiť a netreba ju unáhliť. Vplyv na výber môžu mať aj skúsenosti rodiny či známych. Rozhodnutie poistenca môže ovplyvniť aj ponuka nadštandardných produktov či služieb. Pri výbere si ale treba overiť napríklad aj to, koľko má poisťovňa zmluvných poskytovateľov v jeho regióne, ako dlho sa v nej čaká na zákrok, ako hospodári s vybraným poistným a podobne.

Zdravotnú poisťovňu je možné zmeniť len raz ročne, a to vždy k 1. januáru. „Poistenec, ktorý sa rozhodne tak urobiť od 1. januára 2022, by mal podať prihlášku najneskôr do 30. septembra tohto roka. Ak tak ale urobí až po 30. septembri 2021, bude prepoistený až od 1. januára 2023,“ približuje podmienky prepoistenia Erika Kováčiková z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. „Prihlášku možno podať iba v jednej zdravotnej poisťovni, musí mať písomnú formu a obsahovať zákonom stanovené náležitosti. Prihlášku môže poistenec podať osobne v pobočke poisťovne, poštou alebo elektronicky,“ vysvetľuje.

Video
O zmene zdravotnej poisťovne s Mariánom Búlikom z OVB Allfinanz Slovensko - odvysielané 2. septembra.

Pri podaní poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky, ktorý musí byť najneskôr 30. septembra. V prípade podania elektronickou formou by si mal poistenec v zdravotnej poisťovni overiť, dokedy je možné využiť túto formu, pretože tá musí do 30. septembra zabezpečiť na prihlášku aj podpis poistenca (platí pre prípady, keď poistenec nedisponuje elektronickým podpisom).

Pri vypĺňaní prihlášky si treba dať pozor na preklepy v mene a priezvisku, na chyby v rodnom čísle a dátume narodenia. „Ide o chyby, pre ktoré nie je možné prihlášku akceptovať. Rovnako dôležitý je podpis – nepodpísaná prihláška je neplatná,“ upozorňuje Kováčiková.

Union poisťovňa Čítajte aj Zdravotné poisťovne na Slovensku dosahujú neprimerané zisky, tvrdí ÚDZS

Občas sa stane, že poistenca niekto prepoistí bez jeho vedomia. „Ak poistenec zistí, že bol prepoistený bez jeho vedomia, mal by ako prvú kontaktovať zdravotnú poisťovňu, do ktorej bol prepoistený. Ak má námietky voči jej postupu, napríklad ak by odmietla späťvzatie prihlášky, môže podať podnet na úrad, ktorý postup poisťovne preverí,“ približuje Kováčiková.

Pokiaľ ide o povinnosti, tie má pri zmene zdravotnej poisťovne len poistenec, ktorý je zamestnancom. „Musí zamestnávateľovi oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne do ôsmich dní, teda do 8. januára 2022 a oznámiť príslušnej poisťovni platiteľa poistného najneskôr do 8. januára, ak po podaní prihlášky u neho došlo k zmene platiteľa poistného, ktorého uviedol na prihláške,“ upozornila Erika Kováčiková.

Z celkového počtu 5 171 433 pois­tencov využilo možnosť zmeniť od januára 2021 zdravotnú poisťovňu 172 383 poistencov. Úrad akceptoval 168 526 prihlášok, čo predstavuje 3,39 % z celkového počtu poistencov. Neuznal 7 047 prihlášok, pričom najčastejší dôvod zamietnutia zmeny bolo duplicitné podanie prihlášky (3 758).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotná poisťovňa #zdravotné poisťovne #prepoistenie