Otázky a odpovede o zmene zdravotnej poisťovne

Odpovedáme na vaše otázky. Prečo musíte platiť poistné? Ako poistíte novorodenca? Aké povinnosti máte pri zmene zdravotnej poisťovne a aké doklady na to potrebujete?

, 21.09.2021 08:00
doktorka, otázniky, zdravotníctvo Foto:
Zmenu zdravotnej poisťovne musíte oznámiť aj poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým máte uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti – všeobecný lekár aj špecialisti (zubár, gynekológ, urológ a pod.).

Ako sa mám prihlásiť do novej zdravotnej poisťovne?

Stačí, ak vyplníte prihlášku. Môžete ju poslať písomne – poštou na adresu zdravotnej poisťovne, do ktorej sa chcete prihlásiť, telefonicky, e-mailom alebo osobne v pobočke či expozitúre do 30. septembra.

Aké doklady na to potrebujem?

Vyplnenú prihlášku a platný občiansky preukaz.

Od akého dátumu budem poistencom novej zdravotnej poisťovne?

Ak chcete, aby vám poistný vzťah vo vybranej zdravotnej poisťovni vznikol od 1. 1. 2022, treba prihlášku na zmenu podať vo vybranej zdravotnej poisťovni najneskôr do 30. 9. 2021.

Môžem vziať prihlášku späť?

Poistenec, ktorý si podal prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne a svoje rozhodnutie zmenil, je oprávnený vziať späť podanú prihlášku v lehote do 30. septembra kalendárneho roka bez uvedenia dôvodu. Späťvzatie musí byť podané písomne v zdravotnej poisťovni, ktorej bola doručená prihláška. Zdravotná poisťovňa vám musí vyhovieť.

Treba sa odhlásiť zo starej zdravotnej poisťovne?

Nie, netreba.

Kedy dostanem novú kartičku poistenca?

Ak podáte podpísanú prihlášku do poisťovne do 30. septembra, zdravotná poisťovňa je povinná v priebehu decembra potvrdiť prihlášku a zaslať preukaz poistenca.

Čo treba urobiť so starou kartičkou?

Novelou zákona č. 580/2004 o zdravotnom poistení sa poistencom zrušili niektoré povinnosti súvisiace so zmenou zdravotnej poisťovne a jednou z nich je aj povinnosť preukázateľne vrátiť preukaz poistenca svojej pôvodnej zdravotnej poisťovni.

Potrebujete pomôcť? Naši odborníci vám poradiaísť na Rady Pravdy

Môže zdravotná poisťovňa odmietnuť prihlášku?

Zdravotná poisťovňa odmietne potvrdenie prihlášky vo dvoch prípadoch. Prvým je, ak prihláška bola skôr podaná aj v inej zdravotnej poisťovni. Druhý prípad nastáva vtedy, keď zaniká a vzniká poistenie v rovnakom kalendárnom roku. V prípade zániku a vzniku verejného zdravotného poistenia počas toho istého kalendárneho roka totiž musí poistenec podať prihlášku v tej zdravotnej poisťovni, v ktorej bol poistený naposledy.

Prečo vôbec musím platiť poistné?

Na Slovensku funguje solidárny systém zdravotnej starostlivosti. Ten zabezpečuje rovnakú zdravotnú starostlivosť každému bez ohľadu na výšku jeho príjmu. Preto preddavky na poistné na verejné zdravotné poistenie odvádza každý občan. Buď on sám, jeho zamestnávateľ, alebo za svojich poistencov odvádza poistné štát.

Aké mám povinnosti pri zmene zdravotnej poisťovne?

Oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu zamestnávateľovi do ôsmich dní od zmeny. Okrem toho musíte oznámiť zdravotnej poisťovni platiteľa poistného najneskôr do 8. januára, ak po podaní prihlášky došlo k zmene platiteľa poistného, ktorého ste uviedli na prihláške. Táto oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na zamestnanca, za ktorého túto skutočnosť oznamuje zamestnávateľ podľa § 24 zákona č. 580/2004. Zmenu zdravotnej poisťovne musíte oznámiť aj poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým máte uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti – všeobecný lekár aj špecialisti (zubár, gynekológ, urológ a pod.).

doktorka, pacientka, papiere, rozhovor Čítajte viac Zmena zdravotnej poisťovne: Komu sa oplatí?

Ako mám postupovať, ak chcem poistiť novorodenca?

Na poistenie novorodenca máte lehotu 60 dní od pôrodu. Dovtedy je bábätko „poistené“ v zdravotnej poisťovni matky. Povinne verejne zdravotne poistenou osobou je na Slovensku každé dieťa hneď po narodení. Najneskôr do 60 dní rozhodnú rodičia, v ktorej poisťovni bude dieťa poistené a do ktorej teda podajú prihlášku. Nemusí to byť poisťovňa matky ani poisťovňa otca. Na prihlásenie dieťaťa do zdravotnej poisťovne treba vyplniť prihlášku poistenca, ďalej je potrebný rodný list dieťaťa a tiež občiansky preukaz rodiča alebo zákonného zástupcu.

Musím zmenu zdravotnej poisťovne oznámiť Sociálnej poisťovni?

Zmenu netreba oznamovať. Údaj o zmene zdravotnej poisťovne je pre Sociálnu poisťovňu bezpredmetný, zamestnanci ho oznamujú svojmu zamestnávateľovi, aj to však až k 1. januáru, teda k termínu, keď dochádza k platnosti zmeny zdravotnej poisťovne, pre ktorú sa občania mohli rozhodnúť do 30. septembra. Sociálna poisťovňa nerieši ani žiadne otázky súvisiace so zdravotným poistením zahŕňajúcim zdravotnú starostlivosť a nárok na zdravotnícke pomôcky.

Počet poistencov v jednotlivých zdravotných poisťovniach (ZP) od 1. januára 2021:
zdravotná poisťovňa počet poistencov k 30. 10. 2020 Výsledný úbytok/prírastok Výsledný úbytok/prírastok poistencov voči kmeňu ZP v % odhad počtu poistencov k 1. 1. 2021 % poistného kmeňa k 1. 1. 2021
Dôvera 1 627 261 26 742 1,64 % 1 654 003 31,98 %
VšZP 2 963 317 –54 254 –1,83 % 2 909 063 56,25 %
Union 580 855 27 512 4,74 % 608 367 11,76 %
sumár 5 171 433     5 171 433  

© Autorské práva vyhradené

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #zmena zdravotnej poisťovne #prepoistenie #poradňa #otázky a odpovede