Pokračovanie článku: Koľko zaplatíte za vyňatie pôdy

Koľko zaplatíte za vyňatie pôdy

Pri trvalom zábere poľnohospodárskej pôdy je v niektorých prípadoch povinnosť zaplatiť odvod. Platí sa za záber najkvalitnejšej pôdy s bonitou podľa BPEJ 1. až 4. skupiny. Tieto skupiny sú uvedené v prílohe č. 3 zákona č. 220/2004, príslušný kód podľa BPEJ nájdete na liste vlastníctva, prípadne ho uvádza geometrický plán, ktorý vám vyhotoví geodet.

Od odvodov sa oslobodzuje odňatie poľnohospodárskej pôdy pre individuálnu bytovú výstavbu na pozemku do 1 000 m2. Ak sa ale v katastrálnom území obce nachádza vhodný pozemok zaradený podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do 6. až 9. skupiny, platí sa aj pri zábere do 1 000 m2. Výška odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy zaradenej podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do 1. až 4. skupiny kvality (podľa bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky – BPEJ) sa ustanovuje za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy takto:
1. skupina 15 eur/m2
2. skupina 12 eur/m2
3. skupina 9 eur/m2
4. skupina 6 eur/m2

Rozhodnutie o trvalom odňatí stratí platnosť, ak do piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia nebola pôda použitá na zámer uvedený v rozhodnutí o odňatí. Strata platnosti rozhodnutia o trvalom odňatí nie je dôvodom na vrátenie odvodu.

debata chyba
Viac na túto tému: #poľnohospodárska pôda #stavebný pozemok