Kedy vám môže policajt kontrolovať doklady alebo dať fúkať?

Zastavili vás policajti a skontrolovali doklady, dali fúkať, či dokonca urobili prehliadku auta bez zjavného dôvodu? Kedy je takéto konanie oprávnené a kedy ho možno spochybniť?

29.09.2021 11:35
policajt, chodník, parkovanie, auto Foto:
Ilustračné foto.
debata (72)

Policajt dohliada na bezpečnosť na cestách. Niekedy však môžu nastať situácie, kedy s rozhodnutím alebo konaním policajta vodič nesúhlasí. Práva a povinnosti motoristov, polície a analýzu vybraných situácií, s ktorými sa za volantom môžete stretnúť, vypracovala advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS.

Video
O právach polície aj vodičov pri cestnej kontrole s Katarínou Kasalovou z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 29. 1. 2021.

Náhodné zastavenie motorového vozidla príslušníkom Policajného zboru

Príslušník Policajného zboru je pri výkone svojich kompetencií v pozícií štátneho orgánu. To znamená, že môže konať iba na základe ústavy, v jej medziach, rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Napriek skutočnosti, že zákon priznáva policajtovi široký rozsah oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, nemôže ich zrealizovať svojvoľne podľa vlastného uváženia, vychádzajúc výlučne z formálneho textu zákona.

Čo to znamená?

„Podľa uznesenia Najvyššieho súdu SR v demokratickej spoločnosti policajti nemôžu bez legitímneho dôvodu, svojvoľne zastavovať dopravné prostriedky, resp. peších občanov. Ak sa vodič motorového vozidla nedopustil žiadneho priestupku ani trestného činu a policajti nemali akúkoľvek informáciu o protiprávnej činnosti posádky motorového vozidla, tak policajná hliadka takéto auto nemôže len tak zastaviť,“ hovorí JUDr. Ján Azud, partner advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS. Účelom Zákona č. 8/2009 o cestnej premávke totiž nie je náhodné zastavovanie vozidiel. Policajt síce dohliada na bezpečnosť a plynulosť premávky, no to neznamená, že môže bezdôvodne zastavovať a kontrolovať posádku a vozidlá, ktorých jazda je v poriadku. Predstavovalo by to zásah do práv a slobôd jednotlivca garantovaných ústavou.

Nedodržiavanie pravidiel

Policajt však môže zastaviť auto v prípade, ak vodič nedodržiava pravidlá cestnej premávky a jeho jazda nekorešponduje s bežným užívaním pozemných komunikácii. Napríklad, ak vodič nezastaví pred dopravným značením „STOP“, alebo bez akéhokoľvek dôvodu prejde z jednej strany vozovky na druhú. „V situácii, ak príslušník Policajného zboru zastaví motorové vozidlo bez akéhokoľvek legitímneho dôvodu, napríklad iba na účely preverenia potrebných dokladov vodiča, takáto činnosť policajta od začiatku nie je v súlade s právnymi predpismi, a z tohto dôvodu nemôže existovať legálny základ ani pre realizáciu jeho ďalších oprávnení,“ vysvetľuje JUDr. Ádám Sípos z advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. V takomto prípade by policajt nemal napríklad kontrolovať používanie bezpečnostných pásov posádky vozidla, či zisťovať prítomnosť alkoholu, resp. iných omamných a psychotropných látok v krvi vodiča.

Zároveň platí, že ak sa vodič dopustí priestupku z jedného dôvodu, napríklad prejde na červenú, policajt nemôže vykonať ďalšiu odlišnú kontrolu, a to preto, lebo takáto kontrola sa dá považovať za náhodnú, námatkovú a nepodloženú o konkrétne podozrenie z porušenia zákona.

Zdroj: RUŽAROVSKÝ, M., Cestná kontrola – podmienky a rozsah jej výkonu (www.najpravo.sk/…h-jej-vykonu)

72 debata chyba
Viac na túto tému: #kontrola #auto #policajt