Poškodili hrob vašich blízkych? Stačí na pokrytie škôd poistenie domácnosti?

Náhrobné pomníky a ich súčasti ohrozujú svojim výtržníctvom a krádežami nielen vandali a zlodeji. K ich poškodeniu dochádza aj vplyvom prírodných živlov ako je víchrica, krupobitie alebo zosuv pôdy.

27.10.2021 14:36
cintorín, hroby, dušičky, pamiatka zosnulých Foto:
Ilustračné foto.
debata

Na pokrytie škôd vám v týchto prípadoch môže poslúžiť aj poistenie domácnosti a nehnuteľnosti. Odborník na neživotné poistenie Štefan Fajnor z FinGO.sk vysvetľuje, ako to funguje.

„Oprava zničeného náhrobného kameňa alebo vybudovanie nového nie je lacná záležitosť. V takýchto prípadoch môže pozostalým finančne pomôcť poistenie náhrobného kameňa, ktoré ponúkajú viaceré poisťovne ako súčasť poistenia domácnosti a nehnuteľnosti. V niektorých poisťovniach je poistenie náhrobného kameňa zahrnuté priamo v balíku poistenia, v iných sa dá pripoistiť a sú aj poisťovne, kde si poistenie náhrobného kameňa neviete dojednať vôbec,” vysvetľuje Štefan Fajnor, riaditeľ pre neživotné poistenie v spoločnosti FinGO.sk.

Pomôže poistenie?

Poistenie náhrobného kameňa sa väčšinou vzťahuje na pomník a všetky jeho stavebné súčasti. „To znamená, že chráni celý pomník a náhrobný kameň, ale aj sochy, kríže, či svietniky, ktoré sú pevne spojené s pomníkom,” opisuje odborník. Zároveň však upozorňuje, že poisťovňa pri zničení pomníka a jeho súčastí skúma aj to, v akom stave bol hrob pred poistnou udalosťou. „Ak bol hrob dlhšie poškodený a nestarali ste sa oň, môže pristúpiť ku kráteniu alebo aj neplneniu poistného krytia. To znamená, že by ste v takom prípade získali od poisťovne menej peňazí, v niektorých prípadoch vám nemusí zaplatiť nič,” uviedol Fajnor.

Hrobové miesta

Ak si náhrobný pomník pripoistíte, v zmluve uvediete konkrétne označenie hrobových miest, na ktoré sa bude poistka vzťahovať. „Ale ak je poistenie náhrobného pomníka ako súčasť balíka poistenia, vtedy sa poistka vzťahuje na hrobové miesta, ktoré poistený vlastní, prípadne na ktoré má nájomnú zmluvu. Poisťovne v tomto uplatňujú rôzny prístup a podmienky poistenia sa môžu v jednotlivých poisťovniach líšiť. Preto je dobré obrátiť na finančného sprostredkovateľa, ktorý vie poradiť a pomôže nastaviť podmienky, poistné krytie a poistné sumy podľa predstáv a potrieb každého klienta,” dodáva Štefan Fajnor.

Ako postupovať, ak zistíte, že je hrob poškodený

Ak zistíte, že vandali napríklad poškodili náhrobný pomník, vytrhli kamennú vázu či rozbili sklenenú tabuľu, okamžite zavolajte políciu. Takýto skutok sa považuje za trestný čin hanobenie miesta posledného odpočinku.

Ak došlo k vandalizmu, spíšte s policajtmi správu, ktorú budete potrebovať aj pri ohlasovaní poistnej udalosti vo vašej poisťovni. O poškodení zároveň môžete informovať aj správcu cintorína, aby sa prípadne postaral o lepšie zabezpečenie ochrany pomníka.

Skontrolujte si svoju poistnú zmluvu k poisteniu domácnosti a nehnuteľnosti. Ak si nie ste istí, či obsahuje aj pripoistenie náhrobného pomníka, môžete sa obrátiť aj na finančného sprostredkovateľa, ktorý vám pomôže a skontroluje aj výhodnosť vašej zastaralej zmluvy, aby v nej nedochádzalo k podpoisteniu.

Ak škodu spôsobil prírodný živel, napríklad víchrica alebo zosuv pôdy, skontrolujte si, či vaša poistka kryje riziko prírodný živel. V tomto prípade nevoláte políciu, ale rovno do poisťovne. Poisťovňa urobí obhliadku hrobového miesta. Buď na miesto pošle obhliadkára poisťovne, niektorým poisťovniam stačí vaša fotodokumentácia.

Keď zničené hrobové miesto opravíte, pošlete poisťovni faktúru. Ak bude všetko v súlade s poistnými podmienkami, poisťovňa opravu pomníka, resp. jeho časti, ktoré boli poškodené či odcudzené, zaplatí.

Treba si uvedomiť, že poisťovňa bude skúmať aj to, v akom stave bol hrob pred poistnou udalosťou. Ak bol poškodený a nestarali ste sa oň, môže pristúpiť ku kráteniu alebo aj neplneniu poistného krytia. To znamená, že by ste v takom prípade získali od poisťovne menej peňazí, v niektorých prípadoch vám nemusí zaplatiť nič.

debata chyba
Viac na túto tému: #Hrob #poškodenie #náhrobný kameň