Notár ochráni váš majetok

Notár ako štátom poverená osoba dbá na to, aby pred ním uzatvorená zmluva bola nestranná a mala vysokú právnu istotu aj pre prípad budúcich sporov. Kedy sa oplatí vyhľadať jeho služby?

04.11.2021 10:00
žena, kancelária, práca, právnička,... Foto:
Notárska zmluva sa dá využiť ako istá forma predmanželskej zmluvy. Ak sa nezosobášia, môžu využiť služby notára aj nezosobášení partneri a ošetriť situácie, ktoré nie sú upravené v zákone.
debata

Notár vám pomôže v mnohých životných situáciách, v niektorých sa dokonca bez jeho služieb nepohnete ďalej, ako napríklad v prípade dedičského konania. Veľmi často ale dokáže dobre koncipovanou zmluvou ochrániť majetok. Urobí tak vytvorením notárskej zápisnice pri kúpnych a darovacích zmluvách, zmluvách o zriadení alebo zrušení vecného bremena alebo pri vyporiadaní podielového spoluvlastníctva.

Notárska zápisnica sa ale využíva aj ako istá forma predmanželskej zmluvy. Na Slovensku zatiaľ neexistuje inštitút predmanželskej zmluvy. Rovnakú službu ako ona ale urobí aj notárska zápisnica, ktorá určí rozsah spoločného a individuálneho majetku formou bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). BSM vzniká automaticky uzavretím manželstva a zvyčajne sa týka všetkých vecí, ktoré manželia získajú počas manželstva. Výnimkou sú zdedené predmety a dary, ktoré slúžia osobnej potrebe alebo pri výkone povolania jedného z manželov. Manželia sa však u notára môžu dohodnúť, komu pripadnú hnuteľné veci a nehnuteľnosti v prípade rozvodu. Rozdiel oproti predmanželskej zmluve je v tom, že takáto zmluva sa dá spísať iba po uzavretí sobáša.

Notársku zápisnicu o úprave BSM počas trvania manželstva môžete kedykoľvek upraviť, zmeniť, či dokonca zrušiť. V praxi sa najčastejšie vyskytujú požiadavky na zúženie BSM manželov najmä vtedy, ak jeden z manželov začne podnikať alebo pri zakúpení nehnuteľnosti za peniaze len jedného z nich. V takýchto prípadoch notár spíše notársku zápisnicu, kde budú na základe dohody z BSM vyňaté veci, ktoré by doň inak patrili. K zúženiu BSM však nesmie dôjsť do takej miery, že by toto spoluvlastníctvo prestalo existovať. Rozšírenie BSM, naopak, znamená, že do spoluvlastníctva budú na základe dohody patriť aj také veci, ktoré by inak patrili do výlučného vlastníctva iba jedného z manželov.

právnici, notár, odborník, oblek, kravata, kostým, úsmev, profesionál, partneri Čítajte viac Potrebujete notára alebo advokáta?

Využiť služby notára môžu aj nezosobášení partneri. V prípade manželstva mnoho situácií rieši zákon, ale ak žijete bez sobášneho listu, mali by ste si odpovedať na všetky otázky typu „čo bude ak…“ . "To isté platí aj o homosexuálnych pároch, ktoré žijú v spoločnej domácnosti. Partnerstvo a manželstvo stále nie sú z právneho hľadiska rovnoprávne inštitúcie. V prípade problémov, ktoré so sebou prináša život, notárska zápisnica vyrieši otázky ohľadom dedenia a následného finančného zabezpečenia partnerov, " uvádza webová stránka notárskej komory Slovenskej republiky. V notárskej zápisnici možno zabezpečiť, aby bol partner informovaný o zdravotnom stave vážne chorého celoživotného partnera, s ktorým oficiálne nie je v príbuzenskom zväzku.

Ak partner zanechá platný závet v prospech partnera, je otázkou mesiacov, kedy sa tento dostane k jeho k peniazom. U notára možno právne ošetriť situáciu, keď ste si vzali spoločnú hypotéku, bývate v jeho byte, či ak bol partner jediným živiteľom rodiny. V notárskej zápisnici môžete ošetriť aj vyplatenie životnej poistky a rôzne ďalšie veci.

dôcodkyňa, babička, sedenie, rozmýšľanie Čítajte viac Závet môžete spísať aj ako notársku zápisnicu

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #notár