Rušíte vecné bremeno? Kataster ho musí vymazať + vzor

Oprávnený z vecného bremena - darca - a povinný z vecného bremena - obdarovaný - sa môžu dohodnúť, že vecné bremeno sa zrušuje. Je potrebné tak urobiť zmluvou o zániku vecného bremena. Zmluva by mala byť uzavretá medzi oprávneným z vecného bremena a povinným z vecného bremena.

16.12.2021 08:00
Podpis, zmluva, písanie, práca Foto:
Ilustračné foto.
debata

Katastrálny zákon umožňuje do katastra nehnuteľností zapísať vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania nehnuteľností. Toto právo je možné z príslušného katastra vymazať, a to na základe dohody zmluvných strán.

Bližšie náležitosti tejto zmluvy naša legislatíva neupresňuje, je však napríklad vhodné uviesť, či sa strany dohodli na odplatnom, alebo bezodplatnom zániku vecného bremena, dôvod zrušenia vecného bremena, ktorá strana bude znášať náklady spojené s výmazom vecného bremena z katastra nehnuteľností, kto a kedy podá návrh na vklad.

otec, dcéra, notebook, pomoc, vysvetľovanie Čítajte viac Všetko dôležité o zmluve s vecným bremenom + vzory

Na výmaz je potrebné aj povolenie vkladu príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom. Občiansky zákonník stanovuje, že vecné bremená zanikajú rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je potrebný vklad do katastra nehnuteľností.) Potrebné je teda podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností, ktorým sa žiada výmaz vecného bremena. Pri zániku vecného bremena sa vyžaduje na zmluve overenie podpisu oprávneného z vecného bremena.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zmluva #kataster #vecné bremeno