Úrady práce "neslúžia“ len nezamestnaným. Aj rodinám a hendikepovaným ľuďom

Dávky pre rodiny s deťmi, príspevky pre zdravotne postihnutých ľudí, sociálne veci, ale aj zamestnanosť. Úrady práce majú široký záber, aj keď mnohí si ich spájajú len s evidenciou nezamestnaných. Otázok, s ktorými sa ľudia obracajú na túto inštitúciu, je množstvo. Prinášame vám najčastejšie z nich.

20.12.2021 08:00
rodina Foto:
Rodičia majú, okrem nároku na viaceré dávky, aj oznamovacie povinnosti. Napríklad musia úradu nahlásiť, že ich dieťa dosiahlo tri roky.
debata

"Dostávame rôzne otázky týkajúce sa napríklad podmienok zaradenia, vyradenia z evidencie, platenia zdravotného poistenia, plnenia povinností, ale aj projektu Prvá pomoc a ďalších projektov,“ približuje najčastejšie otázky, s ktorými sa ľudia obracajú na úrady práce Marianna Šebová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Ľudia sa ale pýtajú aj na takzvané „sezónne“ otázky, napríklad na začiatku školského roka na prídavky na deti, v júni napríklad otázky k evidencii čerstvých absolventov.

Rodičia majú, okrem nároku na viaceré dávky, aj oznamovacie povinnosti. Napríklad musia úradu nahlásiť skutočnosť, že ich dieťa dosiahlo tri roky. "Oznamovacia povinnosť o spôsobe a mieste zabezpečovania starostlivosti o nezaopatrené dieťa vyplýva zo zákona o prídavku na dieťa. Predmetné ustanovenie zaväzuje rodičov k povinnosti oznamovať úradu práce, teda platiteľovi prídavku na dieťa, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o dieťa po dovŕšení jeho troch rokov veku do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na poberateľov prídavku na dieťa, ktorí sú poberateľmi materského alebo rodičovského príspevku,“ uviedla Šebová.

V prípade, ak si rodičia nesplnia oznamovaciu povinnosť do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nezaopatrené dieťa dovŕšilo vek tri roky, úrad práce kontaktuje rodiča (elektronicky, telefonicky, písomne) za účelom získania požadovanej informácie. Ak rodič napriek tomu neoznámi, ako zabezpečí starostlivosť o nezaopatrené dieťa po dovŕšení troch rokov jeho veku, úrad zastaví výplatu prídavku na dieťa.

novorodeniatko, bábätko, dieťa Čítajte viac Čo dostanú rodičia z úradu práce

Ľudia sa často pýtajú aj na prihlasovanie sa na úrad práce a podporu v nezamestnanosti. "Evidovať sa na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie je možnosť, nie je povinnosť. V prípade, že občan požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, z evidencie mu vyplývajú práva, ale aj povinnosti, ktoré určuje zákon o službách zamestnanosti. Evidovaný uchádzač o zamestnanie je povinný sa hlásiť na úrade práce v termíne, čase a na mieste určenom úradom práce, hľadať si zamestnanie, jeho hľadanie preukazovať úradu práce, predložiť dohodu o prácach vykonávaných mimo hlavného pracovného pomeru najneskôr deň pred začiatkom vykonávania činnosti. Okrem toho platí, že v prípade, že je evidovanému uchádzačov zaslaná ponuka na zamestnanie, je povinný sa výberového konania zúčastniť,“ dodala Marianna Šebová.

To, že otázok je skutočne veľa, potvrdzuje aj skutočnosť, že štátne sociálne dávky poberá takmer 700-tisíc ľudí. Prídavok na dieťa je najčastejšou dávkou, dostáva ho takmer 660-tisíc detí, viac ako 157– tisíc rodín poberá rodičovský príspevok, takmer 154 tisíc-dostáva niektorý z príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. „Uvedomujeme si, aká je podpora rodín dôležitá. Najmä pri začiatku nového života, keď je prírastok do rodiny spojený nielen s radosťou, ale aj zvýšeným náporom na jej rozpočet,“ uviedol Karol Zimmer, generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Úrad práce #dávky pre rodičov #Ústredie práce #dávky v nezamestnanosti #úrady práce #príspevky na kompenzáciu