Stala sa dopravná nehoda alebo škodová udalosť?

Ak sa už dopravná nehoda alebo škodová udalosť stane, treba vedieť, čo robiť, aby následky neboli až fatálne.

03.02.2022 10:00
počasie, doprava, sneženie, Foto: ,
Ak sa už dopravná nehoda stane, treba vedieť, čo robiť, aby následky neboli fatálne.
debata

Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej sa zraní alebo usmrtí osoba, poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie, uniknú nebezpečné látky alebo vznikne na vozidlách a na majetku škoda vyššia ako 3¤990 eur. O dopravnú nehodu ide aj vtedy, ak je niektorý z účastníkov pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky, prípadne ak sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení. V týchto prípadoch treba zavolať políciu.

Ak sa už dopravná nehoda stane, treba vedieť, čo robiť, aby následky neboli fatálne. V prvom rade treba okamžite zastaviť vozidlo, vypnúť motor a zapnúť výstražné znamenie. Obliecť si reflexnú vestu, až potom vystúpiť z vozidla a použiť prenosný výstražný trojuholník. Umiestňuje sa 50 metrov za vozidlom pri krajnici tak, aby ho bolo zreteľne vidieť. Na diaľnici a rýchlostnej ceste vo vzdialenosti 100 metrov za vozidlom.

Video
O povinnostiach a právach účastníkov dopravnej nehody, aj o tom, či a kedy volať políciu hovorí v relácii Ide o právo Patrik Budke z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 27. 11. 2020.

Povinná výbava

Súčasťou povinnej výbavy každého vozidla je lekárnička a karta prvej pomoci. Niekedy práve prvotné opatrenia pomôžu zachrániť život. Ak nevieme, ako na to, okamžite zavoláme policajtov, záchrannú zdravotnú službu, hasičov. Zbytočne sa vo vozidle nezdržiavame. Ak je to nevyhnutné na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie cestnej premávky, účastník môže premiestniť vozidlá. Je však povinný vyznačiť postavenie vozidiel po dopravnej nehode, situáciu a stopy.

Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku. Zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci alebo po ohlásení dopravnej nehody.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #nehoda #dopravná nehoda #škodová udalosť