Dopravná nehoda: Viete, ako správne postupovať?

Dopravná nehoda je vážna záležitosť. Poznáte svoje práva a povinnosti? Musíte vždy volať políciu?

28.01.2022 10:00
nehoda ľudia autá Foto:
debata

Dopravná nehoda je vážna záležitosť. Poznáte svoje práva a povinnosti? Musíte vždy volať políciu?

Zákon o cestnej premávke rozlišuje pojmy dopravná nehoda a škodová udalosť. Rozdiel medzi nimi je zásadný a platí, že pri škodovej udalosti netreba volať políciu. "Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke. Na to, aby to bola dopravná nehoda, musia byť splnené niektoré podmienky.

Ide o udalosť, pri ktorej treba volať políciu a ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej sa zraní alebo usmrtí osoba, prípadne sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie. Dopravná nehoda je aj udalosť, pri ktorej uniknú nebezpečné látky – horľavé alebo jedovaté. Dopravná nehoda je aj udalosť, pri ktorej na vozidlách a majetku vznikne škoda vyššia ako 3 990 eur. O dopravnú nehodu ide aj vtedy, ak je niektorý z účastníkov pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky, prípadne ak sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení," vysvetlil v relácii Ide o právo advokát Patrik Budke z advokátskej kancelárie MPH.

Názor právnika

Podľa právnika označiť ako dopravnú nehodu možno aj niektoré škodové udalosti. Napríklad ak je niektorý z účastníkov pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky, prípadne ak sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení. V týchto prípadoch treba takisto zavolať políciu. Jeden z dôležitých rozdielov medzi škodovou udalosťou a dopravnou nehodou je teda výška hmotnej škody na zúčastnených vozidlách vrátane prepravovaných vecí alebo hmotná škoda na inom majetku. Za dopravnú nehodu sa považuje až tá udalosť v cestnej premávke, ak takáto hmotná škoda prevyšuje jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona. Podľa Trestného zákona sa škodou malou rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 eur. Škodou väčšou sa rozumie suma dosahujúca najmenej desaťnásobok takej sumy, čiže 2 660 eur. Škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona sa rozumie 3 990 eur.V prípade ostatných udalostí, ktoré možno definovať ako škodové, nie je nevyhnuté volať políciu.

Keď sa stane dopravná nehoda

A čo robiť, ak sa už dopravná nehoda stane? „Okamžite treba zastaviť vozidlo, vypnúť motor a zapnúť výstražné znamenie. Obliecť si reflexnú vestu, až potom vystúpiť z vozidla a použiť prenosný výstražný trojuholník. Umiestňuje sa 50 metrov za vozidlom pri krajnici tak, aby ho bolo zreteľne vidieť. Na diaľnici a rýchlostnej ceste vo vzdialenosti 100 metrov za vozidlom,“ radí ministerstvo vnútra. Účastníci sú takisto bezodkladne povinní zastaviť vozidlo, preukázať navzájom svoju totožnosť a poskytnúť údaje o poistení vozidla, vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody. Zakázané je požiť alkohol. Takisto treba urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

debata chyba
Viac na túto tému: #nehoda #dopravná nehoda #postup pri dopravnej nehode