Rozvádzate sa a potrebujete rozdeliť spoločný majetok?

Rozvod býva zvyčajne komplikovaná záležitosť, v rámci ktorej sa okrem iného rieši aj to, komu aká časť spoločného majetku pripadne. Ideálne je, keď sa exmanželia dokážu na rozdelení dohodnúť.

09.02.2022 08:00
manželia, rozvod, dom, bsm Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ak sa bývalí manželia rozhodnú pre dohodu o vyrovnaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), musí byť dobrovoľná a musia s ňou obaja súhlasiť. To, že každý z nich si po rozvode niečo zo spoločného majetku nechal, neznamená, že uzavreli dohodu. Ako teda správne postupovať?

Pomoc odborníka

Každý si dohodu môže napísať sám. Pri hnuteľných veciach stačí aj ústna forma a spísanie potvrdenia o tom, ako sa vyrovnali. Ak ale ide o nehnuteľnú vec, tu je potrebná písomná forma najmä kvôli tomu, že ju treba predložiť katastru, aby potom kataster mohol podľa nej zapísať zmenu vlastníka. Ak však chcete mať istotu, že takáto dohoda obsahuje všetky náležitosti, aké má mať, je lepšie navštíviť advokáta alebo notára, pomôcť môže aj mediátor.

Video
Všetko čo vás zaujíma o rozvode - s advokátkou Janou Alušíkovou - publikované 26. 6. 2020

Okrem iných záležitostí môže teda aj dohodu o vyrovnaní BSM spísať mediátor. Výhodou je, že takáto osoba – mediátor vystupuje pri spisovaní dohody v postavení nestrannej osoby, účastníkov dohody do ničoho nenúti a na základe svojich právnych vedomostí je schopný takúto dohodu spísať, aby dohoda mala aj v prípade nejakých sporov v budúcnosti medzi bývalými manželmi právne účinky. Takáto dohoda o vyrovnaní BSM ostane u mediátora a v prípade konfliktov, ktoré by mohli v budúcnosti nastať medzi bývalými manželmi ohľadne ich majetku, sa môže podať návrh na súd ohľadne nerešpektovania dohody o vyrovnaní BSM.

Dohoda manželov

Čo sa týka delenia majetku, mnohí si myslia pri uzatvorení dohody o vyrovnaní BSM, že podiely oboch manželov musia byť rovnaké. Môžu sa ale bývalí manželia dohodnúť, že jeden nechce nič a druhému ostane všetko? Je takáto dohoda platná? "Podľa § 150 OZ pri vyrovnaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti,“ uvádza advokátka Zdenka Demeterová z advokátskej kancelárie AK Bitalová & Demeterová.

Podľa advokátky je dané, že by mali byť podiely oboch manželov pri vyrovnaní BSM rovnaké, ale pri uzatváraní dohody o vyrovnaní BSM sa uplatní dispozitívna voľnosť účastníkov občianskoprávnych vzťahov. Preto dohoda o vyrovnaní BSM, ktorou jeden z účastníkov nadobudne podstatne menší podiel, prípadne nedostane nič, nie je neplatná pre rozpor s Občianskym zákonníkom.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #rozvod #majetok #delenie majetku