Viete, ktoré potvrdenia už nemusíte predkladať úradom?

Novela zákona proti byrokracii platná od začiatku januára zjednodušila občanom viacero povinností voči úradom a ušetrí im množstvo času aj peňazí.

, 15.02.2022 10:00
dohoda, pohovor, zamestnanie, práca, kariéra, Foto:
Ilustračné foto.
debata (3)

Po novom už netreba napríklad predkladať kópie rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu, potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, o pobyte či o pridelení IČO.

Úrady nevyžadujú ani výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat, potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštruktura­lizácii, v konkurze a konkurz na neho nie je ani vyhlásený, a ani výpisy z registra poskytovateľov sociálnych služieb či z registra sociálnych podnikov. Nie je potrebné predkladať v listinnej podobe ani potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie, niektoré právoplatné rozhodnutia súdov, výpisy z registra či zoznamu advokátov a z centrálneho registra exekúcií, potvrdenia o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, doklad preukazujúci ťažké zdravotné postihnutie a viaceré ďalšie výpisy a potvrdenia. Úrady ich získajú v elektronickej podobe z príslušných registrov.

Potvrdenia a výpisy

Od nového roka teda nemusia ľudia na úrady opakovane nosiť ďalší veľký súbor dokumentov, ktoré štát už vo svojej databáze má. Novela zákona proti byrokracii rozširuje okruh údajov z informačných systémov verejnej správy vo forme výpisov. Občania a podnikatelia ich už nemusia predkladať úradom, ale tie si ich medzi sebou vymenia navzájom.

Od januára sa teda môžu občania a podnikatelia tešiť z „odbúrania“ prvých 10 okruhov výpisov. Zmeny sa týkajú matričných listín, ktoré budú oprávneným úradníkom sprístupnené formou elektronických výpisov z registra fyzických osôb. Vďaka tomu ľudia už nemusia nosiť na úrady kópie rodných, sobášnych a úmrtných listov ani potvrdenia o pobyte. Tieto zmeny sa pozitívne dotýkajú najmä žiadateľov o materskú, rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa, ďalej oblasti daňových úľav a bonusov, sociálnej kurately, dôchodkov a mnohých ďalších konaní so štátom a samosprávou.

„Pôjde sa podľa pravidla "jedenkrát a dosť'. Znamená to, že úrady nebudú môcť žiadať od ľudí údaje, ktoré štát už má vo svojich informačných systémoch,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová.

Zároveň dochádza tiež k odbúraniu byrokracie v podnikateľskom prostredí, najmä pri uchádzaní sa o dotácie, granty, projekty či verejné zákazky, ktoré sú financované z verejných prostriedkov a európskych fondov. V tomto prípade už nie je potrebné dokladovať potvrdenia o IČO podniku alebo informácie o tom, že sa podnik nenachádza v konkurze, reštrukturalizácii či v exekúcii. V rámci vybraných konaní týkajúcich sa napríklad dotácií v oblasti pôdohospodárstva zasa nie je potrebné predkladať listiny z centrálnej evidencie hospodárskych zvierat. Advokáti po novom nemusia pri uchádzaní sa o verejné zákazky deklarovať ich postavenie advokáta a dĺžku advokátskej praxe. Baníci pri žiadostiach o kompenzačné príspevky na úradoch práce nemusia predkladať potvrdenia, že nepoberajú súčasne osobitný príspevok baníkom vyplácaný Rudnými baňami.

Zákon proti byrokracii platí od septembra 2018 a postupne odbremeňuje občanov a firmy od nutnosti dokladovať úradom niektoré výpisy a potvrdenia, vďaka využívaniu informačných systémov verejnej správy. Medzi potvrdenia, ktoré už nemusia firmy aj fyzické osoby predkladať úradom v listinnej podobe, patrí napríklad výpis z listu vlastníctva, výpis zo živnostenského registra či výpis z registra trestov alebo potvrdenie o návšteve školy za účelom daňového bonusu.

Ako sa brániť

A čo robiť v prípade, ak úrad žiada od občana výpis, ktorý podľa zákona proti byrokracii už nemusí poskytovať? Ak sa tak deje napriek tomu, že sú už obsahom zákona proti byrokracii, je potrebné nahlásiť túto informáciu na e-mailovú adresu: stopbyrokracii@vicepremier.gov.sk, prípadne túto situáciu vie občan nahlásiť aj prostredníctvom webovej stránky www.stopbyrokracii.sk V prípadoch technického výpadku systému, ktorý poskytuje možnosť overenia, má právo/ možnosť OVM takéto potvrdenie či výpis žiadať pre vybavenie žiadosti občana či podnikateľa.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #úrady #byrokracia #potvrdenia
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy