Darovanie majetku: Dary sa započítavajú do dedičstva

Ako sa započítavajú dary do dedičstva? Ako sa pri započítavaní posudzuje cena darovanej nehnuteľnosti? Ako sa započítanie robí? S akými poplatkami u notára treba pri darovaní počítať?

, 08.03.2022 11:00
kalkulačka, peniaze, bankovky, euro, počítanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

V prípade, ak poručiteľ nespísal závet, dedia zákonní dedičia a súd darovanie berie do úvahy zo zákona, a to tak, že dedičovi sa do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, do dedičského podielu sa nezapočítavajú bežné dary, ale iba také, ktoré nemožno považovať za obvyklé. Darovanie nehnuteľnosti sa považuje za dar, ktorý nemožno označiť ako obvyklý, a preto sa do dedičstva započítava. Započítanie sa vykoná aj v prípade, keď poručiteľ spísal závet, a to: ak dal na to poručiteľ príkaz, ak by bol obdarovaný dedič neodôvodnene zvýhodnený oproti neopomenuteľnému dedičovi (teda potomkovi poručiteľa).

Cena daru sa zvyčajne v praxi posudzuje tak, že dary by sa mali započítavať v cene, ktorú mali v čase darovania, ale zákon a súdy pripúšťajú výnimky z tohto pravidla.

Právnička Jana Alušíková (advokátska kancelária MPH) o darovaní a darovacích zmluvách - publikované 13. 11. 2020.

Započítanie, kolácia, sa vykonáva tak, že sa vypočíta takzvaná kolačná podstata. Znamená to, že sa vypočíta celková hodnota dedičstva a hodnota darov, ktoré majú byť započítané. Z kolačnej podstaty sa vypočíta dedičský podiel každého dediča. Obdarovanému dedičovi sa následne z dedičského podielu odpočíta hodnota daru, ktorý dostal.

Neskoré odovzdanie daru

Môže niekto darovať dom, pozemok alebo inú nehnuteľnosť s tým, že ju obdarovanému odovzdá napríklad až po niekoľkých rokoch? Toto sú zmluvné dojednania, v zásade táto podmienka nebráni, aby zmluva bola platne uzavretá. Môže existovať dohoda, že darca nehnuteľnosti uvoľní a odovzdá nehnuteľnosť obdarovanému až po niekoľkých rokoch, resp. je možnosť dohodnúť si zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v práve nehnuteľnosť užívať až do smrti v prospech darcu, prípadne aj iných osôb.

Koľko zaplatíte

Ak si účastníci spravia zmluvu sami, tak platia len za osvedčenie podpisov na listine a poplatok pre okresný rad, katastrálny odbor vo výške 66 eur, prípadne 266 eur pri zrýchlenom konaní. Pri spísaní zmluvy advokátom alebo notárom sa navyše platí aj odmena pre advokáta, resp. notára podľa ich vyhlášky o odmenách. Pri notárskej zápisnici alebo zmluve autorizovanej advokátom, ktoré sú elektronicky podané na príslušný okresný úrad, sa správny poplatok znižuje na polovicu.

Ako možno napadnúť darovaciu zmluvu?

Zmluvu je možné napadnúť žalobou, vhodné je kontaktovať advokáta. Darovaciu zmluvu je možné napadnúť na príslušnom súde žalobou, je však potrebné, aby navrhovatelia (ostatní dediči), ak budú chcieť byť v predmetnom konaní úspešní, uniesli dôkazné bremeno a preukázali, že predmetná darovacia zmluva nespĺňa náležitosti ustanovené zákonom na právne úkony, alebo že darca v čase, keď bola darovacia zmluva podpísaná, konal v duševnej poruche. Podľa § 37 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení: „Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný.“ V zmysle ust. § 38 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení: „Takisto je neplatný právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou.“

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #daroavnie #započítanie daru #kolácia
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy