Ako postupovať pri zrušení bankového účtu

Prinášame vám odpovede na kľúčové otázky pri zrušení bankového účtu.

16.03.2022 10:00
žena, počítač Foto:
Ilustračné foto.
debata
 1. Akým spôsobom možno zrušiť bežný účet v banke? Musí prísť klient osobne?
 2. Kedy banka zrušenie účtu nepovolí?
 3. Aké sú poplatky za zrušenie účtu? Platí sa zároveň aj za zrušenie internetbankingu?
 4. Platia sa poplatky za presun peňazí zo zrušeného účtu do novej banky?
 5. Môže zrušiť účet klient, ktorý má v danej banke hypotéku a spláca ju cez tento účet?
 6. Ako sa postupuje, ak má klient na účte debet?

VÚB

 1. Rušenie bežného účtu je možné v pobočke banky. V prípade, že sa klient nemôže dostaviť do pobočky, môže požiadať o zrušenie účtu aj písomne, poštou, s úradným overením jeho totožnosti, alebo na základe plnomocenstva (tiež úradne overeného).
 2. V prípade, ak klient má na účte debetný zostatok, tak najprv je nutné, aby ho vyrovnal, následne banka pristúpi k zrušeniu účtu.
 3. Zrušenie účtu aj internetbankingu sú bezplatné.
 4. Bezhotovostný prevod zostatku z rušeného účtu je bez poplatku.
 5. Samozrejme, účet je možné zrušiť, klient ale musí najskôr požiadať o zmenu spôsobu splácania hypotéky/zmenu čísla účtu na splácanie.
 6. Ak má klient debetný zostatok na rušenom bežnom účte, musí ho klient najprv vyrovnať a až následne môže banka účet zrušiť.
bankomatová karta, pár, dvojica, mladí ľudia Čítajte viac Chcete zrušiť bankový účet?

Tatra banka

 1. Bežný účet je možné zrušiť na základe žiadosti osobne v pobočke alebo prostredníctvom písomnej žiadosti doručenej poštou. V tomto prípade je však potrebné úradné overenie podpisu klienta.
 2. Klient vždy môže požiadať o zrušenie účtu.
 3. Za zrušenie účtu nie sú účtované žiadne poplatky. Ani za zrušenie internetbankingu, resp. služieb digitálneho bankovníctva.
 4. Za presun zostatku zo zrušeného účtu nie sú účtované žiadne poplatky.
 5. Môže tak urobiť, pričom klient nám spolu s podaním žiadosti o zrušenie účtu nahlási účet, z ktorého bude úver ďalej splácaný.
 6. Pred podaním žiadosti o zrušenie účtu je potrebné debet vyrovnať, prípadne si s klientom dohodneme individuálne náhradné riešenie.

Slovenská sporiteľňa

 1. Klient buď príde osobne, alebo môže požiadať o zrušenie účtu aj písomne. Vtedy je potrebný notársky overený podpis. Bežný účet zrušíme po uplynutí výpovednej lehoty, respektíve na základe dohody, a to v prípadoch, ak k účtu nie sú poskytnuté iné bankové produkty. V opačnom prípade zrušíme účet až po zániku a vyrovnaní posledného bankového produktu poskytnutého k účtu.
 2. Zrušenie či presun účtu je bez poplatku.
 3. Zrušenie či presun účtu je bez poplatku.
 4. Zrušenie či presun účtu je bez poplatku.
 5. Áno, môže. Je však povinný si dohodnúť nový spôsob splácania úveru dodatkom k zmluve. A zároveň v tom momente prichádza o výhody, ktoré z toho plynú (napríklad nižší úrok).
 6. Účet zrušíme až po zániku a vysporiadaní posledného bankového produktu poskytnutého k účtu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zrušenie účtu