Príspevky na kompenzáciu a ich suma

Prinášame vám prehľad príspevkov na kompenzáciu a sumu, ktorú štát ľuďom vypláca.

07.04.2022 08:00
ťzp, príspevok na opatrovanie, vozičkar Foto:
Ilustračné foto.
debata

Príspevok na opatrovanie

  • Slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí. Poskytuje sa za stanovených podmienok osobe, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.

Ak opatrovanie vykonáva osoba v produktívnom veku: základná výška peňažného príspevku je mesačne 508,44 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, 676,22 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak:

  • je príjem fyzickej osoby s ŤZP vyšší ako 2-násobok sumy životného minima,
  • je opatrovanou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, tak sa sumy príspevkov znížia, príjem osoby s ŤZP prevyšuje 3-násobok sumy životného minima,
  • je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Ak opatruje penzista: neskúma a nezohľadňuje sa príjem opatrovanej osoby s ŤZP a suma peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne 254,22 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, 338,11 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Ak sa osobe s ŤZP alebo viacerým osobám s ŤZP, ktoré sú odkázané na opatrovanie, poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, tak je suma príspevku na opatrovanie mesačne: 223,71 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, 314,44 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Ak osoba opatruje viacero osôb s ŤZP, pričom jednej z nich sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, výška peňažného príspevku na opatrovanie je 327,97 eura.

Príspevok na osobnú asistenciu

Sadzba za jednu hodinu osobnej asistencie je 4,82 eura.

Rozsah osobnej asistencie: určuje sa podľa činností uvedených v prílohe č. 4 zákona č. 447/2008 Z. z., ktoré si nemôže osoba so zdravotným postihnutím vykonávať sama, a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie. Každý človek je individuálny a z toho vyplýva, že aj u občanov s rovnakým druhom zdravotného postihnutia môže tá istá aktivita trvať rôzne dlho. Pri stanovovaní rozsahu sa zohľadňujú a rozlišujú činnosti vykonávané každodenne, pravidelne a tie, ktoré sa vykonávajú zriedkavejšie. Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne.

Účel osobnej asistencie: aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia a podpora nezávislosti a možnosti osoby s ŤZP rozhodovať o sebe. Osobná asistencia je určená najmä pre tých občanov s ŤZP, ktorí chcú rozhodovať o svojom živote, chcú organizovať svoje každodenné aktivity.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #príspevok na opatrovanie #ŤZP #opatrovateľské služby