Pokračovanie článku: Príspevky na kompenzáciu a ich suma

Čo sa zmení od júla

Príspevok na opatrovanie

  • Výšky peňažného príspevku na opatrovanie upravuje zákon o kompenzáciách v závislosti od toho, či opatrovanie vykonáva fyzická osoba, ktorá poberá niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok, resp. ju nepoberá (v tzv. produktívnom veku), od počtu opatrovaných hendikepovaných ľudí a od rozsahu poskytovaného opatrovania. V závislosti od týchto skutočností ustanovuje zákon o kompenzáciách peňažný príspevok na opatrovanie v siedmich výškach.
  • Návrhom nariadenia vlády sa zvyšujú všetky výšky peňažného príspevku na opatrovanie. U opatrovateľa v produktívnom veku pri opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa peňažný príspevok navrhuje zvýšiť na sumu 525,65 eura mesačne, teda na výšku čistej minimálnej mzdy pre rok 2022. Ak takéto opatrovanie vykonáva opatrovateľ poberajúci niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok, výška peňažného príspevku na opatrovanie je 262,85 eura mesačne.
  • Pri opatrovateľoch penzistoch je výška peňažného príspevku na opatrovanie ustanovená v polovičnej výške ako pre opatrovateľov v produktívnom veku. Tento spôsob stanovenia výšky príspevku zohľadňuje skutočnosť, že u poberateľov v produktívnom veku sa zákonom ustanovená výška príspevku znižuje o tú časť príjmu opatrovanej osoby s hendikepom, ktorá presahuje sumu dvojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (v súčasnosti tento dvojnásobok predstavuje sumu 436,12 eura) a peňažný príspevok na opatrovanie je väčšinou jediným príjmom opatrovateľa. Pre stanovenie výšky peňažného príspevku na opatrovanie u opatrovateľov poberajúcich dôchodok sa neskúma príjem opatrovanej osoby (peňažný príspevok sa poskytuje v plnej výške) a peňažný príspevok nie je jediným príjmom opatrovateľa.

Príspevok na osobnú asistenciu

  • Návrhom nariadenia vlády Slovenskej republiky sa súčasne zvyšuje sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie na sumu 5,20 eura. Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie slúži na výpočet výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #príspevok na opatrovanie #ŤZP #opatrovateľské služby