Kto môže byť poistencom štátu

Ktoré zákony platia v oblasti kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia a kto môže byť poistencom štátu?

12.04.2022 09:00
invalid, ZŤP, ŤZP, invalidi, dôchodca,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Poistencom štátu je:

 • fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,
 • fyzická osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) najmenej 140 hodín mesačne,
 • fyzická osoba, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok.

Osoba poberajúca opatrovateľský príspevok a osoba vykonávajúca osobnú asistenciu

Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, a osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu človeku s hendikepom najmenej 140 hodín mesačne, je dôchodkovo poistená, ak:

 • má trvalý pobyt na Slovensku,
 • nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec (ani ako dohodár), SZČO alebo fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do šesť rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov,
 • nemá priznaný predčasný alebo invalidný dôchodok,
 • nedovŕšila dôchodkový vek,
 • a ak osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie uzatvorenej s fyzickou osobou s ŤZP, ktorá nemá nárok na peňažný príspevok na osobnú asistenciu, vykonávať osobnú asistenciu najmenej 140 hodín mesačne, podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu tejto osobnej asistencie.

Osoba, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok

Fyzická osoba, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok, je dôchodkovo poistená, ak:

 • má trvalý pobyt na Slovensku,
 • nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec (ani ako dohodár), SZČO alebo osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do šesť rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov, osoba poberajúca opatrovateľský príspevok alebo osoba vykonávajúca osobnú asistenciu, vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy,
 • nemá priznaný invalidný dôchodok,
 • nedovŕšila dôchodkový vek.

Štát platí za poistenca štátu poistné v roku 2022

 • na starobné poistenie vo výške 18 % z vymeriavacieho základu (ak je sporiteľom v II. pilieri, Sociálna poisťovňa postupuje 5,50 % príslušnej DSS)
 • na invalidné poistenie vo výške 6 % z vymeriavacieho základu
 • do rezervného fondu solidarity vo výške 2 % z vymeriavacieho základu
ťzp, hendikep, opatrovanie, príspevok na opatrovanie Čítajte viac Ste opatrovateľom alebo asistentom? Od júla dostanete viac peňazí. Koľko?

Poberateľ príspevku na opatrovanie sa poistencom štátu stáva bez prihlasovania

Počíta sa do odpracovaných rokov na účely dôchodku obdobie poberania opatrovateľského príspevku za opatrovanie rodiča, keď je jeho poberateľ súčasne uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce? Ak áno, musí sa ísť zaregistrovať do Sociálnej poisťovne?

Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie môže byť povinne dôchodkovo poistená ako poistenec štátu (dôchodkové poistenie za ňu platí štát) za predpokladu, že nie je povinne dôchodkovo poistená (napr. ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba), nebol jej priznaný predčasný alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek.
Podľa súčasne platných právnych predpisov fyzická osoba, ktorá spĺňa uvedené podmienky, je v Sociálnej poisťovni evidovaná ako poistenec štátu automaticky (bez povinnosti podať prihlášku), na základe údajov, ktoré Sociálnej poisťovni poskytne Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
Skutočnosť, či je fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, evidovaná na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, nemá na uvedené vplyv.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #príspevok na opatrovanie #ŤZP #opatrovateľské služby